Budownictwo - budowla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - budowla  - strona 1

Fragment notatki:

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. np. lotnisko, droga, tunel, most
Obiekt budowlany - stałe i tymczasowe konstrukcje połączone trwale z gruntem .
Budynek - obiekt budowlany o przeznaczeniu użytkowym lub mieszkaniowym(czas użytk., wzaj. usytuowanie, wysokość, El. Kontr, met. Konst-wyk)
Obiekt małej architektury - zespół obiektów budowlanych wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu ( działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast , osiedli , zakładów pracy, parków , ogrodów itp., np. kapliczka, posąg, huśtawka. Adaptacja - zmiana w celu przystosowania do nowych warunków.
Rekonstrukcja - odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Modernizacja - unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś, trwałe ulepszenie, unowocześnienie, istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się wartość jego użytkowa.
Normy Branżowe (BN ) - normy stosowane w przedsiębiorstwach danej branży (obecnie stopniowo zastępowane normami PN).
Polska Norma - dokument należący do zbioru norm opublikowanych i zatwierdzonych do stosowania przez Polski Komitet Normalizacyjny . Przeznaczone są do stosowania w Polsce.
Ława kierunkowa - umieszcza się je na przedłużeniu ścian wewnętrznych i przy narożnikach budynku. Przenosi się na nie wytyczone i utrwalone w terenie za pomocą palików z gwoździami narożniki ścian. Służy do wytyczania fundamentów i linii zabudowy. Odwadnianie wgłębne - stosowane gdy bezpośrednie pompowanie jest niemożliwe, w sąsiedztwie wykopów wykonuje się studnie depresyjne w otworach o śr 20-50 cm wprowadza się rury filtracyjne zakończone koszem ssawnym, a przestrzeń wokół rury wypełnia się obsybką filtracyjną. Podczas pompowania woda napływa przez filtr do studni, dążąc do wyrównania poziomów. Gdy pobór wody przez pompę odwadniającą wyrówna się napływem wody w studni tworzy się lej depresyjny, co prowadzi do odwodnienia
Odwadnianie powierzchniowe - polega na wybudowaniu systemu rowków odwadniających. Rowków tych nie należy prowadzić wzdłuż lub pod projektowanymi ścianami, aby nie zmniejszyć nośności podłoża. Odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych odbywa się za pomocą instalacji w której skład wchodzą następujące elementy: przewód tłoczny, pompa, przewód ssawny, kosz ssawny
Drenaż czołowy przecina i ujmuje wodę przesączającą się do wykopu, gdy ruch wody ma wyraźny kierunek. Stosowany gdy nieprzepuszczalna warstwa gruntu zalega płytko i rów drenarski może odprowadzać cała wodę
Drenaż pierścieniowy polega na otoczeniu chronionego wykopu drenami przecinającymi dopływ wody gruntowej z zewnątrz
Bruk

(…)

… przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku
Szalowanie - deskowanie
Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenie budowli wprost na podłoże gruntowe wyłącznie przez dolną powierzchnię, zw. podstawą fundamentu. Wykonuje się je w wykopach otwartych i posadawia na gruncie nośnym.
Fundamenty pośrednie zw. także sztucznymi, przekazują obciążenie z budowli na niżej zalegające warstwy nośne przez dodatkowe elementy…
… poziomie zwierciadla, obciążenia temp., obciążenia stropow, ciezar ludzi, urządzeń, materiałów)
Obciążenia technologiczne: (Poddasza z dostępem z klatki schodowej 1,2 kN/m2, Pomieszczenia magazynowe sklepów, domów towarowych , poczty itp. 7,5 kN/m2 , Sale dworcowe, targowe, sportowe, taneczne, sceny teatralne i estradowe, sklepy, slae sprzedaży domów towarowych 5,0 kN/m2) Moduł jest przyjętą jednostka…
… to stosując metodę termoiniekcji.
Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody (R), szczelności (E…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz