Asfalty - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asfalty - wiadomości ogólne - strona 1 Asfalty - wiadomości ogólne - strona 2 Asfalty - wiadomości ogólne - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 . Asfalty mogą być pochodzenia naturalnego lub uzyskiwane z przeróbki ropy naftowej (destylacji). Mają konsystencję stałą lub półpłynną, a pod wpływem ogrzewania przechodzą w stan ciekły. Asfalty są odporne na działanie większości kwasów, zasad lub soli. Stanowią surowiec wyjściowy do produkcji materiałów wodoszczelnych i przeciwwilgociowych. Asfalty mają dwojakie pochodzenie asfalty naturalne - w postaci jezior tzw. kopalin, które powstają na skutek wielowiekowego zalegania ropy naftowej w złożach i po odparowaniu lekkich składników, (wydobywane są np. na Bermudach i na wyspie Trynidad).
skały bitumiczne - pozostałość po ropie naftowej (Albania, Meksyk, Rosja, w Polsce brak)
2. Badania a sfaltów: - badanie gęstości
- badanie temperatury mięknienia
- badanie penetracji
- badanie ciągliwości
- odparowywalność i związane z nią zmiany właściwości
- temperatura zapłonu i temperatura palenia
- zawartość składników nie rozpuszczalnych w dwu siarczku węgla
- temperatura łamliwości
- badania chemiczne asfaltów
Przemysł rafineryjny podzielony został na 3 rodzaje:
ropy naftowe mogą być przerabiane w rafinerii, zawartość czystego asfaltu do 80%, bardzo mała zawartość parafiny, rzadko przerabiany,
ropy półasfaltowe - zawartość asfaltu 10 - 30%, przerabiane w rafineriach, uzyskuje się: benzyny, oleje napędowe, oleje smarne (obecnie oleje syntetyczne) oraz asfalt,
ropy bezasfaltowe (rafineria Gdańska) - ropy bezasfaltowe, prawie nie zawierają asfaltu, zawierają natomiast parafinę (najcenniejsze ropy do produkcji benzyn - najczęściej lotniczych).
Przemysł rafineryjny produkuje asfalty dwóch grup:
- asfalty drogowe
- asfalty przemysłowe
3. Asfalty drogowe stosowane są wyłącznie do pewnych celów, głównie do budowy i utrzymania nawierzchni dróg miejskich czy też na lotniskach.
(jezdnia - beton bez wody na lepiszczu asfaltowym)
Podzielone zostały także na typy i rodzaje.
Typy: D - asfalt drogowy bezparafinowy - zawartość parafiny do 2%,
D p - asfalt drogowy parafinowy - zawartość parafiny do 3%.
Rodzaje: W zależności od wartości penetracji rozróżnia się w każdym typie 7 rodzajów asfaltów oznaczonych w sposób następujący: 300; 200; 100; 70; 50; 35; 20 (najniższa wartość - w celu badania konsystencji).
Badania charakterystyczne - pomiar penetracji dla asfaltów drogowych (w celu określenia twardości i konsystencji), za pomocą przyrządu nazywanego penetrometrem.


(…)

… umieszczony w znormalizowanym pierścieniu w określonych warunkach, pod ciężarem stalowej kulki dotknie podstawy aparatu.
Do wykonania tego pomiaru w dwóch otworach przyrządu umieszcza się pierścienie wypełnione asfaltem - obciążenie stanowi stalowa kulka o średnicy 9,5 mm (ściśle określona masa).Całość wypełniona jest wodą lub gliceryną a następnie podgrzewana tak aby przyrost temperatury był równy 5ºC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz