Autonomia i federacja, formy struktury państwa i podziału władzy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autonomia i federacja, formy struktury państwa i podziału władzy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

14. Autonomia i federacja, formy struktury państwa i podziału władzy.
Udział obywateli w wykonywaniu zadań administracyjnych przybrał formę samorządu terytorialnego (decentralizacja władzy). Autonomia i federacja to także formy decentralizacji, ale mają znaczenie bardziej polityczne niż samorząd.
Autonomia jest to podział, decentralizacja władzy ustawodawczej między parlament a ciała stanowiące jednostek terytorialnych, które uzyskują uprawnienia do stanowienia praw rangi ustawy, przy zachowaniu jedności państwa.
Federalizm oznacza podział suwerenności państwowej pomiędzy państwo związkowe i jego części składowe. Jest to podział klasyczny. Części składowe mają różne nazwy:
Stany: USA, Australia, Argentyna, Brazylia
Prowincje: Kanada
Kantony: Szwajcaria
Landy: Niemcy
Państwo federacyjne to państwo związkowe złożone, w którego skład wchodzą jednostki składowe również o charakterze
państwowym.
Państwo związkowe i jego części składowe mają konstytucję, system własnych organów - w tym systemy administracyjne.
Między państwami związkowymi istnieją pewne różnice np. jeśli chodzi o podział kompetencji w USA: zasada
domniemania kompetencji części składowych. Federacja może łączyć się w różną formę państwa systemem kanclerskim czy
prezydenckim. W różny sposób może być zorganizowana władza w terenie np. własny aparat terenowy (USA), w znacznym
stopniu przez aparat części składowych (RFN).
Autonomia jest formą bardziej skomplikowaną i mniej wyraźną. Spełnia różne cele polityczne. Wiąże się z różnymi
formami państwa - np. Monarchia Austrii.
Od 20 lat demokracje zachodnie przeprowadzaj ą reformy administracji terytorialnej, gdyż występują tu kryzysy. Następują
procesy takie jak: • polityzacja samorządu terytorialnego
• koncentracja kapitału w skali krajowej i ponadnarodowej
• postęp techniczny - sprzyja bardziej decentralizacji niż centralizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz