Biznes plan Alf sp. z o.o. - przykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan Alf sp. z o.o. - przykład - strona 1 Biznes plan Alf sp. z o.o. - przykład - strona 2 Biznes plan Alf sp. z o.o. - przykład - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan
Spis treści: 1. Streszczenie Streszczenie Struktura biznesplanu Struktura programu działania na lata 2002-2007, który zamierza zrealizować Spółka „Alf” , składa się z następujących elementów:
streszczenie projektu przedsięwzięcia;
profil i zakres działania Spółki;
założenia planu strategicznego przedsięwzięcia;
plan techniczny;
plan marketingowy;
plan organizacyjny;
plan finansowy;
wnioski i podsumowanie;
załączniki.
Opis programu działania Niniejszy biznesplan zawiera opis działań mających na celu powołanie do życia agencji handlowej „Alf” oraz perspektyw jej rozwoju. Jego celem jest jest pozyskanie kapitału w formie kredytu od inwestorów na rozwój działalności.
Agencja handlowa „Alf” w zamierzeniu ma być spółką prawa handlowego i posiadać status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami będzie troje założyciele posiadających równe udziały 33,33%. Działalność agencji „Alf” można określić jako pośrednictwo w handlu artykułami spożywczymi opierającym się jednak na pionierskich metodach uczestnictwa w grze rynkowej. Z handlem żywnością wiąże się ryzyko upływu terminu przydatności przechowywanych towarów i związanych z tych strat finansowych. Obserwując rozwój rynku detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych można dostrzec pewne tendencje. Przede wszystkim widoczna jest wzrost udziału sprzedaży tychże artykułów w sieciach dużych hipermarketów wciąż poszerzających zakres przestrzenny swej działalności. Duża skala obrotu towarem odpowiednio zwiększa wolumin ubytków towaru w postaci przeterminowanych artykułów. Jednocześnie istnieją na rynku podmioty (np. wszelkiego rodzaju stołówki), które doraźnie wykorzystują żywność bez długiego ich przechowywania. Z tej oto przyczyny największe znaczenie dla nich ma cena w przeciwieństwie do długiego okresu przydatności. Istotą działania agencji „Alf” będzie pośrednictwo między tymi dwoma grupami podmiotów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz