Budowa prognoz ekonometrycznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa prognoz ekonometrycznych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH
Szacowanie prognoz - kierunek wykorzystania modelu ekonometrycznego
Prognozy ostrzegawcze - informują o nadchodzącym niebezpieczeństwie, zapobiegają wielu negatywnym skutkom
Prognozy pewne - dzień-noc
W naukach ekonomicznych PROGNOZA - naukowo uzasadniony sąd o wielkości zjawiska ekonomicznego w jednym z przyszłych okresów albo też naukowo uzasadniony sąd o prawdopodobieństwie wystąpienia określonego zjawiska ekonomicznego (na przykład: pojawienie się kryzysu w określonym czasie)
Podstawowe pojęcia związane z budową modelu ekonometrycznego:
T - okres prognozowania (numer)
T = n+1, n+2,…,n+ɳ
n - ostatni okres obserwacji
n+ɳ - horyzont predykcji - najdalej wysunięty w przyszłość progres, dla którego możliwe jest oszacowanie prognozy dopuszczalnej, czyli wystarczająco precyzyjnej z punktu widzenia użytkownika
Użytkownik prognozy - zgłasza zapotrzebowanie na prognozę (rząd, dyrektor firmy)
Konstruktor prognozy - zajmuje się szacowaniem prognoz (GUS, NBP - który może być jednocześnie użytkownikiem)
Prognozy ekonomiczne są obiektywne w odróżnieniu od metod heurystycznych (metoda delficka, burza mózgów, ekspercka) Predykcja ekonometryczna - zbiór czynności, całość postępowania, którego rezultatem jest prognoza
Szczególną charakterystyką predykcji ekonometrycznej jest to, że wykorzystuje się w niej model ekonometryczny
Prognoza - wynik w postaci liczby, czasami prawdopodobieństwa
YTp - prognoza ekonometryczna
YT - realizacja zmiennej prognozowanej
Jeśli znana jest YT = prognoza staje się wygasłą
YT - YTp = δT - błąd prognozy (im deltaT bliższy 0 = prognoza jest bardziej trafna)
Badanie trafności prognoz wygasłych (błędu)
Predyktor - jeśli posiadamy akceptowalny model ekonometryczny, oparty na szeregach czasowych, to może on być wykorzystywany w predykcji, stając się tym samym predyktorem
YTp = a0+a1xT1+a2xT2+…+ajxTj+…+akxTk Postać macierzowa:
YTp = 1x1 1x(k+1) (k+1)x1 - wektor wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym T
= [1 xT1 xT2 ... xTj… xTk] 1x(k+1) = - wektor ocen parametrów strukturalnych, konkretne liczby
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz