Autyzm - zasady dobrej interwencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autyzm - zasady dobrej interwencji  - strona 1 Autyzm - zasady dobrej interwencji  - strona 2 Autyzm - zasady dobrej interwencji  - strona 3

Fragment notatki:


Autyzm –  zasady dobrej interwencji Ewa Pisula Wydział Psychologii  Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Charakterystyka dobrej interwencji:  1.  Wczesne rozpoczynanie  (między 18 a 40 m.ż., a jeśli to możliwe – wcześniej).  Od razu, gdy u dziecka podejrzewany jest autyzm  Cel: rozwijanie zdolności komunikowania się oraz  zdolności do wspólnej aktywności z innymi osobami.  2.  Proporcja dorosłych i dzieci  (początkowo 1:1,  potem mała grupa – dziecko nadal jest wspomagane  przez swojego terapeutę). 3. Indywidualizacja programu. 4. Wyraźna struktura , jasno sformułowane cele.  5. Systematyczne, ciągłe oddziaływania (12 miesięcy  w roku) o dużej intensywności (minimum 25 h  tygodniowo) . 6.  Stosowanie różnych metod , umożliwiających  wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka. 7. Prowadzenie terapii w naturalnym środowisku. 8. Priorytety: - rozwijanie funkcjonalnego, spontanicznego  komunikowania się, - rozwijanie umiejętności społecznych, - wspieranie rozwoju poznawczego, - rozwijanie umiejętności zabawy, -  proaktywne podejście do problemów w  zachowaniu. 9.  Włączanie rodziny do pracy z dzieckiem ,  wspieranie rodziców i rodzeństwa.  10.   Integracja  z rówieśnikami. 11. Terapia i wspomaganie na przestrzeni całego  życia. 12. Wykorzystywanie bodźców wzrokowych. 13. Uwzględnienie problemów sensorycznych. 14. Dostosowanie komunikatów do konkretnego i  dosłownego sposobu ich rozumienia 15. Tworzenie przewidywalnego, czytelnego i  zrozumiałego dla dziecka otoczenia,  minimalizującego poziom lęku 16. Przygotowanie środowiska do współżycia z  osobami o takich potrzebach, jak osoby z  autyzmem .  Główne czynniki wpływające na efekty interwencji: 1. Czas rozpoczęcia 2. Intensywność 3. Zaangażowanie dziecka w bezpośrednie  interakcje społeczne – 80% czasu 4. Indywidualny program 5. Edukacja i wsparcie dla rodziny Eaves i Ho (2004): nie ma związku między zmianami  w rozwoju dziecka a rodzajem interwencji, jakiej  zostało poddane ani jej intensywnością  Rodzaje interwencji:  niewyspecjalizowany ośrodek opieki  dziennej, centrum terapii mowy, konsultacje behawioralne,  prowadzona w domu stosowana analiza zachowania (ABA),  intensywne programy przedszkolne zogniskowane na rozwijaniu  mowy, ośrodki wyspecjalizowane w zaburzeniach rozwoju oraz  konsultacje terapeutów zajęciowych.  Zmiany w wynikach testów nie zależały od  rodzaju terapii, jaką objęte było dziecko, ale od  “wyjściowej” charakterystyki dziecka, która  pozwalała na prognozowanie jego dalszego 

(…)


(Developmental Intervention Program) – czas podłogowy
Rozwijanie relacji interpersonalnych – model Gutsteina i
Sheely (RDI)
3. Podejście zintegrowane i holistyczne
TEACCH
4. Interwencja biomedyczna
- dieta
- kuracja witaminowa i suplementacja
- sekretyna
- odtruwanie, helacja (helatacja)
Przykładowe podejścia terapeutyczne
Terapia behawioralna
Zaburzenia to efekt procesu uczenia się
w określonych warunkach…
… w terapii dzieci z autyzmem w USA:
- ABA
- terapia zajęciowa (z elementami terapii integracji
sensorycznej)
- terapia witaminowa, diety, leki, kwasy OMEGA itd.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz