Prognozowanie gospodarcze - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie gospodarcze - wykład - strona 1 Prognozowanie gospodarcze - wykład - strona 2 Prognozowanie gospodarcze - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Prognozy i symulacje  Literatura:  1.  Prognozowanie gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją M. Cieślak  2.  P. Dittman Progu sprzedaży w przedsiębiorstwie (?)  3.  Gajda Symulacje i prognozy ekonometryczne  4.  M. Osioska (red) Ekonometria współczesna    Prognozowanie a przewidywanie  Przewidywanie bazuje na wiedzy, doświadczeniu i intuicji, brak przesłanek naukowych. Wyrocznia  delficka    Prognozowanie realizowanie jest na podstawie reguł i zasad naukowych (znane są teorie, metody,  obiektywne przesłanki, na podstawie których można wnioskowad o przyszłości)    Historia prognozowania zjawisk gospodarczych sięga XIXw. Celem jest zmniejszanie niepewności, co  do przebiegu przyszłych zdarzeo    Klasyfikacja metod prognozowania:  1.  Metody matematyczno – statyczne  - metody oparte na modelach deterministycznych (opis zjawiska następuje w sposób dokładny –  fizyka, chemia, ekonometria matematyczna)  - metody oparte na metodach stochastycznych (ekonometrycznych) – opis fragmentu rzeczywistości  jest niedokładny, z dokładnością do składnika losowego.    Modele jednorównaniowe  o  Modele szeregów czasowych    Model trendu i sezonowości    Modele autoregresyjne AR    Modele średniej ruchomej MA    ARMA    ARINA  o  Jednorównaniowe modele przyczynowo skutkowe    Modele wielorównaniowe  o  Modele proste  o  Modele rekurencyjne  o  Modele o równaniach współzależnych    Modele adaptacyjne  o  Średnie ruchome  o  Wygładzanie wykładnicze    Inne  o  Sztuczne sieci neuronowe  o  Prognozowanie przez symulację    2.  Metody niematematyczne (jakościowe)    Metody heurystyczne  o  Metody ankietowe  o  Metoda intuicyjna  o  Metoda ekspertów  o  Metoda delficka    Metody analogowe  o  Analogie historyczne  o  Analizy przestrzenno- czasowe  o  Analizy biologiczne    3.  Prognozy kombinowane: formułowanie prognoz w oparciu o różne modele i  wyznaczenie prognozy, jako wartości średniej poszczególnych wyników.    Etapy prognozowania  1.  Sformułowanie zadania prognostycznego  2.  Sformułowanie przesłanek prognozy  3.  Wybór predykatora  4.  Wyznaczenie prognozy  5.  Ocena dokładności prognozy    Podstawowe pojęcia  Predykcja – proces prognozowania na podstawie modelu ekonometrycznego  Prognoza – liczba, wartośd pewnej zmiennej w przyszłości, kierunek zmian (wzrost, spadek)  Predykator – pewien funkcjonał określony w przestrzeni wszystkich modeli ekonometrycznych  opisujących badane zjawisko  Horyzont – prognozowania – okres, na który prognoza jest formułowana    Ze względu na horyzont prognozy dzielimy na:  - krótkookresowe (operacyjne) do roku 

(…)

… – YT-2)
4. YTP = (1+c) YT-1
Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
Oznaczenia:
yt – proces stochastyczny (ekonomiczny)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz