Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja - jego przyczyny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja - jego przyczyny - strona 1 Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja - jego przyczyny - strona 2 Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja - jego przyczyny - strona 3

Fragment notatki:

PRZYCZYNY BEZROBOCIA
pojawienie się tzw.
bezrobocia ukrytego
spadek produkcji
przemysłowej
postawy ludzi
niedostosowanie poziomu
i struktury kształcenia do
potrzeb rynku pracy
negatywna polityka
socjalna
FAZY EMOCJONALNE PO UTRACIE
PRACY
1.
2.
3.
4.
5.
faza-szok
faza- faza optymizmu
faza- depresja
faza-faza głębokiego pesymizmu
faza- pogodzenie się z sytuacją
CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA
dotyka przede wszystkim młodych ludzi
 najliczniejszą grupę bezrobotnych
stanowią osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym, podstawowym
i niepełnym podstawowym
 wśród bezrobotnych dominują kobiety

Zasadnicze znaczenie w walce z bezrobociem mają
działania na ośmiu współzależnych płaszczyznach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pobudzanie procesów gospodarczych przez nieinflacyjny wzrost
popytu efektywnego
lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych przemysłu i
rolnictwa dla produkcji towarów akceptowanych przez rynek i na
eksport
stymulowanie inwestycji
optymalna polityka współpracy gospodarczej z zagranicą i
zwiększenie konkurencyjności polskich produktów
stworzenie programu budownictwa mieszkaniowego
stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw i zatrudnienia na
własny rynek (rozwój rzemiosła)
racjonalna ochrona istniejących miejsc pracy
wzrost zatrudnienia poprzez zmniejszenie jego opodatkowania
KOSZTY I STRUKTURA BEZROBOCIA


koszty bezpośrednie
koszty pośrednie


pozytywne aspekty
społeczno-ekonomiczne
negatywne skutki społecznopsychologiczne i moralne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz