Badania operacyjne - zadania - Koszty transportu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania operacyjne - zadania - Koszty transportu - strona 1 Badania operacyjne - zadania - Koszty transportu - strona 2

Fragment notatki:

1 . (skrypt 3 .1) Firma lotnicza Rajski Lot posiada cztery lotniska w różnych rejonach kraju, które musi zaopatrywać w paliwo z trzech firm zajmujących się dystrybucją produktów naftowych. Ponieważ koszty transportu benzyny lotniczej są znaczne, a odległości między poszczególnymi miejscowościami duże, postanowiono zastosować model optymalizacji kosztów transportu z wykorzystaniem badań operacyjnych. Jednostkowe koszty transportu paliwa, zapotrzebowanie poszczególnych lotnisk oraz możliwości firm naftowych przedstawiono poniżej.
Lotnisko
Zapotrzebowanie na paliwo (tony)
Jednostkowy koszt transportu (zł za tonę)
Firma naftowa 1
Firma naftowa 2
Firma naftowa 3
1
2
3
4
110 000
220 000
333 000
440 000
10
10
9
11
7
11
12
13
8
14
4
9
Podaż (tony)
275 000
550 000
660 000
Zaproponuj optymalny transport paliwa z firm na lotniska tak, aby łączne koszty transportu były możliwie jak najniższe.
a) Czy to jest problem transportowy klasyczny czy wieloetapowy?
b) Czy ten problem transportowy jest otwarty czy zamknięty?
c) Napisz model matematyczny tego problemu.
d) Rozwiąż z wykorzystaniem programu WinQSB.
e) Zinterpretuj wyniki.
2 . (Skrypt 3 .5) Firma mechaniczno-elektroniczna produkuje podzespoły do pras hydraulicznych. Produkcja podzespołów odbywa się w trzech zakładach rozmieszczonych w różnych rejonach kraju. Jednostkowe koszty produkcji tych podzespołów (w zł/szt.) wynoszą: w zakładzie pierwszym 20, w drugim 30, w trzecim 25. Natomiast zdolności produkcyjne poszczególnych zakładów wynoszą odpowiednio: 6000, 4000 i 2000 sztuk wyrobów na miesiąc. Podzespoły te trafiają do czterech odbiorców, którzy złożyli zamówienia na łączną ilość 10 000 sztuk tych podzespołów. Ponieważ zdolności produkcyjne firmy są większe i wynoszą 12 000 sztuk, dyrektor firmy postanowił część wyrobów magazynować, czekając na lepszą koniunkturę. Koszty jednostkowe transportu i magazynowania oraz wielkości zamówień przedstawiono poniżej.
Zakład
Koszty magazynowania (zł/szt.)
Jednostkowy koszt transportu (zł/szt.)
Odbiorca 1
Odbiorca 2
Odbiorca 3
Odbiorca 4
1
2
3
8
6
7
20
15
30
30
10
20
40
8
10
20
15
5
Wielkości zamówień


(…)


Odbiorca 3
Odbiorca 4
1
2
3
8
6
7
20
15
30
30
10
20
40
8
10
20
15
5
Wielkości zamówień
1 000
5 000
2 000
2 000
Opracuj miesięczny plan rozwozu i magazynowania towaru tak, aby łączne koszty produkcji, transportu i magazynowania były jak najmniejsze.
3. Rozważmy przedsiębiorstwo, posiadające w różnych regionach kraju osiem domów towarowych. Dyrektor handlowy postanowił obniżyć cenę jednego z towarów, aby zlikwidować nadmierne zapasy przedsiębiorstwa. Na rysunku poszczególne domy towarowe oznaczone są jako ponumerowane węzły. Dodatnie liczby przy tych węzłach wyrażają nadmierną ilość zapasu, która powinna być przekazana innym domom towarowym; liczby ujemne wskazują dodatnie zamówienia zgłoszone przez dany dom towarowy. Liczby na łukach, łączących poszczególne węzły, oznaczają jednostkowe koszty przewozów…

Side
Slack or
Surplus
Shadow
Price
Allowable
Min. RHS
Allowable
Min. RHS
1
2
3
4
5
6
7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
5 000
6 000
2 500
6 000
4 000
2 000
1 5005 000
6 000
2 500
6 000
4 000
2 000
1 500
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
-4
6
5
2
3
5 000
6 000
2 500
3 500
1 500
0
0
7 500
+M
5 000
6 000
4 000
2 000
1 500
Zagadnienie transportowe
1
5
8
6
7
4
3
5
2
1
6
-3
-8
-1
0
0
0
+2
+10
2
9
4
4
8
2
3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz