Budownictwo Wodne-pytania na kartkówkę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo Wodne-pytania na kartkówkę - strona 1 Budownictwo Wodne-pytania na kartkówkę - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA NA KARTKÓWKĘ!!!
Abrazja - jest to proces erozji i akumulacji w budownictwie wodnym, polega ona na tym, że w wyniku działania fal wiatrowych, częstych zmian położenia zwierciadła wody oraz prądów przybrzeżnych występuje rozmywanie nie umocnionych, a niekiedy i umocnionych brzegów zbiornika. Wyniesiony materiał częściowo odkłada się u dołu skarpy, reszta zaś zostaje uniesiona dalej w głąb zbiornika. W pierwszych latach po napełnieniu zbiornika postęp abrazji jest szybki. Po 10-15 latach, a na niewielkich zbiornikach szybciej, gdy wytworzy się już łagodnie nachylony odcinek plażowy, proces rozmycia powolnieje. Kończy się stanem równowagi dynamicznej. Rodzaje zamknięć płaskich - zasuwy - Najprostszy typ zasuwy stanowią zastawki drewniane lub stalowe, poruszane w prowadnicach stalowych bez rolek i kół, nie posiadające specjalnych elementów uszczelniających. Większe zamknięcia płaskie mogą mieć następujące konstrukcje: a)zasuwy złożone z jednej części bez dodatkowych elementów podnoszone do góry b)zasuwy złożone z jednej części podnoszone do góry, ale z możliwością ich opuszczania c)zasuwy podnoszone z osadzoną na nich klapą o osi poziomej d)zasuwy złożone z dwóch części, z których górna jest opuszczana (w postaci haka) Wymień elementy składowe zbiornika retencyjnego: a)budowle niezbędne do magazynowania wody, jej przeprowadzania przez zbiorniki i użytkowania (zapory, upusty, jęcia, elektrownie) b)budowle i urządzenia niezbędne do użytkowania, utrzymania i konserwacji zbiornika (drogi robocze, dojścia, przystanie, stanowiska pomp) c)budowle i inne środki nie dopuszczające do spowodowania przez użytkowanie zbiornika szkód w gospodarce i infrastrukturze na obszarach jego oddziaływania bądź służące do ograniczenia lub rekompensaty tych niepożądanych skutków (rządzenia nawadniające lub odwadniające) d)obiekty mające celu ochronę jakości wody w zbiorniku e)budowle i obiekty do celów ochrony środowiska i rekompensaty powstających w nim zniszczeń (zalesienia, obsadzenia i obsiewy) f)budowle i urządzenia do celów rekreacji i sportu (przystanie, plaże) Do czego służy zamknięcie AMIL - Urządzenia automatyczne do regulacji poziomu zwierciadła wody w kanałach: a)typu AMIL utrzymuje słały poziom zwierciadła wody górnej b)AVIS i AVIO wody dolnej Poprawa stateczności budowli na obrót - przez zastosowanie dylatacji lub zmniejszenie wyporu przez wprowadzenie ścianek szczelnych i zazębienia w płycie. Utrata stateczności jazu może nastąpić przez: a)przesunięcie w kierunku wody dolnej gdy IIT b)obrót dookoła krawędzi 0 płyty jazowej, gdy suma momentów sił poziomych i parcia wody w gruncie względem osi przechodzącej przez punkt 0 będzie większa niż moment siły względem tej samej osi Hh+WwGg c)podniesienie lub wypłynięcie jazu jeżeli WG G-wypadkowa sił pionowych skierowanych ku dołowi II-wypadkowa sił poziomych T-siła tarcia między fundamentem jazu i podłożem.

(…)

… opróżnienie zbiornika. Wodę ze spustów odprowadza się zwykle tym samym kanałem, którym odpływa strumień pływający z przelewu. W wieży upustu wbudowuje się często przewody ujęć wody użytkowej. Połączenie w jedną całość upustu powierzchniowego i dennego oraz ujęć wody tworzą konstrukcję zwaną budowlaną zespołową lub upustem zespolonym. Zjawiska powstające w zbiornikach wodnych mające ujemny wpływ na środowisko a)eutrofizacja (zakwit glonów na skutek przekroczenia zasobności zbiornika w składniki odżywcze) b)zamulanie zbiornika (ciała stałe z denudacji, erozji brzegów z dna dopływających cieków, z abrazji brzegów, materiały ze związków rozpuszczonych w wodzie i ściekach, z rozkładu roślinności w wodzie) c)abrazja d)powstawanie płycizn e)zjawiska lodowe (zatory) f)podtopienia okolic Wysokości piętrzenia budowli. NPP…
… opróżnienie zbiornika. Wodę ze spustów odprowadza się zwykle tym samym kanałem, którym odpływa strumień pływający z przelewu. W wieży upustu wbudowuje się często przewody ujęć wody użytkowej. Połączenie w jedną całość upustu powierzchniowego i dennego oraz ujęć wody tworzą konstrukcję zwaną budowlaną zespołową lub upustem zespolonym. Zjawiska powstające w zbiornikach wodnych mające ujemny wpływ na środowisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz