Biologiczne podstawy zachowania neurofizjologiczny - Wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne podstawy zachowania  neurofizjologiczny - Wykład 6 - strona 1 Biologiczne podstawy zachowania  neurofizjologiczny - Wykład 6 - strona 2 Biologiczne podstawy zachowania  neurofizjologiczny - Wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-06
Biologiczne podstawy
zachowania
Wykład 6 neurofizjologiczny
-Kontrola czynności ruchowych
odruchy rdzeniowe
układ piramidowy
układ pozapiramidowy
móżdżek
ruchowe okolice kory mózgowej
Ogólny schemat
kontroli czynności
ruchowych
Rdzeń kręgowy:
odruchy
rdzeniowe
Odruchy
rdzeniowe
mono i
poli-synaptyczne
1
2012-12-06
Kontrola
i działanie
odruchów
rdzeniowych
Przykładowa
organizacja
koordynacji
skrzyżowanych
odruchów
rdzeniowych
Organizacja układu ruchowego
podkorowego, kiedyś zwanego
pozapiramidowym (teraz
rzadziej, bo droga korowordzeniowa przednia też nie
biegnie przez piramidy)
Jądra podkorowe:
-ruchy zautomatyzowane (np.
pedałowanie)
-łączenie sekwencji ruchów w
płynną całość (np. kierowanie
samochodem)
-współdziałanie w
wyzwalaniu ruchów
dowolnych
-regulacja napięcia mięśni
poprzecznie prążkowanych
2
2012-12-06
Pętle korowo-podkorowe
regulujące czynności ruchowe
połączenia
pobudzające
Kora czołowa i przedczołowa
Prążkowie (skorupa, jądro
ogoniaste)
połączenia
hamujące
płynność ruchu
- koordynacja
wzroku i ruchu
- bieżąca
modyfikacja ruchu
- planowanie
i hamowanie
-
Gałka blada
Istota czarna
Wzgórze
Drogi ruchowe
korowo-rdzeniowe,
kiedyś zwane
piramidowymi
(teraz rzadziej, bo
część nie biegnie
przez piramidy;
dodatkowo
dołączają się szlaki
z ośrodków
podkorowych)
Móżdżkowa kontrola ruchów
Część przedsionkowa: płacik
kłaczkowo-grudkowy, kontrola
równowagi, położenie oczu i głowy
Część rdzeniowa, centralna
(zawiera robaka) - napięcie mięśni,
sygnały czuciowe z rdzenia
(organizacja topograficzna), oraz
słuchu i wzroku = bieżąca kontrola
ruchów
Część mózgowa - półkule móżdżku,
pamięć ruchów: pomiędzy korą a
mostem, gdzie włącza się w
kontrolę ruchów
Ogólnie: ruchy balistyczne,
rytmiczne i zsynchronizowane w
czasie (np. wystukiwanie rytmu),
pozaświadoma, precyzyjna kontrola
i synchronizacja ruchów w trakcie
pracy
3
2012-12-06
ruchy zależne od woli (?), ruchy w stawach: skurcz
prostowników lub zginaczy
przygotowanie ruchu
planowanie
ruchu i
przewidywanie
skutków
szybkie ruchy w seriach o ustalonym
porządku (np. gra na pianinie)
Ruchy wolicjonalne?
• Czy nasze ruchy naprawdę zależą od naszej
woli?
4
2012-12-06
Schemat wydarzeń badanych przez Libeta
Konkluzja Libeta
Obserwacja potencjałów gotowości (RP) 350-400 ms przed
wrażeniem podjęcia decyzji o naciśnięciu przycisku (ale 200 ms
przed ruchem jako takim): najpierw jest korowa inicjacja ruchu,
potem świadomość decyzji i wykonanie, a nie odwrotnie.
Czy rzeczywiście „wola” może zawetować wykonanie ruchu?
Wyniki niejednoznaczne…
Podstawowe choroby
podkorowych układów
kontroli czynności
ruchowych
Choroba Parkinsona (50-60 rok
życia), objawy:
-zmniejszona ruchliwość
-sztywność
-drżenie mięśniowe
-trudności z inicjacją ruchów
-mikrografia
-wychylenie tułowia
5
2012-12-06
Lecznicze uszkadzanie – palidektomia
Pląsawica Huntingtona,
(30-50 r. ż.) objawy:
-nadmierna ruchliwość
-ruchy mimowolne
(drgawki ramion,
skurcze twarzy)
-ostatecznie wicie i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz