(Auto)kreacja wizerunku polityka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
(Auto)kreacja wizerunku polityka  - strona 1 (Auto)kreacja wizerunku polityka  - strona 2 (Auto)kreacja wizerunku polityka  - strona 3

Fragment notatki:

1.  Definicja rynku politycznego.    a)   Rynek polityczny  – przestrzeo rywalizacji pomiędzy podmiotami politycznymi, stanowi częśd  przestrzeni społecznej, w której dokonuje się wymiana dóbr politycznych (transakcje  polityczne) pomiędzy aktorami życia politycznego – partiami, instytucjami, mass mediami,  wyborcami  b)   Rynek polityczny  – przestrzeo komunikacyjna, w której partie i instytucje polityczne,  pełniącej zazwyczaj rolę nadawców, za pośrednictwem kanałów informacyjnych (głównie  mass mediów) przesyłają swoje komunikaty.  c)   Rynek polityczny  – ogół stosunków pomiędzy sprzedającymi (podmiotami politycznymi) a  kupującymi (np. elektoratem), a także w ramach obu tych grup.     2.  Marketing polityczny.    a.  P. Kotler –  marketing  – proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby  i grupy otrzymują to, czego potrzebują i co pragną osiągnąd poprzez tworzenie,  oferowanie i wymianę posiadających wartośd produktów.   b.   Marketing polityczny  – jest zbiorem teorii, metod, technik i praktyk społecznych –  inspirowanych technikami używanymi w marketingu komercyjnym – przeznaczonych  do wywierania wpływu na obywateli, aby ci ostatni wsparli kandydata, grupę lub  projekt polityczny. Celem w tym przypadku jest wzmocnienie lub zmiana postaw,  opinii obywateli w celu uzyskania ich poparcia dla reżimu politycznego, wspólnoty,  polityki, partii, lidera, ideologii czy programu.  c.   Stosowanie marketingu wymaga respektowania czterech zasad :  i.  Konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich  potrzeby, nawet wtedy, gdy tych potrzeb sobie nie uświadamiają. Chcąc  działad skutecznie, przedsiębiorca musi poznad potrzeby konsumentów i  zrozumied ich istotę.  ii.  Sprzedawcy, którzy potrafią zrozumied istotę potrzeb mają większe szanse na  zdobycie konsumentów. Chcąc jednak mied zysk, muszą zdad sobie sprawę z  tego za co konsument skłonny jest płacid.  iii.  Zmiany zachodzące w społeczeostwie stwarzają szansę i możliwości dla  nowych produktów i przedsięwzięd. Ci, którzy potrafią dostrzegad te zmiany,  identyfikowad potrzeby konsumentów, kreowad nowe produkty – będą się  rozwijad.  iv.  Każdy sprzedawca musi zrozumied, iż w ostatecznym rozrachunku to klient  decyduje gdzie zaczyna i kooczy się jego biznes.      d.  Marketing wyborczy  i.   Definicja  (wg Correta)  marketing wyborczy  – akcja człowieka lub partii,  którzy przy pomocy środków komunikowania społecznego, jakimi dysponują,  Matik – opracowanie M. Cichosz, ( Auto)Kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów 

(…)

… na przykładzie wyborów
prezydenckich w III RP.
2. Strategia wzrostu – następstwo poprzedniej, polega na zwiększaniu sprzedaży produktów już
zainstalowanych.
3. Strategia rozwoju rynku – to właściwe działanie polegające na korzystaniu z odniesionych już
sukcesów. „Przetestowana” oferta polityczna zostaje ponownie prezentowana na rynku z
myślą o jego poszerzeniu.
4. Strategia utrzymania rynku – jest działaniem…
… produktów już
zainstalowanych.
3. Strategia rozwoju rynku – to właściwe działanie polegające na korzystaniu z odniesionych już
sukcesów. „Przetestowana” oferta polityczna zostaje ponownie prezentowana na rynku z
myślą o jego poszerzeniu.
4. Strategia utrzymania rynku – jest działaniem o charakterze defensywnym. W tym przypadku
zarówno rynek, jak i produkt polityczny pozostają niezmienione, podmiot szuka…
… RP.
1. Plan produktu – zawiera dokładny, pełny opis oferty, która ma byd prezentowana na rynku.
Oznacza to, że wymagane jest określenie kwestii ideologicznych, programowych,
personalnych. Ważne jest zaplanowanie już na wstępie kampanii, które produkty i jak będą
prezentowane.
2. Plan promocji – określa sposób reklamowania produktów, wybór stylu komunikowania się z
otoczeniem, wybór nośników reklamy
… na przykładzie wyborów
prezydenckich w III RP.
nagradzających – np. komplementów). Technika wspiera się na czynnikach
emocjonalnych i związana jest z regułą sympatii.
c. Technika stopy w drzwiach – opiera się na procesach dysonansu poznawczego. Jej
zasadą jest umiejętna gradacja próśb mających wywoład określone zachowania.
d. Technika niskiej piłki – polega na skłonieniu osoby do podjęcia decyzji związanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz