Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie  - strona 1 Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Bank komercyjny to specyficzna instytucja finansowa, która gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania społecznego. banki komercyjne stanowią podstawę sektora bankowego, są najbardziej rozprzestrzenioną formą instytucji. Przypada na nie około 94% depozytów zebranych przez wszystkie banki i także około 94% udzielonych kredytów bankowych. Ze względu na fakt, że są one zorientowane na operacje bieżące, są one także podstawowymi uczestnikami rynku pieniężnego i rynku krótkoterminowego.
Celem banku komercyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Realizacja tego celu napotyka na następujące ograniczenia: - konieczność zachowania płynności, tj. do nieograniczonej wypłacalności w każdym przypadku wyrażenia przez klientów banku życzenia wycofania swoich wkładów, - konieczność przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalonych przez kompetentną władzę, - konieczność takiego działania, które by zapewniło zaufanie do banku i przeciwdziałało np. możliwości nagłego wycofania wkładów oszczędnościowych.
Poprzez prowadzenie różnego typu działalności nastawione są te banki na z góry na poniesienie ryzyka finansowego- ( Ryzyko finansowe związane jest z niepewnością, co do kształtowania się przyszłych zysków netto w przedsiębiorstwie wykorzystującym kapitał obcy)
Funkcje banków komercyjnych a) funkcja kredytowa, polegająca na udzielaniu kredytów,
b) funkcja depozytowa, polegająca na przyjmowaniu depozytów; zarządzanie aktywami finansowymi i majątkiem na rzecz i w imieniu klientów, a także czynności polegające na pośrednictwie banków w obrocie papierami wartościowymi,
c) funkcja płatnicza, polegająca na dokonywaniu płatności.
Najczęściej za podstawowe kryterium podziału przyjmuje się strukturę własności, wtedy banki komercyjne są dzielone na: - banki o kapitale państwowym, - polskie banki prywatne, - banki o kapitale zagranicznym. Banki komercyjne można również podzielić na uniwersalne, czyli takie, które realizują wszystkie podstawowe operacje, i wyspecjalizowane, czyli koncentrujące się na określonych operacjach. (Do banków komercyjnych należą banki hipoteczne)
Pojęcie banku komercyjnego (commercial bank) jest niejednoznaczne i nie zostało dotąd sformułowane w sposób wyczerpujący i powszechnie akceptowany, zmienia się też z biegiem czasu. CHARAKTERYSTYKA BANKÓW INWESTYCYJNYCH
Bank inwestycyjny - to bank specjalizujący się w transakcjach inwestycyjnych. Zajmuje się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami. Prowadzi również szeroko rozumiane doradztwo finansowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz