Bezrobocie - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - definicja i rodzaje - strona 1 Bezrobocie - definicja i rodzaje - strona 2 Bezrobocie - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie:
Definicje: [Milewski, Roman, Podstawy ekonomi . Część III. Podstawy Makroekonomii, strona 391, Warszawa, 2002] Bezrobocie - sytuacja, w której część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce, pozostaje bez pracy pomimo podejmowanych poszukiwań pracy. Osoba bezrobotna - osoba w wieku produkcyjnym, zdolna i gotowa do pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce, pozostaje bez pracy pomimo podejmowanych poszukiwań pracy. Zasób siły roboczej (aktywni zawodowo) - te osoby w wieku produkcyjnym, które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach (zwłaszcza płacowych) istniejących w gospodarce. Rodzaje bezrobocia: Ze względu na przyczyny: [Begg, David, Ekonomia tom 2 , strony 251-252, Warszawa, 2007] Frykcyjne - stanowi niemożliwy do obniżenia minimalny poziom bezrobocia, występujący w każdym dynamicznym społeczeństwie. Strukturalne - powstaje z powodu niedostosowania kwalifikacji pracowników i zapotrzebowania pracodawców w sytuacji, kiedy struktura popytu i produkcji nieustannie się zmieniają. Wynikające z niedostatku popytu (keynesowskie) - pojawia się wtedy, kiedy faktyczna produkcja jest mniejsza od produkcji potencjalnej. Klasyczne - oznacza rodzaj bezrobocia pojawiający się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na pracę się przecinają. Ze względu na czas trwania: [strona internetowa: www.wikipedia.org ] Bezrobocie krótkookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby pozostające bez pracy do 3 miesięcy. Bezrobocie średniookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby pozostające bez pracy przez 3 do 6 miesięcy. Bezrobocie długookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby pozostające bez pracy przez 6 do 12 miesięcy. Kryterium stosowane m.in. w badaniach BAEL. Bezrobocie chroniczne (długotrwałe) - określenie bezrobocia, niekiedy wyróżniane jako podrodzaj bezrobocia długookresowego. Bezrobocie chroniczne dotyczy ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy. Bezrobotni długotrwale posiadają często cechy, które ograniczają ich szanse powrotu na rynek pracy. Bezrobocie dobrowolne a bezrobocie przymusowe: [Begg, David, Ekonomia tom 2 , strona 270, Warszawa, 2007], [strona internetowa: www.wikipedia.org ] Bezrobocie dobrowolne lub bezrobocie z wyboru - zjawisko, w wyniku, którego osoba bezrobotna świadomie rezygnuje z szansy podjęcia pracy. Powodem, dla którego osoba jest bezrobotna z wyboru jest system socjalny, który pozwala na otrzymywanie zasiłków na tyle wysokich, aby zrekompensować utratę stałego zarobku i tym samym stworzyć zachętę do pozostawania zawodowo bezczynnym. Składają się na nie bezrobocie frykcyjne, strukturalne i klasyczne.

(…)

… w niektórych dziedzinach gospodarki, uzależnionych od warunków klimatycznych.
Bezrobocie technologiczne - bezrobocie wynikające z postępu technicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń. Ma ono charakter tymczasowy, do chwili przesunięcia zasobów zwolnionej siły roboczej do nowych zastosowań.
Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne): [Milewski, Roman, Podstawy ekonomi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz