badanie wzmacniacza operacyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
badanie wzmacniacza operacyjnego - strona 1 badanie wzmacniacza operacyjnego - strona 2 badanie wzmacniacza operacyjnego - strona 3

Fragment notatki:


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
UKŁADY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM
ELEKTROTECHNIKA
Grupa: 2
TEMAT: Badanie wzmacniacza operacyjnego
Paweł Stefańczyk
Data wykonania: 97.11.28
Ocena:
Krzysztof Kania
Cel ćwiczenia: - praktyczne wykorzystanie techniki ujemnego sprzężenia zwrotnego,
doświadczalna weryfikacja parametrów zaprojektowanego wcześniej wzmacnia­cza napięciowego wykonanego z użyciem wzmacniacza operacyjnego.
Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem o sprzężeniu bezpośrednim, czyli stałoprądo­wym (dc), przeznaczonym do pracy z zew­nętrznym obwodem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie to jest zazwyczaj silne, aby parametry całego układu zależały głównie od parametrów elementów obwodu zewnętrznego. Dlatego wartość wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego z otwartą pętlą powinna być duża.
Wzmacniacz operacyjny ma dwa wejścia: odwracające (-) i nieodwracające (+), oraz jedno wyjście (rys.1). Dla idealnego WO wartość wzmocnienia k ud sygnału różnicowego jest równa nieskończoności. Dla większości rzeczywistych WO jest ona bardzo duża, wynosi od kilku tysięcy V/V do kilkuset tysięcy V/V.
napięcia wyjściowego.
B Rys.1. Wzmacniacz napięciowy odwra­ca­jący.
Wzmacniacz operacyjny w zastosowaniach linio­wych nie może pracować bez obwodu ujemnego sprzę­żenia zwrotnego, ponieważ duża war­tość wzmocnienia i istnienie niezerowych sygnałów niezrównoważenia powodowałyby jego nasycenie. Typowy układ wzmac­niacza odwracającego fazę z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego pokazano na rys.1. Wzmocnienie napię­ciowe takiego układu (dla bardzo małych częstotliwości) wynosi:
Wzmocnienie wzmacniacza odwracającego (rys.1) dla sygnałów o małych częstotliwościach praktycznie nie zależy od wzmocnienia k ud wzmacniacza operacyjnego. Natomiast górna częstotliwość graniczna tego układu zależy od pola wzmocnienia f T wzmacniacza operacyjnego i dana jest wzorem:
Oznacza to, że dla małych wartości wzmoc­nień pole wzmocnienia odwracającego wzmacniacza z wzmacniaczem operacyjnym nie jest stałe ) . Ta uwaga ma praktyczne znaczenie, gdy WO pracuje w układzie odwracającym o wzmocnieniu 1 V/V, czyli w układzie tzw. wtórnika odwracającego.
Wejście odwracające WO pracującego w układzie z rys.1 można w wielu rozważaniach traktować jako "zwarcie pozorne" do punktu o potencjale równym potencjałowi wejścia nieodwracającego, który w przypadku szczególnym może być równy zeru. Pozwala to często uprościć obliczenia projektowe. Efekt "zwarcia pozornego" jest skutkiem dużej wartości wzmocnienia k

(…)

… "zwarcia pozornego" jest skutkiem dużej wartości wzmocnienia kud, bowiem każdy prąd doprowadzony do wejścia odwracającego, czy to przez rezystor R1, czy jakąkolwiek inną drogą, jest natychmiast odprowadzany przez rezystor R2 (lub ogólnie - przez impedancję włączoną pomiędzy wyjście i wejście odwracające) do wyjścia układu. . W rzeczywistości to "zwarcie" ma łatwą do obliczenia rezystancję (impedancję…
…)
Uzyskane wyniki pomiarów:
R2= 56 kΩ
Uwe = 0,25 V
Uwy = 13 V
fg = 30 kHz ( dla Uwy = 9,1 V, ϕ = 45° )
fd = 12,5 Hz
Ku= 52 V/V
Przerzutnik Schmitta
Przerzutnik Schmitta można zastosować w celu zwiększenia szybkości narastania sygnału. Pętla histerezy tego przerzutnika zapewnia odporność na przypadkowe przełączenie wynikłe ze zniekształceń sygnału.
) Wspomniany efekt występuje w konfiguracji odwracającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz