Badanie efektywności pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie efektywności pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

BADANIE EFEKTYWNOŚCI PRACY JEDNOSTKI DLA GRUPY może być wykonywane po przez analizę i porównywanie celów oraz wyników działania jednostki z celami i wynikami działań organizacyjnych, a ponad to określenie miejsca jednostki w strukturze całej organizacji. Drugą metodą pomiaru jest uzyskanie relacji o zadaniach od pracowników i porównanie ich ze statutowymi celami organizacji
Wg H. Koontza & C. O'Donella miarą efektywności działalności organizacji jest liczba i sposób wykonywanych przez tą organizację zadań.
W działaniu grupy można wyróżnić dwa poziomy:
1. poziom na którym można określić wkład pracy jednostek dla organizacji
2. poziom na którym granice pracy między wkłądem wysiłku poszczególnych członków organizacji są niemożliwe do określenia.
Wynik działań organizacji nie równa się sumie wyników działań wszystkich członków zespołu. Może on przewyższać, bądź być niższy. W przypadku konfliktu interesów gwałtownie spada efektywność, czyli stopień realizacji celu
Przy ocenie efektywności organizacji należy rozpatrywać:
efektywność organizacji z punktu widzenia realizacji celów władz zwierzchnich,
efektywność organizacji w ocenie otoczenia,
efektywność kierowania organizacją,
efektywność poszczególnych grup pracowniczych,
efektywność jednostek - członków organizacji.
Efektywność w znaczeniu globalnym:
efekty ekonomiczne,
efekty fizyczne i psychologiczne - skutki działania na pracownika/grupy pracowników
efekty psychologiczne - skutki dla grup społecznych w organizacji
makroefekty psychospołeczne - skutki dla całego społeczeństwa
Pomiar wyniku działania organizacji:
obiektywny (zewnętrzny) lub subiektywny (wewnętrzny),
przez stosunek wydajności do nakładów pracy wykonujących zadania,
przez dynamikę rozwoju wzrost planowanych produkcji, efektywność inwestycji rozwojowych, oszczędność materiałowa, obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji.
Na nieefektywność organizacji bardzo wpływa płynność kadr, czyli wszelkie zmiany w ogólnym stanie zatrudnienia. Płynność może być wewnętrzna i polega na przemieszczniu pracowników z jednych stanowisk, grup zadaniowych do innych lub zewnętrzna, gdy przyjmowani są nowi a zwalniani starzy pracownicy.
Bardzo ważnym wskaźnikiem efektywności organizacji jest wskaźnik bezpieczeństwa pracy, czyli nie ma zagrożeń życia i zdrowia pracowników, zagrożeń sfery materialnej.
Efektywność organizacji zależy od systemu zarządzania. Nieefektywność zarządzania przejawia się w nadmiernej wieloszczeblowości stanowisk, zwłaszcza kierowniczych, jest więcej przyłożonych, niż podwładnych; niekonsekwencja w podziale na strefy decyzji strategicznych i taktycznych; brak jasnych podziałów kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności między jednostki i zespoły; zarządzanie w sposób dyrektywny - nawet błaha decyzja wymaga konsultacji z kierownikiem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz