Prognozowanie gospodarcze

note /search

Prognozowanie gospodarcze - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prognozowanie gospodarcze
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 5495

Prognozy i symulacje  Literatura:  1.  Prognozowanie gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją M. Cieślak  2.  P. Dittman Progu sprzedaży w przedsiębiorstwie (?)  3.  Gajda Symulacje i prognozy ekonometryczne  4.  M. Osioska (red) Ekonometria współczesna    Prognozowanie a przewidywanie  Przewidyw...

Predykcja z modeli wielorównaniowych - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prognozowanie gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1750

PREDYKCJA Z MODELI WIELORÓWNANIOWYCH Problemy do rozstrzygnięcia: W jaki sposób będziemy szacować wartości zmiennych egzogenicznych w okresach prognozowanych Jak postępować w przypadku każdego rodzaju modelu Predykcja z modelu prostego Predykcja przeprowadza się w oparciu o każde równanie oddzi...

Podstawowe założenia teorii predykcji ekonometrycznej - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prognozowanie gospodarcze
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2905

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ Znajomość empirycznego modelu ekonometrycznego Znany musi być akceptowalny empiryczny model ekonometryczny opisujący potencjalną zmienną prognozowaną - zmienna objaśniana o obserwa...