Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie  - strona 1 Banki inwestycyjne i komercyjne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Bank komercyjny to specyficzna instytucja finansowa, która gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania społecznego. banki komercyjne stanowią podstawę sektora bankowego, są najbardziej rozprzestrzenioną formą instytucji. Przypada na nie około 94% depozytów zebranych przez wszystkie banki i także około 94% udzielonych kredytów bankowych. Ze względu na fakt, że są one zorientowane na operacje bieżące, są one także podstawowymi uczestnikami rynku pieniężnego i rynku krótkoterminowego.
Celem banku komercyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Realizacja tego celu napotyka na następujące ograniczenia: - konieczność zachowania płynności, tj. do nieograniczonej wypłacalności w każdym przypadku wyrażenia przez klientów banku życzenia wycofania swoich wkładów, - konieczność przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalonych przez kompetentną władzę, - konieczność takiego działania, które by zapewniło zaufanie do banku i przeciwdziałało np. możliwości nagłego wycofania wkładów oszczędnościowych.
Poprzez prowadzenie różnego typu działalności nastawione są te banki na z góry na poniesienie ryzyka finansowego- ( Ryzyko finansowe związane jest z niepewnością, co do kształtowania się przyszłych zysków netto w przedsiębiorstwie wykorzystującym kapitał obcy)
Funkcje banków komercyjnych a) funkcja kredytowa, polegająca na udzielaniu kredytów,
b) funkcja depozytowa, polegająca na przyjmowaniu depozytów; zarządzanie aktywami finansowymi i majątkiem na rzecz i w imieniu klientów, a także czynności polegające na pośrednictwie banków w obrocie papierami wartościowymi,
c) funkcja płatnicza, polegająca na dokonywaniu płatności.
Najczęściej za podstawowe kryterium podziału przyjmuje się strukturę własności, wtedy banki komercyjne są dzielone na: - banki o kapitale państwowym, - polskie banki prywatne, - banki o kapitale zagranicznym. Banki komercyjne można również podzielić na uniwersalne, czyli takie, które realizują wszystkie podstawowe operacje, i wyspecjalizowane, czyli koncentrujące się na określonych operacjach. (Do banków komercyjnych należą banki hipoteczne)
Pojęcie banku komercyjnego (commercial bank) jest niejednoznaczne i nie zostało dotąd sformułowane w sposób wyczerpujący i powszechnie akceptowany, zmienia się też z biegiem czasu. CHARAKTERYSTYKA BANKÓW INWESTYCYJNYCH
Bank inwestycyjny - to bank specjalizujący się w transakcjach inwestycyjnych. Zajmuje się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami. Prowadzi również szeroko rozumiane doradztwo finansowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz