Bilans wodno-gospodarczy zlewni-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

BILANS WODNO GOSPODARCZY ZLEWNI
Równanie bilansu wodno gospodarczego wg. wzoru Peneka-Oppdckowa
P - H = E + ΔR
P - opad całkowity
H - odpływ całkowity
E - parowanie
ΔR - retencja
Bilansowanie wodno-gospodarcze polega na porównaniu zasobów wodnych zlewni z potrzebami konsumentów, użytkowników uwzględniając jednocześnie gwarancje pokrycia potrzeb i wymogi jakościowe wody.
Metody statystyczne bilansowania wodno-gospodarczego
Metoda Bipromelu Równanie podstawowe QI m = Qo m - Qn m + -Qp m QI - wyniki bilansu w profilu [m3/s]
Qo - przepływ miarodajny [m3/s]
Qn - przepływ nienaruszalny [m3/s]
ΔQd - zmiany przepływu spowodowane użytkowaniem wody powyżej profilu i ewentualnym zrzutem ze źródeł obcych
Qp - sumaryczny pobór wody [m3/s]
m - indeks numer danego profilu bilansowego
Założenia metody
1). Warunki hydrologiczne i meteorologiczne nie ulegają zmiana podczas bilansowania 2). Woda jest w pełni przydatna do bilansowania i może być wielokrotnie wykorzystywana
3). Deficyty wody będą pokrywane w danym profilu zlewni 4). W profilach w których nie ma możliwości pokrycia niedoborów wody nie wprowadza się wielkości przewidywanych zrzutów.
Etap I - Wybór profilu bilansowego
Profil powinien być zlokalizowany w następujących przekrojach :
- powyżej lub poniżej większego dopływu - w miejscach ujęć wód dla potrzeb gospodarki komunalnej
- w miejscu ujęcia wody do nawodnień - w przekroju lokalizacji zapor, zbiorników, przerzutów wody lub innych ujęć
Zasoby dyspozycyjne w danych profilach Qd obliczamy Qd = Qo m - Qn m + Przepływ miarodajny Qo ustala się na podstawie przepływów średnich rocznych SQ
Opracowujemy ciąg rozdzielczy przepływów średnich rocznych z okresu min. 20 lat. Następnie obliczamy prawdopodobieństwo empirycznie.
mx - numer kolejnego wyrazu ciągu
N - liczba wszystkich wyrazów ciągu
Z krzywej prawdopodobieństwa przyjmujemy jako przepływ miarodajny przepływ średni roczny o prawdopodobieństwie p=75-80%(SQ)p. Następnie określamy rok , w którym SQ jest równy (SQ)p. Ten rok przyjmujemy jako rok miarodajny. Dla tego roku określamy przeplew miarodajny Qo dla okresów dekadowych lub pentadowych. Jeśli obliczenia prowadzi się tylko w jednym profilu to wtedy pomijamy przepływ ΔQd. Natomiast przy obliczeniach w kilku profilach, w kolejnych profilach z biegiem rzeki uwzględnia się różnice bilansowe w profilu położonym powyżej danego profilu. Przepływ nienaruszalny Q

(…)


BILANS WODNO GOSPODARCZY ZLEWNI
Równanie bilansu wodno gospodarczego wg. wzoru Peneka-Oppdckowa
P - H = E + ΔR
P - opad całkowity
H - odpływ całkowity
E - parowanie
ΔR - retencja
Bilansowanie wodno-gospodarcze polega na porównaniu zasobów wodnych zlewni z potrzebami konsumentów, użytkowników uwzględniając jednocześnie gwarancje pokrycia potrzeb i wymogi jakościowe wody.
Metody statystyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz