Azot i jego związki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Azot i jego związki - strona 1 Azot i jego związki - strona 2 Azot i jego związki - strona 3

Fragment notatki:

Azot występuje  w przyrodzie w stanie wolnym w powietrzu gdzie objętościowo stanowi  średnio 78,3%. W skorupie ziemskiej występują niektóre jego związki , a mianowicie saletra  chilijska NaNO 3 i saletra indyjska KNO3.  Otrzymywanie Azotu (laboratoryjne) w wyniku termicznego rozkładu azotynu amonowego:                  NH4NO2 = N2 + 2H2O Azot : jest gazem bezbarwnym , bez smaku i bez zapachu nie palnym , nieco lżejszym od  powietrza  W zwykłej temperaturze azot jest pierwiastkiem biernym , co można uzasadnić dużą  wartością energii dysocjacji jego cząsteczki:               N2= 2N – 943,6kJ/225,2kcal/  W wyzszej temperaturze azot jest bardziej czynny chemicznie, reaguje wtedy z wieloami  metalami: litem, magnezem, wapniem, glinem oraz niemetalami np.: krzemem i borem. Z  wodorem reaguje w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym i ciśnieniem  tworzy  amoniak . W temperaturze łuku Volty łączy się z tlenem tworząc  tlenek azotu NO    Transport morski-  azot należy do materiałów niebezpiecznych klasy 2 . Opakowania tego  gazu są butle stalowe, w których znajduje się on w stanie sprężonym pod ciśnieniem 150 –  200 atmosfer. Amoniak -   NH 3  otrzymuje się w technice w wyniku bezpośredniej reakcji w temperaturze  5000C i pod ciśnieniem 400 – 1000 atmosfer w obecności katalizatorów według równania: W laboratorium amoniak można otrzymać działaniem silnych zasad na roztwory soli  amonowych. Amoniak jest gazem bezbarwnym o swoistym zapachu ,silnie drażniącym błony śluzowe,  znacznie lżejszym od powietrza , łatwo ulega skraplaniu / w temp. 200Cpod ciśnieniem 8,5  atmosfery/, jest połączeniem azotu z wodorem, duże ciepło parowania {znajduje  zastosowanie w chłodnictwie} amoniak jest gazem palnym , spala się żółtym płomieniem  produkty spalania : azot, tlenki azotu: Amoniak o steżeniu 16 – 28% z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Jest gazem  trującym przy stężeniach mniejszych niż 1% w powietrzu ujawnia własności toksyczne. W  amoniaku azot występuje na min. st. utlenienia –3. Z tego powodu am,oniak wykazuje  działanie redukujące . utleniacze np.: chlor, brom, nadtlenek, wodoru, nadmanganian  potasowy, dwuchloromian potasowyitp. Wywiązuje w amoniaku wolny azot: Hydrazyna NH2 – NH2  w stanie czystym jest oleistą bezbarwną ciecza , mieszającą się z  wodą i alkoholem w każdym stosunku, o słabym zapachu przypominającym zapach  amoniaku, nadaje ona wodzie odczyn zasadowy , ponieważ reaguje z wodą tworząc hydrat  hydrazonowy /wodorotlenek hydrazonowy/ [NH2 – NH3] OH. Hydrat hydrazyny jest słabszą zasadą od wodorotlenku amonowego. K1 = 8,5 * 10 

(…)

… ,
obniżają ciśnienie krwi, uzywane do otrzymywania barwników azowych, stają się
niebezpieczne po zetknięciu ze subst. organicznymi, solami amonowymi, i cyjankami,
mogą wtedy ulec eksplozji,
w transporcie : materiały niebezpieczne
Dwutlenek azotu NO2
Otrzymuje się w skali technicznej w wyniku spalania amoniaku
W laboratorium przez rozkład termiczny niektórych azotanów szczególnie metali cięzkich:
- cięższy…

Jest najtrwalszym i najważniejszym kwasem azotu, w przyrodzie wyst. w postaci saletry, w
satnie czystym jest cieczą bezbarwną o temp. krzepnięcia –4,6C i wrzenia 83C ulega
rozkładowi
Działanie utleniając:
Niektóre metale redukują kwas azotowy lub jego sole aż do amoniaku
Pasywacja- niektóre metale o ujemnych potencjałach normalnych , na ogół łatwo
rozpuszczalne w kwasach , np. Fe Al., Cr, zachowują się opornie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz