Bezpośredni skutek norm prawa UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośredni skutek norm prawa UE - strona 1

Fragment notatki:

Bezpośredni Skutek Rozporządzeń - normom rozporządzeń przypisuje się automatycznie bezpośredni skutek, zarówno w układzie wertykalnym jak i horyzontalnym. Aby rozporządzenie było bezpośrednio skuteczne musi odpowiadać wymaganiom bezpośredniej skuteczności, a wiec przepisy rozporządzeń musza być precyzyjne i bezwarunkowe.
Bezpośredni Skutek Decyzji - decyzje są aktami indywidualnymi przy czym krąg ich adresatów może być zróżnicowany, obejmować jedno, kilka, lub nawet wszystkie państwa członkowskie. ETS dopuścił możliwość, iż z decyzji mogą wypływać prawa dla jednostek nie będących formalnie jej adresatami.
Bezpośredni Skutek Dyrektyw - państwo członkowskie ma obowiązek pełnego i terminowego transponowania treści wydanej dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Można dopuścić bezpośredni skutek dyrektywy, gdy spełnione są określone warunki: *Przepisy danej dyrektywy są precyzyjne i bezwarunkowe w stosunku wertykalnym (wówczas z jej norm wynikają prawa jednostek wobec państwa).
*Ponadto gdy upłynął już termin implementacji dyrektywy przez dane państwo a jej normy nie zostały implementowane, albo implementacja jest nieprawidłowa. ETS odrzuca możliwość przyznania dyrektywom bezpośredniego skutku w stosunkach horyzontalnych. Przez bezpośredni skutek norm prawa wspólnotowego rozumie się te ich właściwość ze mogą one być samodzielnym źródłem praw albo obowiązków jednostek (osób fizycznych lub prawnych). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz