Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Wskaźnik zagęszczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5607
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Wskaźnik zagęszczenia - strona 1 Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Wskaźnik zagęszczenia - strona 2 Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Wskaźnik zagęszczenia - strona 3

Fragment notatki:


Dane dotyczące przyjętej konstrukcji:
- Średnica zewnętrzna da = 242 [mm]
- Średnica wewnętrzna di = 200 [mm]
- Średnica pośrednia dm = 221[mm]
- Grubość ścianki S = da - di/2 = 21 [mm]
- Siła niszcząca FN= 40 [kN/m] - Ciężar objętościowy gruntu ƔB = 20 [kN/m3]
- Współczynnik sprężystości konstrukcji ERI = 40 [GPa] = 40000 [N/mm2]
- Klasa bezpieczeństwa A
- Współczynnik analizy naprężeń Ɣ = 2,2 Dane dotyczące gruntu:
- Grupa gruntu G1
- Wskaźnik zagęszczenia Dpr = 90%
- Kąt tarcia wewnętrznego gruntu φ = 35°
Warunki budowy:
- Wysokość nasypki h = 3,8 [m]
- Szerokość wykopu b = 0,65 [m] - Sposób zasypywania wykopu A2
- Sposób posadowienia a - Kąt posadowienia 60°
Moduły odkształcenia gruntu EB:
- zasypowego nad kanałem E1 = 6 [N/mm2]
- zasypowego obok kanału E2 = 4,08 [N/mm2]
- rodzimego obok kanału E3 = 6[N/mm2]
- rodzimego pod kanałem E4 = 60 [N/mm2] - Współczynnik parcia poziomego gruntu K1 = 0,5
- Kąt tarcia gruntu zasypowego o ściany wykopu tg δ = 11,66° = 0,20
1. Współczynnik sprężystości konstrukcji ERI [N/mm2]
ERI - współczynnik sprężystości konstrukcji [N/mm2]
Dane dotyczące projektu:
Dla KERAMO:
ERI = 40 [GPa] = 40000 [N/mm2]
2. Współczynnik bezpieczeństwa przy analizie naprężeń (str. 181 tab. 4.3)
Klasa bezpieczeństwa A (typowa, normalna)
- kanał buduje się poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej
- eksploatacja ma ujemny wpływ na stan techniczny kanału
- możliwa awaria miałaby znaczące skutki ekonomiczne
Klasa bezpieczeństwa B (szczególna)
- nie istnieje zagrożenie konstrukcji kanałowej ze strony wody gruntowej
- eksploatacja wywiera znikomy wpływ na stan techniczny kanału
- możliwa awaria miałaby niewielkie skutki ekonomiczne
Dane dotyczące projektu:
Klasa bezpieczeństwa - A
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi - 2,2
3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu DPR (str. 234 tab 6.5)
DPR [%] - wskaźnik zagęszczenia gruntu [%]
Sposób posadowienia jest równoważny sposobowi zasypywania
Dane dotyczące projektu:
Dpr = 90%
4. Kąt tarcia wewnętrznego gruntu φ (str. 223 tab. 6.1)
φ- kąt tarcia wewnętrznego gruntu [%]
Dane dotyczące projektu:
φ = 35°
5. Ciężar objętościowy gruntu ƔB = [kN/m3] (str. 223 tab. 6.1)
ƔB - ciężar objętościowy gruntu [kN/m3]
Dane dotyczące projektu:
ƔB = 20 [kN/m3]


(…)

…. 6.2)
Sposób wbudowania: A2
Dane dotyczące projektu:
δ =1/3* φ = 11,66°
10. Współczynnik odciążający uwzględniający tarcie gruntu zasypowego o ściany wykopu.
K= K1 = 0,5
h = 3,8 [m]
b = 0,65 [m]
tg δ = 11,66° = 0,20
Dane dotyczące projektu: K= K = 0,59
11. Średnie naprężenie pionowe w gruncie.
PE = K* ƔB*h [kN/m2]
PE = 0,932*20*3,2
PE = 59,64 [kN/m3]
12. Moment bezwładności ściany konstrukcji rurociągu w kierunku podłużnym. I - moment bezwładności ścianki w kierunku podłużnym
s = grubość ścianki
I= [ / ]
Dane dotyczące projektu:
I= [ / ]
I = 771,75[ / ]
13. Obwodowa sztywność konstrukcji.
I - moment bezwładności ścianki w kierunku podłużnym
dm - średnica pośrednia kanału
Dane dotyczące projektu:
S₀= [N/mm2]
= 2,85 [N/mm2]
14. Sztywność gruntu w strefie ułożenia.
SBH = 0,6* ζ*E2 [N/mm2]
SBH…
… = 2,69 [N/mm2] 15. Sztywność układu kanał-grunt
V RB = > 1 S0 - obwodowa sztywność konstrukcji
SBH - sztywność gruntu w kierunku poziomym
Dane dotyczące projektu:
V RB = > 1 V RB = 8,467
15. Maksymalny współczynnik koncentracji naprężeń:
max λ = 1+ > 1
h- wysokość nadsypki
da-średnica wewnętrzna
E4-moduł odkształcenia pod konstrukcją kanału
E1- moduł odkształcenia nadsypki nad wierzchołkiem kanału…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz