badania operacyjneteoria - Model decyzyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
badania operacyjneteoria - Model decyzyjny - strona 1 badania operacyjneteoria - Model decyzyjny - strona 2 badania operacyjneteoria - Model decyzyjny - strona 3

Fragment notatki:

Badania operacyjne Badania operacyjne - to nazwa dyscypliny, która należy do tych dziedzin wiedzy, które zajmują się metodyką rozwiązywania problemów decyzyjnych wynikające z potrzeb racjonalnej działalności człowieka. Przedmiot badań operacyjnych - podstawowymi są DECYZJE. Przy ich analizowaniu posługujemy się metodami matematycznymi, heurystycznymi, stymulacją komputerową. Potrzebna jest informacja, która jest przetwarzana. O problemie decyzyjnym mówi się wtedy kiedy występują następujące czynniki: - Decydent - osoba grupa ludzi która musi rozwiązywać problem - Cel - tzn. wynik który chce osiągnąć decydent - Co najmniej dwa różne sposoby działania - prowadzące do osiągnięcia tego samego celu. - Środowisko - kontekst problemu, stan świata zewnętrznego. Podejmowanie decyzji polega na wyborze przez decydenta takiego sposobu działania, które spełnia wszystkie warunki wyznaczone przez środowiska problemu a jednocześnie prowadzi do osiągania pozytywnego celu. Decydent nie może mięć wpływu na środowisko problemu i dokonywać w nich zmian. Podjęcie decyzji musi być poprzedzone rozwiązaniem sformułowanego wcześniej problemu, tzn. określeniem wszystkich możliwych sposobów działania. Interesuje nas optymalny sposób działania tzn. najlepszy ze względu na rozwiązany cel. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych można podzielić na kilka etapów: 1. Sformułowanie problemu decyzyjnego 2. Budowa matematycznego modelu problemu 3. Rozwiązywanie modelu 4. Ocena poprawności, realności uzyskanych rozwiązań oraz ewentualna weryfikacja modelu decyzyjnego. 5. Przedstawienie rozwiązania decydentowi i ostateczne przygotowanie decyzji. Ad.1) Sformułowanie problemu decyzyjnego - rozpoznajemy konkretną sytuację tak, aby można było sformułować zadanie. Ad.2) Budowa matematycznego problemu decyzyjnego - trzeba sformułować zadania i zapisać w języku matematycznym, znaleźć zależności, które będą odpowiadały problemowi. Każdy model jest uporządkowaniem rzeczywistości, trzeba ustalić najważniejsze elementy ustala się parametry - np. koszty jednostkowe. Ad.3) Rozwiązanie modelu - Wybór metodyki zależ y od postaci modelu matematycznego. Ad.4) Ocena poprawności, realności uzyskanych rozwiązań ..... trzeba ocenić rozwiązania z punktu widzenia tych aspektów, które nie zostały uwzględnione w modelu. Ad.5) Przedstawienie rozwiązań decydentowi i ostateczne przygotowanie decyzji - optymalna decyzja oznacza niekoniecznie, że decydent podejmuje tą decyzję. Model nie uwzględnia wszystkich czynników. Przygotowanie decyzji wymaga współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin. Budowa modeli decyzyjnych - model decyzyjny jako konstrukcja formalna odwzorowująca istnienie cechy rzeczywistej sytuacji decyzyjnej może być sformułowana w różnej postaci. Najogólniejsza postać modelu decyzyjnego: K = f (D,Z) F = (D, Z) ł0 Gdzie D=[x1,x2,....xn]

(…)

… z rozwiązań dopuszczalnych modelu 3. jeżeli w modelu programowania liniowego istnieją co najmniej dwa rozwiązania optymalne o różnych wartościach wektorów zmiennych decyzyjnych to każda wypukła kombinacja liniowa tych rozwiązań jest również optymalnym rozwiązaniem tego modelu. POSTAĆ KANONICZNA I STANDARDOWA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO Postać standardowa - jeżeli warunki ograniczające mają charakter nierówności…
… (gdy parametry są stałe, tzn. nie są zmiennymi losowymi) - STOCHASTUCZNE (gdy parametry mają charakter losowy) probablistyczne statystyczne strategiczne 4. W zależności od występowania czynnika czas: statyczne dynamiczne Model liniowy programowania liniowego Funkcja celu K=C1X1+ C2X2+...+ CKXK min(lub)max X1, X2,..., zmienne decyzyjne C1,C2,..., jednostkowe efekty Warunki ograniczające a11x1 + a12x2 + ...+a1kxk…
… to oprócz rozwiązań (1,2) możliwe jest rozwiązania dla którego wartość funkcji celu jest nieograniczona. c) rozwiązanie optymalne nie istnieje w tych zagadnieniach , w których albo zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem pustym albo nie jest zbiorem pustym ale jest nieograniczone. III, jeżeli w zbiorze rozwiązań dopuszczalnych są punkty, które reprezentują rozwiązanie optymalne to co najmniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz