Biologiczne podstawy zachowania - wykłady semestr 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5138
Wyświetleń: 7448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne podstawy zachowania - wykłady semestr 1 - strona 1 Biologiczne podstawy zachowania - wykłady semestr 1 - strona 2 Biologiczne podstawy zachowania - wykłady semestr 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
17.10.2010
Warsztat budowy biopsychologia
Stereotaksja - metoda pozwalająca na lokalizację wybranej struktury. Pozwoliła, by w głębi mózgu wyznaczyć miejsce tej struktury, dzięki aparatowi stereotaktycznemu, służy do określenia przy pomocy współrzędnych miejsca …. Czaszki i zaprowadzenie elektrody w taki sposób, by trafił w tę strukturę, do której chcemy trafić.
Mózgowie (puszka mózgowa) Szwy kostne - szef strzałkowy wzdłuż czaszki
Szwy są naturalnym wyznacznikiem poruszania się
Stymulator
Drucik węglowy na całej długości izolowany
Oscyloskop (komputer)
Drażnienie prądem tkanki nerwowej
…. - elektrody, którymi można podawać ….. do mózgu
Termoda - ciepłotwórczy instrument
Psychofizjologia - poszukiwanie współzmienności między elementami fizjologicznymi i ….
EEG - elektroencefalogram (ence - mózg): zapisuje fale mózgowe
EEG - rejestruje częstotliwość, amplitudę, regularność zapisu, pojawienie się wzorców stałych, synchronizację pracy, relaksację zamykania oczu, fale alfa.
Desynchronizacja - w części potylicznej - bodźce wzrokowe (otwieramy oczy)
EEG - metoda elektroencefalograficzna
Penfield - przy pomocy metody EEG
Tomografia komputerowa - promieniowanie rentgenowskie
Metody bezinwazyjne:
Rezonans magnetyczny
Tomografia pozytronowa
Psychologia poznawcza
Nemonauka poznawcza
Biopsychologia - badania na zwierzętach
Testy psychologiczne
Metoda labiryntowa: system t … (?), gdzie jedna droga jest prawdziwa
Żeby znaleźć odpowiednią drogę do wyjścia po różnych próbach i błędach.
Obserwacja nauczenia się wyjścia z labiryntu. Ile prób potrzebnych jest danemu osobnikowi by bezbłędnie przejść labirynt.
Do 30 - mała próba
Powyżej 30 - duża próba
Powyżej 100 - bardzo duża próba
Czym większa próba - tym lepiej
Labirynt tekształtny / labirynt kształtny
Aktywność eksploracyjna - mierzymy ją w labiryncie
Eksploracja - zachowanie spontaniczne adaptacyjne zachowanie; nadrzędny motyw w zachowaniu w sytuacjach nowych.
Wskaźnik: czas reakcji pomiędzy momentem ustawienia na start do momentu, jak stawia pierwsze kroki. Czym dłużej stoi na placyku, tym jest bardziej lękliwy.
Czas latencji
Alternacja - jest wskaźnikiem zachowań. Wysoki wskaźnik alternacji wskazuje na zainteresowanie nowością daty eksploracji i mała lękliwość.
Skinner
Skrzynka Skinnera - stwierdził, że po to, by opisać zachowanie trzeba obserwować bodźce i reakcje
Wykład 6
05.12.2010
Sherington Charles - za swoje odkrycia dostał nagrodę Nobla
dysponował w laboratorium bardzo prostymi przyrządami
wykrył pewne prawidłowości odruchów w rdzeniu kręgowym
jako pierwszy zaproponował nazwę „synapsa”
kimograf
Reakcja (odruch) fleksji - wycofanie mimo braku bólu następuje prawidłowy odruch
Bodziec podprogowy - nie wywołuje reakcji
Próg bodźca - najniższe miejsce wywołujące reakcję
W miarę nasilania siły bodźca, rośnie amplituda ruchu, który wykonuje zwierzę
Promieniowanie
Reakcja rytmiczna: np. jak drapiemy pieska, pojawia się u niego odruch drapania tylną łapką.
Prawo sumowania czasowe bodźca raz za razem drażnienie ciała pieska
Sumowanie przestrzenne bodźca
Prawo wyboru reakcji
Odruch kolanowy
Neuron pośredniczący, komórka rzekomodwubiegunowa, włókno czuciowe, włókno ruchowe, motoneuron alfa, łuk odruchowy monosynaptyczny, łuk odruchowy disynaptyczny (polisynaptyczny), pętla czuciowo - ruchowa - im więcej synaps po drodze, tym więcej procesów analizy (mikrodecyzji).
Układ mięśniowo - szkieletowy: każdy staw, jaki posiadamy, może się zginać dzięki mięśniom, które posiadamy, np. prostownik i zginacz (naraz może skurczyć się tylko jeden z nich) są to mięśnie antagonistyczne..
Mechanizm „zginania” ręki:
Motoneurony puli neuronów
RENSHAW - komórka renshawa wywołuje Iglicę
EPSP - postsynaptyczny potencjał pobudzeniowy
Włókien czuciowych jest dużo, ale jeszcze więcej jest neuronów pośredniczących, najmniej jest motoneuronów.
Biologiczne podstawy zachowań: biopsychologia
Prof. dr hab. Jan Matysiak
Semestr 1
- 1 -
Wykład 4
21.11.2010
Bruzda Rolanda
Bruzda Sylwiusza
Istota biała
Struktura hipokampu - podkorowa struktura (nazwa konika morskiego)
Kora mózgowa - sześciowarstwowa
Struktura
Kora ruchowa - mają włókno długie; leżą komórki przypominające piramidę …….
Obszary projekcyjne - są powiązane ze specyficznym systemem czucia (np. kora wzrokowa, kora słuchowa).
Kora asocjacyjna - zbiera i …. - rodzajów bodźców
Mowa układu nerwowego - impulsy nerwowe powstające w komórkach nerwowych.
Błona półprzepuszczalna
Akson
W powiększeniu kawałek aksonu
Gdy elektroda wejdzie do środka, pojawia się walnięcie woltomierza.
Różnica potencjałów
polaryzacja błon / błona jest spolaryzowana (Polus - biegun)
Wewnętrzne środowisko jest ujemne w stosunku do zewnętrznego.
Pompa sodowo - potasowa
Pobudzamy włókno
Wartość progowa bodźca wywołuje reakcję. Pojawi się reakcja progowa.
Jeżeli osiągniemy wartość progową bodźca
Depolaryzacja progowa lub nadprożowa to przeistacza się w iglicę wyładowanie iglicowe.
Potencjał czynnościowy pojawia się (bodziec zewnętrzny).
Działa prawo „wszystko, albo nic” niezależne od przyrostu bodźca. Amplituda jest stała (wielkość).
Co się dzieje dalej?
Efekt domina (lawinowy), hiperpolonizacja zwiększenia objętości.
2 wersje:
1. zwykła dyfuzja powoduje, że w sąsiednich odcinkach … są znak „+” - właściwość błony
2. chwilowa różnica potencjałów powstaje; powoduje zmiany właściwości błony sąsiedniej.
Dotyczy tylko aksonu.
Zmiana jest depolaryzacją, co powoduje potencjał czynnościowy. Dalsza polaryzacja prowadzi do odwrócenia.
Hiperpolaryzacja - zwiększenie ujemnego potencjału spoczynkowego.
Trzeba większego bodźca.
Reflakcja - jest to okres niepobudliwości błony komórkowej.
Reflakcja względna - nadmierna polaryzacja (ujemna) w stosunku do okresu spoczynkowego.
W komórce, w łańcuchach komórek
Komórka (nie nerwowa)
Synapsis (z greki) - łączenie; służy do połączenia funkcjonalnego dwóch komórek.
Mielina
Tzw. przewężenie Randiera
Acetylocholina zaczyna działać na błonę co prowadzi do zmiany jej działalności, co powoduje zmianę ruchu K i Na. Pojawia się depolaryzacja pod wpływem wyłapanej cząsteczki, np. acetylocholiny.
Wykład 5
05.12.2010
Sherington Charles - za swoje odkrycia dostał nagrodę Nobla
dysponował w laboratorium bardzo prostymi przyrządami
wykrył pewne prawidłowości odruchów w rdzeniu kręgowym
jako pierwszy zaproponował nazwę „synapsa”
kimograf
Reakcja (odruch) fleksji - wycofanie mimo braku bólu następuje prawidłowy odruch
Bodziec podprogowy - nie wywołuje reakcji
Próg bodźca - najniższe miejsce wywołujące reakcję
W miarę nasilania siły bodźca, rośnie amplituda ruchu, który wykonuje zwierzę
Promieniowanie
Reakcja rytmiczna: np. jak drapiemy pieska, pojawia się u niego odruch drapania tylną łapką.
Prawo sumowania czasowe bodźca raz za razem drażnienie ciała pieska
Sumowanie przestrzenne bodźca
Prawo wyboru reakcji
Odruch kolanowy
Neuron pośredniczący, komórka rzekomodwubiegunowa, włókno czuciowe, włókno ruchowe, motoneuron alfa, łuk odruchowy monosynaptyczny, łuk odruchowy disynaptyczny (polisynaptyczny), pętla czuciowo - ruchowa - im więcej synaps po drodze, tym więcej procesów analizy (mikrodecyzji).
Układ mięśniowo - szkieletowy: każdy staw, jaki posiadamy, może się zginać dzięki mięśniom, które posiadamy, np. prostownik i zginacz (naraz może skurczyć się tylko jeden z nich) są to mięśnie antagonistyczne..
Mechanizm „zginania” ręki:
Motoneurony puli neuronów
RENSHAW - komórka renshawa wywołuje Iglicę
EPSP - postsynaptyczny potencjał pobudzeniowy
Włókien czuciowych jest dużo, ale jeszcze więcej jest neuronów pośredniczących, najmniej jest motoneuronów.
Biologiczne podstawy zachowań: biopsychologia
Prof. dr hab. Jan Matysiak
Semestr 1
- 4 -
Wykład 9
08.02.2011
Aktywacja - kora mózgowa musi być utrzymywana w pewnym tonusie funkcjonalnym (pewnym stopniu pobudzenia) homeostaza.
Droga czuciowo - swoista
Potencjał wywołany - odpowiedź na receptor wzrokowy
Układ nieswoisty czuciowy - kolaterale ….
Twór siatkowaty - funkcja. Pobudzenie …. siatkowatego skutkuje przekazem w różne obszary kory. Przekazuje pobudzenie w sensie energetycznym.
Aktywacja optymalna - najlepsze optymalne pobudzenie kory (łatwiej zrozumieć). Gdy niedobór lub nadmiar bodźców zachowanie się psuje. Trzeba się dostymulować, lub zmniejszyć nadmiar bodźców.
Pierwotna motywacja podstawowa (biologiczna)
Sen:
Zapis zsynchronizowany
Zapis niezsynchronizowany
EEG:
- częstotliwość ….
- ….
Reakcja wzbudzenia:
- na poziomie ….
- na poziomie EEG
NREM
Sen REM - szybkie ruchy gałek ocznych.
Kiedyś faza sny zwanego REM - paradoksalnie najgłębszy sen, a zapis jak przed okresem.
REM jest ważny ze względu na Faza NREM - służy odnowieniu ciała, odpoczynkowi.
REM - odnowa fizjologiczna układu nerwowego.
Miejsce sinawe - neurony aktywują się w fazie REM.
Wzgórze, rdzeń, kora - aktywują się w REM
Co oznaczają marzenia senne.
Uczenie się i pamięć
Watson, Pawłow, Skiner
Pawłow - odruchy warunkowe, uczymy się, zapamiętujemy, uczenie wymaga zachowania jakichś śladów pamięciowych; bodziec warunkowy, bezwarunkowy, obojętny; reakcja bezwarunkowa, warunkowa.
Thomson: odruch mrugania, gdy np. dmuchniemy.
Hipokamp - zapis u hipokampa w czasie eksperymentu z królikiem: dźwięk, dmuchnięcie, mrugnięcie dźwięk, mrugnięcie: zapisał się u hipokampa.
Móżdżek: też związany z uczeniem się.
Synapsy - wg Heba proces uczenia się zachodzi w synapsach; synaptyczne podstawy uczenia się.
Ślimak Aphlysia:
Habituacja: uczenie się na poziomie EEG (najprostsza forma uczenia się); zmiany w synapsie …….. neuroprzekaźnika.
Synsytyzacja: mielina …. neuroprzekaźnika
Pamięć
Proces nabywania informacji, magazynowania, wyłuskiwania informacji z tego magazynu, kiedy są potrzebne.
Jaki jest sposób składowania informacji?
Proces konsolidowania z pamięci krótkotrwałej do pamięci trwałej jest okresem stopniowym.
Odległość uczenia się - ile czasu upłynęło od momentu zapamiętania.
Charover
Hipokamp Ciało migdałowate
Wykład 1
03.10.2010
Egzamin - testowy
B. Sadowski: „Biologiczne podstawy zachowania u ludzi i zwierząt”
Psychologia - nauka o zachowaniu się
Biopsychologia - suma związków między biologią a zachowaniem się; Jest nauką interdyscyplinarną.
Bodziec - reakcja.
S …. R
Nauka ma na celu gromadzenie wiedzy i przewidywanie zdarzeń, zachowań.
Eksperyment:
Ostry - zwierzę nie przeżyje eksperymentu
Chroniczny - zwierzę przeżyje eksperyment i nie zmieni jakości życia; można powtarzać taki eksperyment.
Biopsychologia to podstawy psychologii uczenia się.
Dziedziny biopsychologii:
Psychologia filozoficzna
Fizjologia - nauka o czynnościach
Badania:
Podstawowe - inspirowane ciekawością badacza, chce coś odkryć, co wzbogaci wiedzę psychologiczną
Stosowane - wykrycie prawidłowości, metody, ma na celu zastosowanie w praktyce.
Jest to gromadzenie wiedzy
Eksperymenty na zwierzętach.
Biologiczne podstawy zachowań: biopsychologia
Prof. dr hab. Jan Matysiak
Semestr 1
- 1 -
Wykład 7
18.12.2010
Organizacja czynności czuciowych
- eksteroreceptory
- interoreceptory - dostępne informacje do systemu
…………..:
- kontaktowe
- telereceptorowe
Układ piętrowy
I neuron czuciowy
Neuron czuciowy I rzędu łączy receptor z OUN. Neuron czuciowy II rzędu kończy się we wzgórzu (na szczycie pnia mózgu znajduje się w międzymózgowiu.
Systemy czuciowe
dostarcza informację z zewnątrz do tułowia i kończyn
……
Receptor
TEST - jednokrotnego wyboru!!!!!!
Receptory proste, złożone, b. złożone (oko)
Receptor dotykowy
Ciałka Paciniego
Każdy receptor gdy działa na niego bodziec oddziaływuje.
…….. adeptacji ……..
Typy adeptacji:
fazowa (np. moneta na czole) - w momencie zadziałania bodźców pojawi się depolaryzacja, która zniknie i pojawi się powtórnie, gdy znów pojawi się bodziec (odczepienie monety).
Toniczne - jeżeli mamy inny rodzaj receptora
Potencjał receptorowy (generatorowy) - informacja o sile bodźca pojawia się w receptorze. Im silniejszy bodziec, tym silniejsze iglice
Kodowanie analogowe później zapis cyfrowy
Fizjologia receptora pod nazwą włókno rozciągowe
Kodowanie częstotliwościowe
Droga czuciowa tułowiowa
Od receptora do kory
Droga czuciowa tułowiowa
Układ wzrokowy
Części oka
- twardówka / I warstwa
- warstwa naczyniowo - ……. / II
- siatkówka (retina)
2 typy:
- pręcik - widzenie zwierzchowe, słabsze oświetlenie
- czopek - widzenie przy dobrych warunkach świetlnych, ostrość barwy
Neurony dwubiegunowe łączą się
2 łączenie konwergencyjne - z 3 elementów dociera …
…. dwubiegunowy - pierwszy element na drodze wzrokowej, który zaliczamy do układu nerwowego.
2 element - komórki rozwojowe
Tarcza nerwu wzrokowego
Biologiczne podstawy zachowań: biopsychologia
Prof. dr hab. Jan Matysiak
Semestr 1
- 1 -
Wykład 8
09.01.2011
Mobilizacja czynności ruchowych, motywacja, automatyzmy
Ruch lokomocyjny w świecie zwierzęcym jest bardzo ważny. Im niżej jakieś zwierzę znajduje się na drabinie ewolucji, za tym więcej czynności ruchowych odpowiada rdzeń kręgowy (np. żaba po wycięciu jej mózgu będzie nadal skakała, jeśli człowiekowi wytniemy choćby część mózgu, nie utrzyma on nawet pozycji pionowej).
Międzymózgowie: wzgórze i podwzgórze
Gotowość do wykonania pewnego określonego ruchu.
Poziom śródmózgowiowy - znajdują się w nim jądra czerwienne i istota czarna..
Uszkodzenie móżdżku - skutkiem jest brak koordynacji.
Móżdżek wiele informacji sensorycznych otrzymuje z błędnika; co skutkuje tym, że „wie”, co się dzieje w otoczeniu i co się dzieje w organizmie. Wykorzystuje tę wiedzę do koordynowania innych układów. Z istotą czarną skojarzono chorobę Parkinsonową (za niski poziom dopaminy w układzie nerwowym).
Jądra podkorowe zwane zwojami podkorowymi (jest to błędne określenie, bo zwoje tworzą się na zewnątrz, a wewnątrz mówimy o jądrach).
Układ piramidowy - połączenie bezpośrednie:
Kora ruchowa w przekroju czołowym
∆ - komórki piramidowe (komórki ruchowe szczególne)
Ruchowe rozkazy idące z lewej półkuli przekazują informację do prawej części ciała i na odwrót.
Kora przedmuchowa (kora ruchowa wtórna):
Informacja, która trafia do wzgórza, wraca następnie do komórek piramidowych.
Ta sama informacja jednocześnie trafia z gałki bladej do istoty czarnej, a następnie do tworu siatkowatego. Z istoty czarnej informacja wędruje do móżdżku.
Motywacja
Trudno jest przewidzieć zachowanie ludzkie, które jest zmienne i zależne od wielu czynników. Rozróżniamy instynkty np. jedzenie - zachowania wrodzone.
Teoria redukcji popędów (HAL'a).
Możliwość przewidywania.
Homeostaza (WALTER CANNON): istnieje dążność organizmu do utrzymania równowagi wewnętrznej (w zakresie wszystkich parametrów fizjologicznych). Poziom każdego parametru powinien być optymalny.
Drżenie z zimna - sposób dostarczenia „ciepłej” energii do mięśni w celu uzyskania optymalnego poziomu ciepła.
Potrzeba pokarmu zaspokojenie jej to jednocześnie redukcja popędu.
Podstawowe / biologiczne motywacje: głód, pragnienie. Z uwagi na rozwój ludzkości kierujemy się już nie tylko tymi podstawowymi popędami. Motywacje biologiczne decydują o tym, czy przeżyjemy we wciąż zmieniających się warunkach.
Układ autonomiczny - różni się tym od somatycznego (odpowiedzialnego za ruch), że działa w sferze naszej nieświadomości; automatycznie składa się z:
Wykład 3
07.11.2010
Ośrodkowy układ nerwowy
OUN - ma swój futerał kostny
Komórka nerwowa
Neuron wielobiegunowy
Włókno osiowe - akson - neuryt
Soma - ciało komórki - perykarion
Jądro zawiera w sobie łańcuchy DNA
RNA przenosi informację z DNA do cytoplazmy
Rybosomy - sczytywana jest w nich informacja z RNA i produkowane jest odpowiednie białko (enzymy, przekaźniki).
Metabolizm komórki - dzięki tej funkcji komórka jest żywa
Są też komórki jednobiegunowe:
Takie komórki występują przy rdzeniu kręgowym
Komórka dwubiegunowa występuje w siatkówce oka.
Glej: komórki glejowe nie są komórkami nerwowymi. Glej zaliczamy do tkanki nerwowej. Istnieją 3 rodzaje komórek glejowych:
astrocyty - tworzą szkielet (funkcja obronna)
oligodendrocyty - może wymieniać produkty przemiany materii, produkują mielinę (funkcja odżywcza)
mikroglej - najbardziej aktywny w sferze nerwowej, wspomagają komórki nerwowe (funkcja obronna)
Rdzeń kręgowy (przekrój na odcinku szyjnym)
Połączenie aparentne
Grzbiet = czucie
Brzuch = ruch
Nerwy rdzeniowe i nerwy czaszkowe reprezentują obwodowy układ nerwowy.
Nerwy czaszkowe:
Unerwiają wszystko w obrębie czaszki (mimika, mówienie) 12 par nerwów + nerw błedny
Nerw twarzowy
Nerw wzrokowy
Nerw językowo - gardłowy
Nerw podżuchwowy
Rola, jaką pełni dana struktura w układzie nerwowym
Rdzeń przedłużony (opuszka mózgowa i nerwowa) - znajduje się w nim ośrodek oddechowy i ośrodek kardioakceleracyjny. To ośrodki automatyczne. W rdzeniu są jądra - skupiska ciał komórek pełniących podobne funkcje.
Most - zawiera jądra innych nerwów czaszkowych (funkcja transmisyjna)
Śródmózgowie - ma dwa jądra: czerwienne i istota (substancja) czarna. Te dwa jądra są powiązane z drogami zstępującymi (z ruchem).
Wzgórki czworaczne
Śródmózgowie


(…)

… nos.
czas latencji - kiedy szczur ruszy się (wskaźnik poziomu lęku)
lokomocje ↔ ambulacje (szczur się przemieszcza; wszystko jest nagrywane)
Defekcja ≠ alienacja
Dwie sprzeczne tendencje - pierwsza to lęk, a druga to zapotrzebowanie na nowe bodźce, czyli ciekawość (nie ma co zrobić, więc zaczyna się czyścić)
Zrównoważone - zajmuje się czymś innym
Zachowanie jest tym, co nas upoważnia do pewnych…
… pobudza mięsień sercowy, a układ parasympatyczny spowalnia go.
Narządy umieszczone ponad przeponą, są pobudzane przez układ sympatyczny i hamowane przez układ parasympatyczny.
Narządy umieszczone pod przeponą są pobudzane przez układ parasympatyczny i hamowane przez układ sympatyczny.
Acetylocholina - wydzielana w układzie sympatycznym.
Adrenalina i noradrenalina (pochodna adrenaliny) - wydzielane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz