Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych - strona 1 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych - strona 2

Fragment notatki:

BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDZAŃ FINANSOWYCH: Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuacyjnych działal: 1) banków oraz zakł.ubezp; 2)jednostek działających na podstaw.przepisów o publicznym obrocie papierami wart.i funduszami powierzonymi oraz przepis.o funduszach inwestycj.; 2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 3)spółek akcyjnych;
4)pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządz.sprawozd.finans.spełniły co najmniej dwa z nast.warunków: a)średnioroczne zatrudni.w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 os.; b)suma aktywów bilansu na koniec roku obr.stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5mln€; c)przychody netto ze sprzedaży tow.i prod. oraz operacji fin.za obrotowy stanowiły 5mln
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz