Budżet i zasady budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet i zasady budżetowe - strona 1 Budżet i zasady budżetowe - strona 2

Fragment notatki:

Współczesny budżet datuje się na wiek XVII, kiedy parlament angielski wywalczył sobie prawo stanowienia o wydatkach publicznych. W toku rozwoju instytucji budżetu państwa parlamenty wcześniej wywalczyły prawo stanowienia o dochodach.
Parlament angielski - 1215 rok - przejął prawo stanowienia o dochodach.
Zasadnicze przesłanki, mające wpływ na wykształcenie się budżetu państwa jako aktu prawnego:
Oddzielenie majątku władcy od majątku państwa (publicznego)
Wyodrębnienie majątku publicznego
Tendencje budżetowe w ostatnim stuleciu :
W krajach o charakterze złożonym, jeżeli chodzi o podział terytorialny w ślad za wyodrębnieniem władz terytorialnych ma miejsce rozdzielenie tradycyjnego budżetu państwa na: budżet władz centralnych oraz budżety władz lokalnych .
Budżet państwa: budżet władz centralnych
budżety jednostek samorządu terytorialnego
Zasady budżetowe - to postulaty formułowane przez naukę pod adresem ustawodawstwa i praktyki, których przestrzeganie powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budżetu państwa. Podejście pozytywne i podejście normatywne, literatura wyróżnia bardzo wiele bardzo różnych zasad. Równowagi - określana jest złotą zasadą budżetową, jest to postulat dostosowania wydatków budżetowych do poziomu dochodów budżetowych, sformułowali ją klasycy przenosząc prawidłowości z finansów prywatnych na finanse publiczne. Ta prawidłowość współcześnie nie jest przestrzegana, bo wyklucza deficyty budżetowe. Nie ma, co do tej zasady całkowitej zgody. Deficyt jest złem koniecznym, więc konieczne jest jego ograniczanie. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawnych. Powszechności - nazywana jest inaczej zasadą zupełności, jest to postulat ujmowania w budżecie państwa wszystkich dochodów, oraz wszystkich wydatków podmiotów gospodarujących publicznymi środkami finansowymi w ramach budżetu państwa. Rozpatrując tę zasadę należy wskazać na jej ujęcia: Wąskie - tę zasadę respektują wyłącznie podmioty, które funkcjonują według zasady budżetowania brutto, która polega na tym, że w budżecie państwa są ujmowane wszystkie wydatki danego podmiotu, oraz do budżetu państwa odprowadzane są wszystkie dochody tego podmiotu. Szersze - zasadę powszechności respektują: Podmioty w/w Podmioty funkcjonujące zgodnie z tzw. metodą netto polegającą na tym, że określone podmioty pokrywają wydatki z własnych dochodów (zatrzymują realizowane dochody), natomiast w budżecie państwa są ujęte wynikiem, co oznacza, że jeżeli dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków, to otrzymują z budżetu państwa dotacje. Jeżeli dochody przewyższają wydatki, wówczas nadwyżka jest wpłacana do budżetu państwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz