Bank centralny- wykład - bank emisyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny- wykład - bank emisyjny - strona 1 Bank centralny- wykład - bank emisyjny - strona 2 Bank centralny- wykład - bank emisyjny - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
Narodowy Bank Polski
Centralny bank Polski
Instytucja państwowa posiadająca osobowość prawną nie podlega jednak wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych
Obszarem działalności NBP jest terytorium RP
Siedzibą NBP jest Warszawa
Kapitał NBP należy do państwa
NBP jest wyposażony w wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w postaci monet i banknotów, będących prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP oraz w uprawnienia do regulowania obiegu pieniężnego.
Bank centralny - podstawowy podmiot systemu bankowego kształtujący i realizujący politykę pieniężną państwa przez oddziaływanie na banki komercyjne i spółdzielcze
Funkcje współczesnego banku centralnego:
Emisja znaków pieniężnych
Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej
Zarządzanie rezerwami walutowymi (dewizowymi)
Określanie form i zasad rozliczeń pieniężnych
Kształtowanie warunków rozważnego gospodarowania
Wykonywanie usług bankowych na rzecz rządu i jego instytucji
Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce
Trzy podstawowe funkcje banku centralnego w ramach pełnionej przez niego roli kluczowego podmiotu realizującego politykę pieniężną:
Bank państwa
Bank emisyjny
Bank banków
Bank centralny jako bank państwa
Najważniejszy organ państwa w dziedzinie polityki gospodarczej, która dotyczy sfery monetarnej (kształtuje politykę pieniężno - kredytową)
Bank centralny jest odpowiedzialny za stabilizację pieniądza krajowego
W gospodarce rynkowej nie ma podmiotu (organu), który mógłby to zadanie z banku centralnego przejąć.
Współuczestniczy w formułowaniu polityki gospodarczej
Reprezentuje interesy kraju w instytucjach międzynarodowych
Realizuje rachunki rządu, przeprowadza w jego imieniu operacje finansowe w kraju i za granicą Dysponuje i zarządza rezerwami złota i dewiz
Nadzoruje transakcje kredytowe z zagranicą oraz zaciąga i spłaca kredyty zagraniczne
Bank centralny jako bank emisyjny
Jako jedyny ma przywilej emitowania pieniądza gotówkowego
Monopol ten związany jest z emisją znaków pieniężnych, organizowaniem obiegu pieniężnego oraz regulowaniem podaży pieniądza
Reguluje ilość pieniądza w obiegu tak, aby jego nadmiar nie powodował inflacji, a ewentualny niedobór nie utrudniał obsługi procesów gospodarczych
Mnożnik bazy monetarnej (M) - informuje o tym jakie są maksymalne możliwości kreacji pieniądza przez sektor bankowy przy danych zasobach pieniądza banku centralnego. Innymi słowy informuje on o tym o ile zwiększy się podaż pieniądza w przypadku gdy bank centralny zwiększy podaż swojego pieniądza o jednostkę.


(…)

… banków oraz na rozmiary kreowania pieniądza bezgotówkowego
Funkcja banku banków, polegająca na oddziaływaniu na system bankowy zgodnie z założeniami polityki pieniężnej, realizowana jest poprzez:
Kształtowanie polityki stopy procentowej
Prowadzenie polityki refinansowania banków
Prowadzenie polityki obowiązkowych rezerw banków komercyjnych
Organizuje i kontroluje procesy rozliczeń i rozrachunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz