Ekonometryczna teoria prognoz- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometryczna teoria prognoz- wykład 7 - strona 1 Ekonometryczna teoria prognoz- wykład 7 - strona 2 Ekonometryczna teoria prognoz- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Ekonometria Wykład 7
EKONOMETRYCZNA TEORIA PROGNOZ
Przewidywanie przyszłości - np. prognoza pogody na Śląsku o 12:48m etc. Jeżeli nie dysponujemy historią, nie możemy prognozować ekonometrycznie.
- nieracjonalne - wróżby, magia, proroctwa, wszystko co oparte na doświadczeniu, a nie wymaga stosowania reguł naukowych
- racjonalne - na podstawie racjonalnych przesłanek (zbiory faktów z przeszłości)
o zdroworozsądkowa - na nosa, tak mi się wydaje; często wynika z doświadczenia
o naukowe - fakty i tylko fakty
Naukowe to wiedza + metody, dowody. Prognoza:
- Zbigniew Hellwig - prognozą statystyczną nazywać będziemy każdy sąd, którego prawdziwość jest
zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla celów praktycznych
- Zbigniew Pawłowski - wnioskowaniem w przyszłość na podstawie modelu będziemy nazywać predykcją, natomiast konkretny wynik otrzymany na skutek zastosowanego wnioskowania nazywać będziemy prognozą.
Ostatecznie przez prognozę będziemy rozumieć sąd o następujących właściwościach:
- Sformułowana z wykorzystaniem dorobku nauki
- odnoszące się do określonej przyszłości - jest to sąd o stanie zmiennych, bądź zmiennej w przyszłości, która jest określona explicite przez podanie momentu czasu (np. 30.06 przychód ze sprzedaży wyniesie
2mln zł), bądź implicite (np. Anna będzie dobrym lekarzem)
- Jest to sąd weryfikowalny empirycznie, prognoza jest sformułowana precyzyjnie oraz istnieje określony czas w którym będzie sprawdzona
- Jest to sąd niepewny, ale akceptowany (dopuszczalna/niedopuszczalna)
- Należy unikać stawiania prognoz banalnych (np. jutro będzie wtorek etc.)
Funkcje prognoz:
- preparacyjna - prognozowanie jest działaniem, które przygotowuje inne działania
- aktywizująca - ma za zadanie pobudzać do działania (prognozy ostrzegawcze)
- informacyjna
Rodzaje prognoz:
- ilościowe - prognoza wyrażona jest liczbą (punktowe - wielkość sprzedaży 2mln zł, lub przedziałowe, 2-
2,5mln zł)
- jakościowe - najczęściej prognoza słownie opisana sytuacja (np. za 2 tygodnie kurs euro spadnie)
Ze względu na typ zmian zmiennej prognozowanej:
- krótkoterminowe - na przedział czasu, w którym zachodzą tylko zmiany ilościowe
- średnioterminowe - na przedział czasu, w którym zachodzą zmiany ilościowe, ale oczekuje się też zmian jakościowych
- długookresowe - zachodzą zmiany ilościowe i jakościowe, które też należy uwzględnić.


(…)

… prognozowania:
Dopuszczalność prognozy - prognoza jest dopuszczalna, wówczas gdy obdarzona jest przez odbiorcę stopniem zaufania uprawniającym do tego by mogła być wykorzystana do celu, dla którego była budowana. Jest określana w
tym samym momencie, w którym wyznacza się prognozę.
Maksymalny horyzont prognozy - należy do przyszłości, najdalszy moment dla, którego prognoza jest dopuszczalna.
Żądany horyzont…
… wpływać na Yt
5. Koszt zbierania i opracowywania danych
6. Porównywalność danych - można je porównywać z punktu widzenia:
a. Czasu - by między poszczególnymi realizacjami była ta sama przerwa (ten sam interwał)
b. Terytorium - powinny dane pochodzić z tego samego terytorium
c. Stosowane pojęcia i kategorie - dane powinny być podobnie konstruowane (ważne dla wskaźników makroekonomicznych)
d. Metody obliczeń - dokładność, formuły obliczania agregatów
Prezentacja danych:
- szereg czasowy momentów - wyraża poziom zjawiska w danym momencie (wielkość sprzedaży w latach
97-2002 stan na 31.12 moment pomiaru)
- szereg czasowy okresów - wielkość sprzedaży pewnego wyrobu w pierwszej połowie 2002 (od...do...) interwał pomiędzy danymi taki sam, w systemie pn-pt, uznaje się, że pt-pn taki sam jak wt-śr, czy śr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz