Beta blokery

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beta blokery - strona 1

Fragment notatki:Nowe spojrzenie na beta-blokery w schorzeniach układu krążenia
dr n. med. Monika Skrzypiec
PODZIAŁ II
Pierwszej generacji: niewybiórczo blokujące receptory beta-adrenergiczne
Drugiej generacji: wybiórczo blokujące receptory beta-adrenergiczne
Trzeciej generacji: niewybiórczo lub wybiórczo blokujące receptory beta-adrenergiczne wykazujące dodatkowe właściwości
DZIAŁANIE
Na serce i naczynia
Zwolnienie częstości serca (wysiłkowej oraz spoczynkowej w przypadku zwiększonego napięcia układu adrenergicznego)
Zwolnienie przewodzenia i wydłużenie refrakcji w węźle przedsionkowo-komorowym (leki te ni" zmieniają jednak prędkości przewodzenia w pęczku Hisa, jego odnogach i włóknach Purkiniego)
Zwolnienie samoistnej depolaryzacji diastolicznej komórek serca obdarzonych automatyzmem
Podwyższenie progu migotania komór
Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
Zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego
Zmniejszenie pojemności minutowej
Pozasercowe
Zmniejszenie aktywności reninowej osocza
Zahamowanie agregacji płytek oraz uwalniania tromboksanu A2X
Zwiększenie wytwarzania prostanoidów, które rozszerzają naczynia
W warunkach niedokrwienia stabilizacja błon lizosomalnych
Zwiększenie wytwarzania PGI2 w ścianie tętnicy wieńcowej, co wpływa ochronnie na blaszkę miażdżycową
Zapobieganie hipokaliemii wywołanej pobudzeniem receptorów beta 2
Przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny, ułatwiające uwalnianie tlenu w tkankach
Zwiększona perystaltyka przewodu pokarmowego Zmniejszone napięcie zwieraczy
Nasilenie skurczów macicy
Zahamowanie lipolizy i glikogenolizy w mięśniach szkieletowych
Potencjalne działanie hiperglikemiczne Skurcz oskrzeli
Zwiększenie stężenia trójglicerydów oraz zmniejszenie stężenia HDL
BETA-BLOKERY A CUKRZYCA
Badanie UKPDS
Porównywano wpływ leku bela-adrenolitycznego z inhibitorem konwertazy na rozwój powikłań cukrzycowych u chorych na cukrzycętypu II i nadciśnienie tętnicze
Wnioski:
Nie wykazano różnic w skuteczności hipotensyjnej tych lęków
Stwierdzono zbliżoną skuteczność w zmniejszami ryzyka rozwoju mikro- i makroangiopatii
Nie wykazano istotnych różnic w częstości występowania hipoglikemii
BETA-BLOKERY A CUKRZYCA, POCHP i ZABURZENIA LIPIDOWE
Cooperative Cardiovascular Project
Zmniejszenie umieralności wśród chorych na POCHP przyjmujących leki beta-adrenolityczne
Zmniejszenie rocznej śmiertelności chorych na cukrzycę, którzy otrzymywali lek beta-adrenolityczny
BCAPS
Spowolnienie przyrostu grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej u osób leczonych małymi dawkami metoprololu CR/XL samodzielnie lub w połączeniu ze statyną


(…)

… widzenia, impotencję, kurcze mięśniowe)
Objawy ze strony układu pokarmowego Reakcje alergiczne
Osłabienie siły mięśniowej i mniejsza tolerancja wysiłku
Inne, bardzo rzadkie:
Zwłóknienie pozaotrzewnowe
Odwracalne wyłysienie
Suchość oczu i jamy ustnej
Zaostrzenie łuszczycy
Obecność przeciwciał przeciwjądrowych
Działanie proarytmiczne
WSKAZANIA LECZNICZE
Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
… od miedzy innymi współistniejących schorzeń.
Są szczególnie zalecane u chorych na nadciśnienie tętnicze,
u których współistnieją: Choroba niedokrwienna serca Zaburzenia rytmu serca
Krążenie hiperkinetyczne Nerwice Jaskra Migrena Kardiomiopatia przerostowa (zwłaszcza zawężająca)
Objawy nasilonego napięcia i niepokoju Niewydolność serca skurczowa i rozkurczowa Leczenie wazodilatatorami bezpośrednimi
Hipotensyjny efekt leków beta-adrenolitycznych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne jest mniejszy:
U osób w wieku podeszłym (zmniejszenie gęstości receptorów)
U osób rasy czarnej
U chorych z niską aktywnością reninową osocza.
LEKI BETA-ADRENOLITYCZNE
W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA
Mechanizmy działania beta-adrenolityków w chorobie niedokrwiennej serca:
Mechanizmy hemodynamiczne Mechanizmy…

Komorowe zaburzenia rytmu serca szczególnie w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, kardiomiopatii przerostowej, zespołu wypadania płatka zastawki mitralnej
Wrodzone zespoły wydłużonego QT
Zastosowanie beta-adrenolityków w arytmiach nadkomorowych
Przyspieszenie zatokowe
Częstoskurcze nawrotne w węźle przedsionkowo-komorowym
Migotanie i trzepotanie przedsionków- kontrola częstości rytmu serca…
… obwodowy obniża się, a pojemność minutowa jest nadal zmniejszona, co prowadzi do redukcji wartości ciśnienia tętniczego
Zmniejszenie syntezy reniny, angiotensyny I i aldosteronu
Zwiększenie wytwarzania prostacykliny i ANP
Działanie ośrodkowe
Wpływ na baroreceptory (zwiększenie ich wrażliwości)
Presynaptyczny blok uwalniania katecholamin z zakończeń nerwowych
Zwiększanie uwalniania NO przez śródbłonek
Wg…
…. Podkreśla się w nich jednak korzyści z podania leków z tej grupy w sytuacji współistniejącej tachykardii, podwyższonego ciśnienia tętniczego lub bólu słabo reagującego na morfinę.
Chorzy po przebytym zawale mięśnia serca
Leki z tej grupy stanowią standard leczenia u wszystkich chorych po zawale mięśnia serca, u których nie ma przeciwwskazań do ich stosowania
Badanie MUSTT (2002) zmniejszenie śmiertelności…
… na niewydolność serca do leczenia beta-adrenolitykiem:
Stosowanie leków z tej grupy zaleca się u chorych z niewydolnością serca łagodna do ciężkiej z frakcją wyrzutową lewej komory serca <35-40%. Beta-adrenolityk należy dodać do wcześniej rozpoczętego leczenia diuretykiem i inhibitorem ACE (chorzy mogą przyjmować równocześnie glikozydy naparstnicy i leki rozszerzające naczynia)
Nie należy stosować beta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz