Badanie własności diod półprzewodnikowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 45.
BADANIE WŁASNOŚCI DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH .
1. WSTĘP TEORETYCZNY:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem przepływu prądu w półprzewodnikach , pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych półprzewodnikowych diod prostowniczych i diod Zenera .
Ciała stałe ze względu na ich własności elektryczne można podzielić na trzy grupy: przewodniki , półprzewodniki i dielektryki (izolatory) .Do półprzewodników należą ciała , których konduktywność jest mniejsza od konduktywności dobrych przewodników , ale znacznie większa od konduktywnosci dielektryków . Do półprzewodników zaliczamy 12 pierwiastków : bor , węgiel , krzem , fosfor , siarka , german , arsen , selen , cyna , antymon , tellur , jod .Półprzewodnikami mogą być także związki podwójne ,materiały organiczne ( antracen , sześciobenzobenzen ) .Istotnym czynnikiem , który odróżnia półprzewodniki od pozostałych grup ciał stałych jest ich struktura elektronowa , z której wynikają elektryczne , optyczne i inne własności półprzewodników .W przewodnikach elektrony walencyjne tylko częściowo wypełniają pasmo albo najwyższe całkowicie obsadzone pzez elektrony walencyjne pasmo nachodzi na wyżej położone pasmo puste . W dielektrykach elektrony walencyjne całkowicie wypełniają pasmo zwane pasmem walencyjnym lub podstawowym. W półprzewodniku część elektronów pasma walencyjnego może przejść do pustego pasma przewodnictwa i stać się elektronami zdolnymi do przewodzenia prądu. Aby jednak to nastąpiło, należy elektronom walencyjnym dostarczyć energii równej szerokości pasma wzbronionego. Energią potrzebną do wzbudzenia nośników prądu, zwaną też często energią aktywacji, może być np. energia fotonu padającego światła .Dzięki małej szerokości pasma wzbronionego w półprzewodniku , już w temperaturze pokojowej część elektronów walencyjnych jest przeniesiona do pasma przewodnictwa i umożliwia przepływ prądu , gdy tymczasem w dielektryku pasmo przewodnictwa w tej temperaturze jest całkowicie puste.Liczba elektronów w pasmie przewodnictwa , przypadająca na jednostkę objętości ciała , powiększa się z temperaturą ciała T zgodnie ze wzorem :
, w którym k = 1.38*10 ^ -23 JK - stała Boltzmanna
C - stała zależna od rodzaju półprzewodnika .
Zależnośc koncentracji nośników od temperatury jest specyficzną właściwoscią półprzewodników .Rozróżniamy wśród półprzewodników nadmiarowe półprzewodniki lub typu n.
W półprzewodniku typu n możliwe jest pewne przewodnictwo dziurowe w pasmie podstawowym , w wyniku przejść pewnej liczby elektronów z pasma podstawowego do pasma przewodnictwa , jak jest to w półprzewodniku samoistnym . W dowolnym typie półprzewodnika w wyniku działania siły przyłożonego pola elektrycznego , zwiększającej prędkość nośników prądu , oraz hamującego działania zjawiska rozpraszania nośników na drganiach cieplnych sieci i zjonizowanych atomach domieszek , ustala się pewna średnia wartość prędkości nośników w kierunku pola . Gęstość prądu w półprzewodnikach wyrażona jest wzorem :

(…)

… nośników większościowych : elektronów z obszaru n do obszaru p i dziur z obszaru p do obszaru p . Przyłożenie do złącza p-n zewnętrznego napięcia zakłóca równowagę . Jeżeli napiecie zewnętrzne U jest zgodne z biegunowością bariery potencjału Ud i ją powiększa , to prąd nośników większościowych spada praktycznie do zera . Przypadek ten odpowiada kierunkowi zaporowemu . Jeżeli natomiast do obszaru p przyłożymy potencjał dodatni , a do obszaru n potencjał ujemny , to bariera potencjału ulega obniżeniu i prąd wzrasta . Odpowiada to kierunkowi przepustowemu . Nazwa diody warstwowej stopowej pochodzi od technologii wykonania złącza p-n .W kierunku przepustowym płynie duży prąd , a wartośc natężenia tego prądu jest ograniczona granicą , powyżej której może nastąpić zniszczenie diody . W kierunku zaporowym…
… elektrycznego w warstwie zaporowej (efekt Zenera) albo jonizacją zderzeniową w silnym polu , albo wreszcie przegrzaniem prostownika . Diody Zenera są nazwane diodami stabilizacyjnymi.Duża powierzchnia warstwy zaporowej umożliwia przepływ przez nią dużych prądów oraz zwiększa pojemność własną diody .
2. OPIS DOŚWIADCZENIA :
Układ do pomiaru charakterystyki prądowo - napięciowej diody , czyli zależności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz