Bilans cieplny w skrawaniu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4837
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans cieplny w skrawaniu - wykład - strona 1 Bilans cieplny w skrawaniu - wykład - strona 2 Bilans cieplny w skrawaniu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Bilans cieplny w skrawaniu:
Ciepło doprowadzane
QO +QWW – praca odkształceń plastycznych i dekohezji materiału oraz odkształceń
poprzedzających poślizg = ponad 75%
Qtg – praca tarcia wióra o powierzchnię natarcia = okóło 17%
Qta – praca tarcia powierzchni przyłożenia o materiał obrabiany = 8%
Ciepło odprowadzane:
Qw – ciepło wyprowadzane przez wiór = 75%
QN – wnikające w narzędzie = 8%
QP – przewodzone do przedmiotu = 15%
QA – unoszone do atmosfery lub do chłodziwa = 2%
Wiór:
Rodzaje:
 wiór odrywany,
 wiór elementowy,
 wiór schodkowy,
 wiór ciągły,
Wiór jest produktem odpadowym jednak w wielu przypadkach, jeśli jego postać jest
niekorzystna, może odgrywać w procesie wytwarzania skrawaniem bardzo istotną,
destruktywną rolę, np.:
 stwarzając zagrożenie dla zdrowia operatora lub osób postronnych,
 zbytnio skupiając na sobie uwagę operatora i odwracać jego zainteresowanie od
innych ważnych zadań,
 niszcząc obrabiarkę, a szczególnie wszelkie jej przewody, prowadnice, powłoki
lakiernicze, itp.,
 utrudniając lub uniemożliwiając realizację procesu skrawania, jeśli wystąpią problemy
z usuwaniem wiórów ze strefy skrawania lub z rowków wiórowych narzędzi, np.
podczas wiercenia i przeciągania długich otworów, frezowania kanałków, itp.,
 poprzez konieczność przerywania procesu skrawania aby usunąć wióry, w przypadku
nawinięcia się ich na przedmiot obrabiany, oprzyrządowanie lub narzędzie,
 uniemożliwiając obróbkę prowadzoną bez nadzoru pracownika,
 trąc o obrabianą powierzchnię i pogarszać jej jakość,
 spowalniać proces skrawania, wymuszaniem stosowania cykli wycofywania narzędzia
z otworu w celu usunięcia wiórów,
 utrudnianiem transportu wiórów z obrabiarki, zwiększaniem powierzchni
magazynowania, jeśli wióry mają skłębioną postać i zajmują dużą objętość z powodu
dużego współczynnika wióra,
 wymuszaniem konieczność prasowania wiórów przed wysłaniem ich do huty, itp.
Korzystny kształt wióra można osiągnąć poprzez:
 łamacze i zwijacze wiórów,
rozdzielacze wióra (rozdzielenie wióra na jego szerokości),
 specjalnie ukształtowane ostrza
(krawędzie skrawające)
(podział warstwy skrawanej na segmenty),drgania wymuszone,
parametry skrawania,
zmianę materiału obrabianego.
Używanie płynów obróbkowych w obróbce skrawania:
Ciecze obróbkowe zwane cieczami chłodząco-smarującymi stosowane są w celu
zwiększenia wydajności i polepszenia jakości powierzchni obrobionej.
Korzystny wpływ stosowania cieczy obróbkowych to:
- zwiększenie intensywności odprowadzania ciepła ze strefy skrawania pozwalające
obniżyć temperaturę skrawania o 10-15%.
- odbieranie ciepła powodujące zmniejszenie odkształceń układu OUPN.
- zmniejszenie tarcia ostrza o materiał skrawany powodujące zmniejszenie oporów
skrawania, zużywania się ostrza i chropowatości powierzchni.
- zmiana stanu plastycznego materiału obrabianego zmieniająca jego skrawalność.
- zmniejszenie zjawiska adhezji między materiałem obrabianym i ostrzem co
sprzyjające zwiększeniu trwałości narzędzia, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz