Budowa komórki bakteryjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa komórki bakteryjnej - wykład - strona 1 Budowa komórki bakteryjnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Budowa komórki bakteryjnej Komórka bakteryjna zawiera: ścianę komórkową, błonę cytoplazmatyczną, cytoplazmę rybosomy, nukleoid - ekwiwalent jądra. Może również posiadać: otoczkę, fimbrie, pile, przetrwalniki.
Ściana komórkowa bakterii jest elastyczną strukturą nadającą komórce określony kształt. Stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi, jest przepuszczalna dla substancji niskocząsteczkowych i soli mineralnych. Szkielet ściany komórkowej bakterii składa się z polimeru - peptydoglikanu, zwanego mureiną.
Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich mureiny. W strukturze peptydoglikanu występują kwasy tejchojowe i lipotejchojowe, które wystając nad powierzchnię warstwy mureiny tworzą cienką powłokę polisacharydową. Komórkę Gram-dodatnią po usunięciu ściany komórkowej nazywamy protoplastem. ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych z mureiny, Otoczona jest zewnętrzną błoną złożoną z lipopolisacharydów, fosfolipidów, lipoproteidów i białek. Komórki bakterii Gram-ujemnych o usuniętej ścianie komórkowej nazywamy sferoplastami. Otoczka - zazwyczaj zbudowana z substancji o charakterze śluzowym. Chroni bakterie przed wysychaniem i fagocytozą, umożliwia adhezję oraz zwiększa jej chorobotwórczość.
Pod względem chemicznym otoczki u większości gatunków zbudowane są z wielocukrów, u niektórych z polipeptydów. W obydwu przypadkach związki te mają właściwości antygenowe.
Błona cytoplazmatyczna - jest położona pomiędzy ścianą komórkową a cytoplazmą. Zbudowana jest z białka i fosfolipidów. Błona pełni funkcję transportową przepuszczając substancje odżywcze do wnętrza komórki i wydalając zbędne metabolity. Transport ten może się odbywać na drodze pasywnej, zgodnie z gradientem stężeń lub aktywnej wbrew gradientowi stężeń z wykorzystaniem energii oraz enzymów - permeaz. Cytoplazma - wypełnienie komórki, w którym zawieszone są organelle wewnątrzkomórkowe. Składa się w 80% z wody i substancji organicznych. Stanowi środowisko reakcji enzymatycznych.
Fimbrie (pile) - to zewnątrzkomórkowe wypustki cytoplazmatyczne, krótsze niż rzęski. Zbudowane głównie z niekurczliwego białka. Wyróżnia się dwa typy fimbrii - zwykłe, umożliwiające adhezję komórki i płciowebiorące udział w procesie koniugacji. Występują głównie u bakterii Gram-ujemnych. Rybosomy - organelle zawieszone w cytoplazmie, biorące udział w syntezie białek. W komórkach prokariotycznych występują rybosomy 70S składające się z dwóch podjednostek 30S i 50S. Zbudowane są głównie z RNA. W cytoplazmie mogą tworzyć skupiska zwane polisomami. Nukleoid - to materiał genetyczny (genom) w postaci DNA, w którym znajduje się informacja genetyczna odnośnie podstawowych funkcji życiowych komórki bakterii. Nukleoid jest zakotwiczony w błonie cytoplazmatycznej lub w ścianie komórkowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz