Błony komórkowe i organelli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błony komórkowe i organelli - strona 1 Błony komórkowe i organelli - strona 2 Błony komórkowe i organelli - strona 3

Fragment notatki:


Biologia komórki    Błony biologiczne    Fosfolipidy (fosfoglicerydy) są głównymi składnikami  błon lipidowych   Fosfolipidy to estry glicerolu, kwasów tłuszczowych i kwasu  ortofosforowego       Fosfolipidy występują głównie w formie estru z dwoma kwasami  tłuszczowymi i jedną resztą fosforanową, do której przyłączona jest  grupa hydrofilowa  Polarność fosfolipidu    Fosfolipidy ze względu na swoje  właściwości amfipatyczne (jeden  koniec  hydrofobowy, drugi  hydrofilowy, a odległość między  oba końcami jest bardzo duża), w  środowisku wodnym skupiają się  ze sobą częściami  hydrofobowymi wystawiając do  polarnej wody końcówkę  hydrofilową.     Wyobraźmy sobie ogromną liczbę  szpilek, które mają metalowe główki i  plastikowe ostrza, zbliżenie magnesu do  rozsypanych szpilek wymusza na nich  przyjmowanie zawsze takich samych  układów przestrzennych.           Dlatego fosfoglicerydy w  środowisku wodnym tworzą zawsze  trzy typy struktur: micele, liposomy  i dwuwarstwy lipidowe.     Proporcje i typy lipidów w warstwach wewnętrznej i zewnętrznej błony  komórkowej są odmienne.  Cząsteczki chemiczne budujące  błony biologiczne  Amfifilowość,  amfipatyczność -  cecha  wskazująca na polarność  budowy cząsteczki  chemicznej.   Jeden z biegunów  cząsteczki jest  hydrofilowy,  drugi  hydrofobowy.     Amfipatyczność  fosfolipidów jest  podstawą ich  samoorganizacji w  struktury dwuwarstwowe,  charakterystyczne dla  błon biologicznych.  Budowa błon  glikolaliks  Kora  komórki  Glikolipidy  zawierają  cukier, którym najczęściej  jest galaktoza lub laktoza.     1. Schemat  błony  komórkowej:  A -  cytoplazma, B  - płyn  pozakomórko- wy, C -  fosfolipid, C1  - głowa  cząsteczki,  C2 - ogon  cząsteczki, D  - cholesterol,  E -  glikoproteina  E1 cukier, E2  - białko, F -  receptor  białkowy, G -  cytoszkielet,      H transport  białka.   2. Transport  przez błonę  Glikokaliks-  cukrowe znaczniki błony   Błony fosfolipidowe są  płynną mozaiką.  Wiele  składników błonowych jest  w stanie ciągłej  dynamicznej płynności.    Błony komórkowe nie są  homogenne.      Składniki błon organelli  komórkowych oraz błony  komórkowej różnią się od  siebie.  Systemy te tworzą  przedziały  wewnątrzkomórkowe,  utrzymujące różnice pH i  składu jonowego w  poszczególnych częściach 

(…)


komórkowego. Błonowy potencjał
spoczynkowy w komórkach
pobudliwych
Cechą komórek pobudliwych jest posiadanie stałego,
ujemnego, spoczynkowego potencjału błonowego.
Jego wartości podane są poniżej.
Rodzaj komórki:
Neuron:
Wartość potencjału błonowego: -60mV do -80mV
Komórka mięśnia poprzecznie prążkowanego:
Wartość potencjału błonowego: -80mV do -90mV
Otwieranie i zamykanie kanałów jonowych zależy…
… do -80mV
Komórka mięśnia poprzecznie prążkowanego:
Wartość potencjału błonowego: -80mV do -90mV
Otwieranie i zamykanie kanałów jonowych zależy
bezpośrednio od tego w jakim stanie czynnościowym
znajduje się błona komórkowa.
Pobudliwość jest zdolnością komórki do
odpowiedzi na bodziec.
Tkanki pobudliwe zbudowane są z komórek, mających zdolność
do szybkiej reakcji na bodźce.
Zalicza się do nich: tkankę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz