Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - czynniki szkodliwe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - czynniki szkodliwe - strona 1 Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - czynniki szkodliwe - strona 2 Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie - czynniki szkodliwe - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo stanowisk pracy Podział czynników szkodliwych i uciążliwych. czynniki fizyczne: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły przemysłowe, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne i laserowe, pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne
czynniki psychofizyczne: obciążenia fizyczne i psychonerwowe
czynniki biologiczne: mikroorganizmy roślinne, mikroorganizmy roślinne i zwierzęce Czynniki niebezpieczne na stanowiskach pracy. Elementy ruchome i luźne, elementy ostre i wystające, związane z przemieszczaniem się, porażenia prądem, poparzenia, pożar i wybuch Wymień warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia pracy. Powinny zapewniac bezpieczeństwo i higieniczne warunkie pracy: Oświetlenie naturalne i sztuczne, Warunki cieplne, Wymianę powietrza, Zabezpieczenie przed drganiami i hałasem, Zabezpieczenie przed uciążliwościami, Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, Prawidłową ewakuację W jakich przypadkach stosuje się ograniczenia oświetlenia?. Pomieszczenia gdzie wykonuje się prace proste: cegielnie, strefy komunikacyjne. Np. Hale wyjściowe, przedsionki, poczekalnie; Czynności mało precyzyjne; Czynności średnio precyzyjne (0,1 mm); Pomieszczenia magazynowe, techniczne Rodzaje wentylacji pomieszczeń. Kiedy stosuje się wentylację miejscową? naturalna: infiltracja, grawitacyjna, przewietrzanie
mechaniczna: nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna
wentylacja miejscowa powyżej 2500 kJxh/m2 Jakie kryteria grzewcze stawia się pomieszczeniom, w których znajdują się stanowiska pracy? Ciezka praca fizyczna: 14oC
Lekka praca fizyczna: 18oC
Szkoły: 15oC Jakie znasz sposoby zapobiegania czynnikom niebezpiecznym związanym z elementami ruchomymi, wystającymi itp.? osłony: mechaniczne, termiczne, dielektryczne
blokady: mechaniczne, elektryczne, organizacyjne
ochrona odległosciowa: ogrodzenia, pomosty naciskowe, urządzenia oburęczne, bezdotykowe, odsuwajace Od czego zależy zakres i stopień porażenia prądem elektrycznym? a)-natężenia prądu, b)-czasu przepływu przez organizm, c)-częstotliwości, d)-drogi przepływu przez organizm Wymień zagrożenia związane z przemieszczaniem się. Otwory wejściowe (wyjście) do stanowisk pracy 460x460 (600x600) r=560 (600) 310x560 (470x700)
Przejście -wysokość 2000 mm (1800), szerokość 750 mm (500)
Schody -szerokość 600 mm (500)
Balustrada -wysokość 1100 mm
Drabina (75-90o) -szerokość 400-600 mm (300),szczeble 300 mm
Drabina przenośna-wysokość 4 m, ciężar 10 kg
Klamra -szerokość 300mm, od ściany 150 mm, wysokość 300 mm


(…)

…)
NADFIOLETOWE (UV-A 315-400 nm), (UV-B 280-315 nm), (UV-C 100-280 nm)
ELEKTROMAGNETYCZNE (radiofale 0,1-300 MHz), mikrofale (300-300000 MHz)
JONIZACYJNE (a-dwa protony i dwa neutrony), (b-elektron lub pozyton), (g-elektromagnetyczne 1,0-0,01 Å ), (X -rentgenowskie 20-0,05 Å )
LASEROWE (monochromatyczne 180nm-1mm)
Czy promieniowanie w podczerwieni i ultrafiolecie mogą być szkodliwe dla człowieka?
Tak, ponieważ promieniowanie w podczerwieni i ultrafiolecie wpływa na człowieka. Najbardziej narażone są oczy i skóra. Mogą temu towarzyszyc np. w ultrafiolecie uszkodzenie zapalenie rogówki, oparzenia słoneczne, przyspieszenie starzeniaskóry, w podczerwieni katarakta, oparzenie rogówki, oparzenia skóry.
Jakie znasz promieniowanie niejonizacyjne? Dopuszczalne natężenie pól elektromagnetycznych.
Mikrofale, radiofale, pola o częstotliwości;1-100 kHz, 50 Hz (przemysłowe) oraz pole elektro i magnetostatyczne
Rodzaj pola
Natężenie pola
Gęstość mocy promieniowania
elektrycznego
magnetycznego
Pola o częstotliwości 0,1-10 MHz
1000 kV/m
250 A/m
 
Pola o częstotliwości 10-300 MHz
300 V/m
 
 
Pola o częstotliwości 300-300 000 MHz
stacjonarne
niestacjonarne
 
100 W/m2
100 W/m2
Dopuszczalne natężenie pól magnetycznych stałych…
…?
Od natężenia pola magnetycznego w czasie Jakie znasz promieniowanie jonizacyjne? Graniczne dawki napromieniowania.
Naturalne, sztuczne, zamknięte, otwarte.
 
Efektywny równoważnik dawki [mSv]
Równoważnik dawki [mSv]
całe ciało
oczy
skóra, inne
Narażenie zawodowe
50
150
500
Pozostała populacja*
1
15
50
*) dopuszcza się w ciągu 12 miesięcy dawki do wartości 5 mSv, pod warunkiem zachowania wartości średniej…
….
Wymień szkodliwe czynniki biologiczne.
Wirusy, bakterie, grzyby, riteksje, stawonogi, mytoplazmy, pierwotniaki, robaki.
Bezpieczeństwo produktu.
Jakie znasz prawa konsumenta?
W jaki sposób realizuje się prawa konsumenta w Polsce? Struktura organizacyjna.
Wymień zasady odpowiedzialności producenta za produkt wadliwy.
Na czym polega różnica odpowiedzialności producenta, importera oraz sprzedawcy…
…) Rafinacja ropy naftowej
Smoły węglowe
Jakie znasz związki chemiczne zaliczane do alergenów i trucizn.
Alergeny:
-Chrom i jego związki
-Fluorki
-Fosfor
-Nikiel i jego związki
-Sole rozpuszczalne platyny
-Rtęć i jej związki organiczne
-Terpentyna
Trójetylenoczteroamina (Z-1)
Utwardzacze
Żywice epoksydowe
Środki ochrony roślin (I-V)
Mangan
Ołów
Rtęć Trucizny:
Związki baru (oprócz siarczanu i węglanu)
Kwas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz