Cechy osobowości życia w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy osobowości życia w pigułce - strona 1 Cechy osobowości życia w pigułce - strona 2 Cechy osobowości życia w pigułce - strona 3

Fragment notatki:


Cechy osobowości człowieka NEUROTYZM - to cecha osobowości, która jest kojarzona ze zdrowiem psychicznym i stresem. Osoby, które uzyskują wysokie wyniki w skali neurotyzmu, charakteryzują się wyższym niepokojem, depresją. Przy wysokim neurotyźmie zaleca się zwalczanie stresu poprzez „koncentrację emocjonalną” a nie przez koncentracje”na problemie”. Koncentracja emocjonalna polega na wycofaniu się, ignorowaniu źródła stresu. Przy koncentracji emocji może wystąpić obwinianie samego siebie.
EKSTRAWERSJA - to cecha osobowości, która wyraża się w kierowaniu uwagi i zainteresowań na świat zewnętrzny - w przeciwieństwie do introwersji, ekstrawersję charakteryzuje łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, dużej potrzebie działania.
Ekstrawertyk to człowiek, który interesuje się otaczającą go rzeczywistością. Do ekstrawertyków zaliczamy:1) SANGWINIK - jest władczy, pełen życia, gadatliwy, towarzyski, łatwy w kontaktach z ludźmi. 1) CHOLERYK - to człowiek wzruszający się, agresywny,ma zmienną naturę, może być impulsywny.
IN TROWERSJA - to cecha osobowości, która wyraża skłonność do skupiania się na własnych przeżyciach, zamykania się w sobie. Introwertyk to osoba powściągliwa w wyrażaniu uczuć, nie interesuje się światem zewnętrznym, całą uwagę kieruje na własne przeżycia. Wyróżniamy: 1)FLEGMATYK - to człowiek ostrożny, spokojny, kontroluje siebie, zrównoważony i wyciszony. 2)MELANCHOLIK - spokojny, nietowarzyski, pesymista, niespokojny, humorzasty.
STRUKTURA OSOBOWOŚCI ID - podstawowa, nieświadoma struktura osobowości człowieka, która stanowi źródło energii. Funkcjonuje ona wedle zasady przyjemności. Kieruje się regułą maksymalizowania dążeń hedoistycznych.
EGO - pełni funkcje koordynatora kontaktu z rzeczywistścią. Funkcjonuje na zasadzie realności. Pełni funkcję kontrolną i decyzyjną. Jest w opozycji do ID. SUPER EGO struktura osobowości człowieka która kieruje się zasadą moralności. Wywodzi się z wymagań rodziców, z nagród i kar zewnętrznych. Pełni funkcję samokontrolną. Superego powściąga impulsy z ID, przede wszystkim te które sa iezgodne z zasadami moralnymi i społecznymi. Formą przejawiania się superego jest ideał własnego ja.
ŹRÓDŁA MOTYWACJI (4 KONCEP.) 1)Koncepcja BEHAWIORYSTYCZNA - sprowadzali problem motywacji do wzmocnień, nagród i kar, znajdujących się w środowisku zewnętrznym. Wzmocnienia pozytywne (nagrody) sa pożądane i korzystne dla człowieka, natomiast wzmocnienia negatywne (kary) nie eliminują zachowań aspołecznych, jedynie je zahamowują na pewien czas. System karania dostarcza negatywnych wzorców zachowania. Człowiek behawiorystyczny jest istotą reaktywną, popychaną przez przypadkowe bodźce, przystosowuje się do środowiska pod naciskiem nagród i kar. W tej koncepcji nie ma miejsca na aktywność człowieka, na współtworzenie samego siebie.


(…)

… i potrafi je kontrolować.
KONTAKTY, RELACJE, ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ
Konsekwencją inteligencji emocjonalnej jest skutecznośc komunikowania się. Poziom werbalny to: mowa ciała, gesty, mimika, postawa. Mowa ciala wywołuje nastawienie doi danej osoby. Poziom werbalny to to co mówimy,. Zgodnosc komunikacyjna jest postawą do wiarygodnosci. Jeśli nie ma kontaktu wzrokowego osoba nie nauczy…
… do zdobycia władzy .Sposób realizacji popędów zmienia się w rozwoju człowieka w sposób fazowy.
POPĘDY- ukierunkowują ludzkie zachowanie. Człowiek dąży do zaspokojenia popędów. Często jednak nie może osiągnąć zamierzonych celów, ponieważ wyrastają przed nim trudności, przeszkody. Najważniejszą przyczyną udaremnienia ludzkich popędów jest konflikt> Jest on zgodnie z teorią gier gra, którą trzeba rozegrać…
…)usunięcie osob które chcą wywołać incydent-zanim tłum stanie się jenolitą całoscią 2) odwracanie uwagi od głównego obiektu zainteresowania (przez dywersję w innym miejscu) 3)usunięcie przywódców-szczególnie wtedy gdy można to zrobić bez użycia siły 4)przerwanie procesu porozumiewania się w tłumie-podzielić tłum na mniejsze grupy.
INTELIGENCJA EMOCJONALNA
Inteligencja emocjonalna to to czego się nauczymy z życia, ze szkoły. Cała ta wiedza wyniesiona z naszych doswiadczń, od naszych rodziców, nauczycieli powoduje, że sobie radzimy. Konsekwencją inteligencji emocjonalnej jest skutecznośc komunikowania się
Składniki inteligencji emocjonalnej: 1)zwracanie uwagi na swoje stany emocjonalne <<Często myślę o swoich uczuciach>> 2)jasne zrozumienie swoich stanów emocjonalnych <zawsze umię powiedzieć co czuję>> 3…
… było poznanie i usunięcie zaburzeń emocjonalnych. W toku rozwoju psychologii prawie wszystkie poglądy Freuda zostały zakwestionowane. Teoria libido czy kompleks Edypa okazały się błędne. Z całej koncepcji Freuda pozostały jedynie nieświadoma motywacja-popedy oraz mechanizmy obronne Obecnie zadaniem psychoanalityka jest zastosowanie psychterapii jako metody która pozwoli ludziom rozwiązać ich konfllikty…
…-samooaktualizacji. Narzędziem rozwoju człowieka jest intuicja -zdolnoiść rozpoznawania wewnętrznych impulsów.
W psychologii humanistycznej wyróżniamy trzy źródła motywacji:
1)teoria potrzeb- Potrzeby są mechanizmem który steruje ludzkie zachowanie. Stanowią one hierarchię, pojmowane są jako brak czegoś.
2)Teoria samoaktualizacji-dążenie do wewnętrznej spójności, proces stawania się tym kim się jest, człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz