Biznes plan - hotel Hellena

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - hotel Hellena - strona 1 Biznes plan - hotel Hellena - strona 2 Biznes plan - hotel Hellena - strona 3

Fragment notatki:


BIZNES PLAN
HOTEL „ Hellena
Streszczenie projektu przedsiwzicia. Przedstawiony poniej biznes plan opisuje dziaania zwizane z dziaalnoci hotelu „Hellena”, którego waciciele zamierzaj podnie standard i rozszerzy asortyment oferowanych usug poprzez zaadoptowanie pomieszcze gospodarczych do celów rekreacyjnych. Dodatkowo zaplanowano wyposaenie pokoi hotelowych w sprzt RTV, klimatyzacj i zainstalowanie centrali telefonicznej.
Hotel powsta w marcu 1995r. na bazie spóki cywilnej, której wspólnicy pan X i pan Y zakupili dziak wraz z budynkiem o charakterze zabytkowym, zlokalizowan w województwie wabrzyskim.
Majtek trway firmy szacuje si na 311360 z. Wspólnicy dysponuj obecnie rodkami wasnymi w wysokoci ok.50000 z. Konieczne wic bdzie zacignicie kredytu w kwocie 300 000 z.
Profil i zakres dziaania firmy Spóka cywilna zostaa zarejestrowana w styczniu 1995r. w celu podjcia dziaalnoci gospodarczej w brany hotelarsko-gastronomicznej. W lutym 1995r. w wyniku przetargu organizowanego przez Urzd Gminy w Zotym Stoku staa si wacicielem XIX-wiecznego dworku o powierzchni 1200 metrów kwadratowych wraz z dziak o powierzchni 3 ha. W wyniku remontu i modernizacji obiekt zosta przystosowany do funkcji jako hotel. Niezwykle korzystna jego lokalizacja spowodowaa szybki napyw klientów co w poczeniu z jakoci oferowanych usug zapewnio rentowno inwestycji.
Jednak dziaania konkurencji zmusiy spók do podjcia kroków zmierzajcych do podniesienia standardu hotelu w celu cignicia bardziej wymagajcych klientów.
Pocztkowym celem dziaania spóki byo wyjcie naprzeciw zapotrzebowaniu na usugi hotelarsko-gastronomiczne na terenie Kotliny-Kodzkiej. Pierwszy rok funkcjonowania hotelu wykaza, e gównym ródem zysków jest sprzeda usug klientom niemieckim, którzy chtnie odwiedzaj swoje miejsce urodzenia („Heimat”). Fakt ten pozwoli okreli grup klientów strategicznych i dziaania jakie naley podj, aby zaspokoi ich potrzeby.


(…)

… zbyt mae nakady na promocj oraz brak zainteresowania tym problemem przez izby gospodarcze, samorzdy zarwno lokalne jak i branowe moe spowodowa, i za kilka lat w walce o zagranicznego turyst przegramy z hotelami i firmami innych krajw Europy r.-Wsch., ktre maj rwnie duo walorw turystycznych.
Mona zaoy, e najistotniejsze zagroenia dla realizacji planu oraz obecnego i przyszego prosperowania spki tkwi…

Majtek produkcyjny
Majtek prod.
Majtek niezbdny
Grunty
3 ha gruntu
Budynki i pom. Gospodarcze
1200m.kw.., do zrealizowania planu zostanie wykorzystane 150m.kw.
Urzdzenia i wyposaenie
Sprzt do wicze kulturystycznych, wyposaenie azienki, szatni
rodki transportu
Bus volkswagen rok prod.1995
Wielko zatrudnienia jaka jest konieczna dla realizacji planu:
Obecnie w hotelu pracuje 6 osb. Waciciele hotelu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz