Bankowość - liberalizacja i deregulacja - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - liberalizacja i deregulacja - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: liberalizacja i deregulacja, globalizacja, sekurytyzacja, integracja w ramach Unii Europejskiej, geneza e-bankingu, home banking, WAP banking, bankowość XXI w.

Zmiany ekonomiczne wpływając na światową bankowość
W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły gwałtowne i głębokie przeobrażenia strukturalne w funkcjonowaniu systemów bankowych, określone nawet mianem na wzór rewolucji przemysłowej mianem rewolucji finansowej. Wywołały one szeroką dyskusję na temat przyszłości banków i ich roli jako pośredników finansowych. Często przytaczana przy tym stwierdzenie wygłoszone przez Billa Gatesa: Usługi bankowe są niezbędne, ale banki nie.
Przemiany w funkcjonowaniu rynków finansowych wynikały z kompleksowego i wielokierunkowego oddziaływania czynników ekonomicznych, politycznych, prawnych, społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Niemożliwe jest przy tym określenie wpływu poszczególnych czynników oddzielnie. Za najważniejsze przyczyny przeobrażeń rynków finansowych uważa się:
liberalizację i deregulację, czyli celowe znoszenie przez władze ograniczeń w funkcjonowaniu rynków finansowych, z drugiej strony jednak w ostatnich latach obserwuje się tendencje do powtórnej regulacji;
globalizację, polegającą na postępujące integracji odrębnych krajowych rynków finansowych w jeden rynek ogólnoświatowy;
sekuturyzację, czyli zabezpieczenie należności papierami wartościowymi;
postęp techniczny, w tym przede wszystkim rozwój informatyki, telekomunikacji oraz szersze wykorzystanie interesu;
szerszy rozwój nowych rodzajów produktów bankowych, coraz bardziej kompleksowych i złożonych o skomplikowanej strukturze ryzyka;
postęp w integracji w ramach Unii Europejskiej oraz wprowadzenie euro
Liberalizacja i deregulacja.
Liberalizacja i deregulacja polega na znoszeniu przez władze ograniczeń w przepływie towaru i kapitału oraz na celowe znoszenie ograniczeń w funkcjonowaniu rynków finansowych. Po II wojnie światowej rynki dewizowe i przepływy kapitału podlegały kontroli ze strony państwa. W krajach zachodnioeuropejskich stopniowe znoszenie ograniczeń datuje się od lat sześćdziesiątych. Sektor finansowy należał i mimo deregulacji nadal należy do sektorów poddanych silnej regulacji ze strony władz. Regulacje dotyczące funkcjonowania banków można podzielić ogólnie na trzy grupy:
regulacje wpływające na strukturę sektora, do których należą m.in.: regulacje dotyczące funkcjonalnego oddzielenia poszczególnych rodzajów instytucji, regulacje dotyczące warunków uzyskania licencji, ograniczenia w dostępie do rynku banków zagranicznych inwestorów;
regulacje wpływające na prowadzenie działalności, w ramach których można wyróżnić m.in.: regulacje dotyczące wysokości oprocentowania depozytów i kredytów, wysokości opłat i prowizji, kontygenty kredytów, wysokość rezerwy obowiązkowej, przepisy dotyczące prani pieniędzy;
regulacje ostrożnościowe do których należą m.in.: uregulowania dotyczące ochrony depozytów, minimalnych wymagań kapitałowych, ograniczenie w strukturze akcjonariuszy, koncentracji aktywów


(…)

… wachlarza produktów bankowych, tak jak robią to banki uniwersalne, gdyż nie ma po temu zwykle możliwości, a jeśli nawet, to są one zbyt kosztowne. Zamiast tego, skupia się on na tym, co robi najlepiej-oferowaniu wygodnych kont osobistych z szerokim pakietem darmowych usług, oraz wysoko oprocentowanych produktów depozytowych. W operacjach bankowości elektronicznej inicjatorem operacji jest klient. bank…
… prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Wprowadzenie unii walutowej nie wywarło większego wpływu na bankowość detaliczną. Pozostaje ona w przeważającej części nadal w rękach krajowych banków. Wynika to z różnic kulturowych, prawnych, podatkowych. Typowym przykładem jest rynek kredytów hipotecznych, który tak jak poprzednio jest regulowany odrębnymi przepisami w poszczególnych krajach.
Przemiany…
… organizacyjnych. Chcąc podołać konkurencji ze strony banków zachodnich w dziedzinie obsługi finansowej przedsiębiorstw, wszystkie liczące się banki polskie wdrożyły lub pracują nad wdrożeniem systemów bankowości elektronicznej dla swoich najważniejszych klientów. kolejnym krokiem będzie dostosowanie systemów do potrzeb rynku detalicznego. Wyjątkiem są tu największe polskie banki detaliczne, które przygotowują…
… istniejącym bankom elektronicznym było opracowanie jak najlepszych zabezpieczeń i stopniowe zwiększanie jakości i ilości świadczonych usług.
Pionierem bankowości elektronicznej w Polsce był Powszechny Bank Gospodarczy S.A., który jednak wkrótce po wprowadzeniu na rynek nowej oferty został wchłonięty przez PEKAO S.A., który kontynuował rozpoczęte prace w PBG S.A. W październiku 1998 roku bank PEKAO S.A…
… jako dodatkowy kanał dostępu - z posiadanego konta korzystamy zarówno w sposób tradycyjny jak i elektroniczny Bank elektroniczny w pełni wirtualny (bez realnych placówek)
3.2. Atrybuty banku elektronicznego.
Bankowość elektroniczna jest produktem bankowym, za pośrednictwem którego każdy klient, wykorzystując komputer i Internet, może na bieżąco kontrolować stan swoich środków pieniężnych na rachunkach bankowych…
….
3.3. Home Banking.
Następną oferowaną usługą jest tzw. Home Banking umożliwiający szersze korzystanie z usług bankowych na odległość. Usługa ta polega na bezpośredniej komunikacji z bankiem za pośrednictwem sieci rozległej i specjalnego oprogramowania po stronie klienta. Programy te umożliwiają zarówno bierny, jak i aktywny dostęp do rachunku bankowego, a co za tym umożliwiają przeprowadzanie…
… i rozmaite jej implementacje. Jest ona już dziś powszechnie używana do słuchania internetowego radia, czy do międzynarodowych rozmów telefonicznych (Internet telephony), a jej wymagania techniczne są dosyć skromne: wystarczy zwykłe połączenie modemowe, karta dźwiękowa, słuchawki i mikrofon podłączone do komputera. Dla banku nie ma ona jednak wielkiej przewagi nad zwykłą telefonią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz