Błędy decyzji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy decyzji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Błędy decyzji
Decyzjonizm (Kozielecki 1992) - 2 ujęcia procesu decyzji:
decyzja jest wyborem świadomym poprzedzonym refleksją i namysłem wszelki wybór opcji przynależny także innym elementom przyrody
Podejmowanie decyzji - wybór z pośród kilku opcji, po świadomym zapoznaniu się z nimi. Podmiot zawsze ma możliwość wyboru chociażby w sferze emocji lub postaw (jeśli dzięki wiedzy na dany temat). Decyzje to świadomy wybór, aby zrealizować zaplanowany cel. Miara wartości procesu decyzyjnego:
- przebieg procesu decyzyjnego
- konsekwencje wyboru - mogą być zmodyfikowane przez nagłe okoliczności.
Cechy mające znaczenie przy podejmowaniu decyzji:
- dążenie do celu (działalność celowa)
- struktura czynności poznawczych Człowiek wybiera cel, a potem środki realizacji. Błąd może popełnić na obu etapach.
Sztywność procesów poznawczych - mimo niemożności realizacji celu człowiek tkwi przy tym samym wyborze. procesy przeddecyzyjne są źródłem błędu.
Błędy decyzji to wybór alternatywy działania uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację cenionej wartości. Zdolność podejmowania decyzji zależy od:
- właściwości wrodzonych, - wpływu środowiska,
- aktywności decydenta (czy jest mądry i się uczy, czy nie)
Błędy wykonania
Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie
3.1 Pracoholizm
uzależnienie
1968, Oates - pierwszy o tym pisze, u niego jest to zjawisko negatywne, wyniszczające
Maslowitz - u niej to zjawisko pozytywne, dające satysfakcji i świadczące o kreatywności.
Maslach - pracoholik to ktoś kto pracuje więcej niż 50 godz. na tydzień.
Spence i Robinson 89 - skrajne przywiązanie do pracy, ciągłe wydłużanie godzin pracy.
Killinger - to stan świadomości.
Symptomy:
Przymus pracy
Zaangażowanie
Obniżenie zadowolenia z wykonywanej pracy
Objawy (ICD-10):
Zwiększenie czasu pracy
Coraz większa ilość zadań
Myślenie tylko o pracy, zapominanie o innych sprawach
Utrata kontroli nad swoim zachowaniem
Subiektywna niemożność zaprzestania pracy
Zmniejszenie satysfakcji
Lęk i napięcie
Objawy somatyczne
Występuje coraz częściej u młodych, którzy dopiero zaczynają karierę, wykorzystywane przez pracodawców.


(…)

…):
Dyspozycyjny - poświęcenie kosztem czasu wolnego
Tymczasowy - wynika z atmosfery w pracy, dostosowuje się, ale myśli o zmianie pracy
Obsesyjny - wynika z dążenia do sukcesów, najczęściej młodzi i wykształceni, odpoczynek zaburza równowagę.
Ucieczkowy - ucieczka w pracę przed problemami
3.2 Wypalenie zawodowe (burnout)
Freudenberg - wprowadził termin, powoli lub nagle się zaczyna, polega na: wyczerpaniu cielesnym, duchowym, uczuciowym, występuje w czasie pacy i wolnym, powiązany z awersją, mdłościami i chęcią ucieczki.
Emener - psychiczne i fizyczne wyczerpanie pod wływem złej atmosfery w pracy.
Fengler - zawody związane z ludźmi, społeczne, musi się skupić na innych osobach.
Kontakty interpersonalne wymagają zaangażowania emocjonalnego, to prowadzi do depersonalizacji pracownika, ma poczucie spadku…
… samoocena, wysoki lęk, brak samoakceptacji podniesienie własnej wartości „w pracy”
Ucieczka przed samotnością, poczuciem małej wartości, depresją, niepokojem - praca ma być wytłumaczeniem dla braku związków interpersonalnych zasłanianie się pracą, forma redukcji napięcia nerwowego.
Wajsze są przyczyny osobowościowe - badania wykazały, że przede wszystkim ma to związek z osobowością neurotyczną (brak…
… samoocena, wrażliwość na oceny innych, słaba tolerancja na zmiany, niski stopień autonomii.
- nieprzystosowanie zawodowe (stałe - zły wybór zawodu lub okresowe - utrudnienie pracy)
3.3 Mobbing
Mob - tłum, motłoch
To mob - napadać, zaczepiać, atakować kogoś
K. Lorenz, 1958 - zapoczątkował używanie terminu do opisu małych agresywnych zwierzą wobec dużego zwierzęcia.
H. Leymann - pierwszy użył do opisu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz