Bezpieczeństwo europejskie - ujścia bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo europejskie - ujścia bezpieczeństwa - strona 1

Fragment notatki:

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE
26.02.2013
UJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA
PODMIOTOWE - kiedy pytamy o czyją pewność istnienia i przetrwania chodzi
PRZEDMIOTOWE - kiedy pytamy o treść bezpieczeństwa, środki i sposoby kształtowania pewności stanu posiadania
FUNKCJONALNE - pozwala obserwować zmienność w czasie: ich rozwój, szanse na rozwój
UJĘCIE PODMIOTOWE
Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe - charakterystyka określonej zbiorowości państw (aspektów bezpieczeństwa), ale też opis zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa pojedynczych państw, ponieważ z otoczenia zewn. Wychodzą zagrożenia dla bezpieczeństwa państw
UJĘCIE PRZEDMIOTOWE
Różne kryteria:
Bezpieczeństwo polityczne
Militarne
Ekonomiczne (surowce, żywność, energetyka, finanse, technologia)
Kulturowe
Humanitarne
Ekologiczne
Ideologiczne
Kryterium kształtu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego:
System równowagi sił (klasyczny i bipolarny)
System blokowy (sojusze)
System bezpieczeństwa zbiorowego
System bezpieczeństwa kooperatywnego
Sposób prowadzenia przez państwa polityki bezpieczeństwa:
Polityka unilateralna - prowadzenie działań jednostronnych
Polityka multilateralna - działania wspólne z innymi państwami
Kryterium przestrzenne:
Bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne, globalne
Bezpieczeństwo międzynarodowe jako potrzeby i interesy państwa. Termin wyraża szerszą treść niż narodowe, bo służy do opisywania pewności przetrwania i funkcjonowania systemu międzynarodowego.
Współpraca międzynarodowa jest najbardziej efektywnym środkiem umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego i tworzenia infrastruktury pokoju.
UJĘCIE FUNKCJONALNE (PROCESUALNE) Określona sekwencja zmieniających się stanów, które składają się na ważny społeczny w skali międzynarodowej.
Bezpieczeństwo jako proces, w którym ścierają się funkcjonujące wyzwania i zagrożenia. Procesualne ujęcie pozwala zauważyć zmieniającą się w czasie dynamikę bezpieczeństwa, która skłania państwa do stałej troski o własne bezpieczeństwo. Dążąc do umacniania bezpieczeństwa, państwa nie czynią tego kosztem innych, którzy są traktowani jak partnerzy.
DOŚWIADCZENIE Z BADANIA BEZPIECZEŃSTWA W LATACH ZIMNEJ WOJNY: PRZYDATNOŚC TEORII REALISTYCZNEJ

(…)

… są pośrednie i trudne do zwalczania (np. przemyt narkotyków, nielegalnych imigrantów, handel kobietami, bronią, materiałami radioaktywnymi, korumpowanie polityków, pranie brudnych pieniędzy)
Afganistan, Somalia, Liban, Liberia, Ruanda, Bośnia i Hercegowina (państwa mogą nawet upaść, nie mogą sprawować efektywnie władzy)
Powstawanie skryminalizowanych państw, w których rządzą przestępcze dyktatury
ZAGROŻENIA…
… i instytucji międzynarodowych - nowe sytuacje, w których pojawiają się niezbywalne potrzeby wymagające sformułowania odpowiedzi i podjęcia stosownych działań. Nierozwiązane działania mogą prowadzić dopiero do zagrożeń bezpieczeństwa. Zagrożenie = sytuacja trudna
ZAGROŻENIA MILITARNE:
Wyścig zbrojeń jądrowych i konwencjonalnych
Nielegalny przemyt broni (zwłaszcza małych i lekkich)
NACJONALIZMY I KONFLIKTY…
…, państwa nie czynią tego kosztem innych, którzy są traktowani jak partnerzy.
DOŚWIADCZENIE Z BADANIA BEZPIECZEŃSTWA W LATACH ZIMNEJ WOJNY: PRZYDATNOŚC TEORII REALISTYCZNEJ
Państwa prowadziły politykę bezpieczeństwa nakierowaną na posługiwanie się siłą wojskową unikając przemocy w sytuacjach, w których prowadziłoby to do naruszenia funkcjonalnej równowagi między Układem Warszawskim a Sojuszem…
…)
Zainteresowanie przejęcia tych kompetencji przez NATO, OBWE, KBWE
Podział zadań między powszechną organizacją bezpieczeństwa a organizacjami regionalnymi. Czasem operacje pokojowe są prowadzone wspólnie (ONZ i Wspólnota Gospodarcza Afryki Zachodniej - Wybrzeże Kości Słoniowej), ONZ i UE w Demokratycznej republice Konga, Unię Afrykańską, UE i NATO w Sudanie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz