Metody oceny opadów i wód płynących-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oceny opadów i wód płynących-opracowanie - strona 1 Metody oceny opadów i wód płynących-opracowanie - strona 2 Metody oceny opadów i wód płynących-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metody oceny opadów i wód płynących.
Wielkość opadów decyduje o nadmiarze lub niedoborze wody w produkcji rolnej. Cechą charakterystyczną opadów jest losowość, nie możemy przewidzieć dokładnie wielkości, czasu i miejsca występowania opadów. Podstawowym źródłem informacji o wysokości i rozkładzie opadów w zlewni są pomiary deszczomierzami lub pluwiografami pluwiografami zapisie ciągłym.
Tam gdzie dominuje typ opadów nawalnych( opadów o małej zmienności na dużych obszarach) można projektować rzadką sieć pluwiografów. Tam gdzie jest deszcz typu konwekcyjnego o dużym natężeniu i nierównomiernym rozmieszczeniem przestrzennym sieć pluwiografów winna być bardziej gęsta. Minimalna liczba posterunków opadowych w małych zlewniach nizinnych winna wynosić:
1 posterunek w zlewni o powierzchni do 20 km²
2 posterunki w zlewni o powierzchni do 50 km²
3 posterunki w zlewni o powierzchni do 100 km²
Warstwy średnich sum opadów w zlewniach określa się metodą: izohiet, wielokątów (Byczkowski 1996r.). Na podstawie sum dobowych opadów określa się charakterystyki opadowe minimalne, średnie, zwyczajne i maksymalne, z roku i okresów sezonowych. Wielkości te opisują opad w danej zlewni. Z obserwacji pluwiograf otrzymujemy z wartości: wydajności opadu i czasu trwania opadu. Na tej podstawie określa się rozkład opadów przy różnych czasach jego trwania. Na podstawie sumy opadów z różnych okresów można wnioskować o wilgotności danego roku wg Kaczorowskiej( 1962r.) można wyróżnić:
rok skrajnie suchy- rok , w którym suma opadów jest mniejsza od 50% wartość średniej sumy opadów rocznych z wielolecia( normy z wielolecia)(Poznań 500mm więc 150%
Metody jakościowej oceny wód płynących. Przyjmuje się trzy klasy jakości wód:
Klasa I - woda do picia i woda dla zakładów wymagających takiej jakości i hodowli ryb łososiowatych.
Klasa II - wody do hodowli ryb, zwierząt gospodarskich, kąpielisk i celów rekreacyjnych.
Klasa III - wody do zaopatrzenia zakładów przemysłowych, nawodnień terenów rolniczych, upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem.
Ze względu na koszty analiz chemicznych wprowadza się umowne wartości stężeń jako wielkości reprezentatywne.
Umowne wartości stężeń określane są trzema metodami:
Stężeń charakterystycznych
Stężeń miarodajnych
Stężeń gwarantowanych
Najczęściej stosowana metoda stężeń miarodajnych polega na określeniu funkcji regresji stężeń poszczególnych wskaźników od przepływu wody i określeniu stężenia miarodajnego przy SNQ.

(…)

… charakterystycznych
Stężeń miarodajnych
Stężeń gwarantowanych
Najczęściej stosowana metoda stężeń miarodajnych polega na określeniu funkcji regresji stężeń poszczególnych wskaźników od przepływu wody i określeniu stężenia miarodajnego przy SNQ.
Ocena jakościowa zasobów wodnych odnoszona jest do danego odcinka rzeki i klasy czystości wody. W tym celu sporządza się profile hydrochemiczne rzek na podstawie:
wyników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz