Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe sprawozdanie - strona 1 Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe sprawozdanie - strona 2 Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


Temat:
Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe. Nazwisko i Imię
Pitala Andrzej
Data wykonania:
14.V.2003
wydz. EAIiE, Elektronika i Telekomunikacja, II rok, gr 6, środa, godz: 17 00 B.A. Pomiar charakterystyk częstotliwościowych wzmacniacza napięciowego ze wzmacniaczem operacyjnym. Po zmontowaniu układu pomiarowego przedstawionego w punkcie A.A.E. konspektu przystąpiłem do zdejmowania charakterystyki częstotliwościowej zbudowanego wzmacniacza. Pierwszą czynnością było sprawdzenie, czy wzmacniacz nie jest nasycony. W tym celu obserwowałem napięcie wyjściowe wzmacniacza przy napięciu wejściowym równym zero. Ponieważ zaobserwowałem tylko szumy, zatem stwierdziłem, że wzmacniacz działa poprawnie. Następnie określiłem maksymalną amplitudę napięcia wejściowego dla której napięcie wyjściowe nie jest jeszcze zniekształcone. Otrzymałem: U we = 0,5V, U wy = 12,5V. Wynika z tego, że moduł wzmocnienia zmontowanego wzmacniacza wynosił 25, czyli tyle ile było zamierzone.
Wyniki pomiarów charakterystyki amplitudowo częstotliwościowej przedstawione są w tabeli 1, i na wykresie 1. Niestety ze względu na fakt, że miernik fazy był uszkodzony nie mogliśmy przeprowadzić pomiarów charakterystyki fazowej. Pomiary przeprowadziłem przy U we = 0,12V.
f [kHz]
Uwy [V]
k [V/V]
k [dB]
0,1
3,0
25,0
46,4
0,5
3,0
25,0
46,4
1,0
3,0
25,0
46,4
2,6
3,0
25,0
46,4
25,6
2,5
20,8
44,8
40,8
2,1
16,7
42,9
50,0
1,9
15,0
41,9
73,0
1,6
13,3
40,9
100,0
1,2
10,0
38,4
Tabela 1
Problemy: Uzyskana wartość wzmocnienia wynikająca z pomiarów praktycznie nie różni się od projektowej. Dokładność pomiarów nie pozwala na stwierdzenie stopnia wpływu parametrów rzeczywistego wzmacniacza na końcowy układ, jednak można go oszacować na podstawie wzoru zamieszczonego w konspekcie: Można z tego wzoru wywnioskować, że przy odpowiednich założeniach: R 0 ≈ R 2 ; Rwy R 2 /R 1 ; wpływ parametrów rzeczywistego wzmacniacza jest pomijalnie mały, i nie jesteśmy w stanie przy użyciu aparatury dostępnej w laboratorium zaobserwować tych wpływów.
Jeśli chodzi o porównanie wzmacniaczy odwracającego i nieodwracającego to wzmocnienie nieodwracającego jest większe o 1 od wzmacniacza odwracającego.

(…)

…. 1,4V i właśnie napięcie wyjściowe jest o tyle niższe od zasilania.
B.B. i B.C. Impulsowy pomiar szerokości pasma układów: odwracającego i nieodwracającego o wzmocnieniu . Pomiar maksymalnej szybkości zmian napięcia wyjściowego (SR).
Dla układu odwracającego badałem sygnał o wartości iędzyszczytowej napięcia równej 5V, natomiast dla układu nieodwracającego wartość międzyszczytowa wynosiła 2V. Wyniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz