Budżet państwa - budżet centralny - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - budżet centralny - opracowanie  - strona 1 Budżet państwa - budżet centralny - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Budżet państwa. Dokonując różnych przekrojów finansów publicznych dokonaliśmy przekroju instytucjonalnego i wyodrębniliśmy grupy funduszy publicznych. Pytanie z egzaminu: Przekrój finansów publicznych, który wyodrębnia to przekrój: Podmiotowy - Przedmiotowy - Instytucjonalny + Przesłanki rangi budżetu państwa :
Jest to największy fundusz publiczny, jest to fundusz w ramach, którego jest gromadzona i rozdysponowywana największa cześć funduszy publicznych.
Budżet państwa jest narzędziem władzy centralnej, a współcześnie to władze centralne są podstawowym (dominującym) podmiotem w zakresie polityki społeczno-gospodarczej danego kraju.
Z budżetu państwa są dokonywane transfery na rzecz innych funduszy publicznych, Np. na rzecz funduszy jednostek samorządu terytorialnego , te transfery mają istotny wpływ na wielkość pozostałych funduszy.
Budżet państwa jest istotnym instrumentem międzynarodowych powiązań finansowych, Np. biorąc po uwagę Polskie członkostwo w UE to powiązania finansowe z budżetem UE - składki - są ujmowane w budżecie państwa .
Budżet państwa ma rangę ustawy, czyli decyduje o nim władza ustawodawcza (parlament), jest to akt prawny (ustawa) pomijając konstytucje najwyższej rangi. Budżet państwa, a budżet centralny :
Te pojęcia biorąc pod uwagę treść ekonomiczną mogą być używane zamiennie .
Na gruncie polskich regulacji prawnych nie funkcjonuje pojęcie budżet centralny . Pojęcie budżetu państwa : Budżet - zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków jakiegokolwiek podmiotu na określony czas. Elementy każdego budżetu :
Aspekt przyszłościowy
Zestawienie dochodów i wydatków w określonym przedziale czasowym. Specyfika konkretnego budżetu - decyduje podmiot, którego budżet dotyczy
Budżet państwa jest definiowany przez nauki ekonomiczne i nauki prawne: budżet (definicja z nauk ekonomicznych) - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków w związku z funkcjami państwa. budżet (definicja z prawa finansowego) - plan finansowy zestawiający dochody i wydatki państwa w pokreślonym przedziale czasowym, zatwierdzany przez parlament. 3 aspekty: ekonomiczny, prawny i techniczny Aspekt ekonomiczny:
Budżet - jest pewnym funduszem, jest tworzony, (Po co?) w związku z funkcjami państwa
Aspekt prawny:
Budżet jest zatwierdzany przez parlament
Aspekt techniczny:
Plan a nie prognoza
Wskazuje się, że są dochody i wydatki
Wskazuje się przedział czasowy Geneza budżetu państwa :
Budżet jest złożoną kategorią, która podlegała i podlega ewolucji ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz