Apelacja w postępowaniu uproszczonym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apelacja w postępowaniu uproszczonym - strona 1

Fragment notatki:

APELACJA W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona może zgłosić również do protokołu bezpośredniego po ogłoszeniu wyroku (art. 505 8 § 1), nie wyklucza to możliwości żądania uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji Uprawnienie do zrzeczenia się apelacji pod warunkiem obecności na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok i po jego ogłoszeniu złożyła odpowiednie oświadczenie do protokołu. W razie zrzeczenia się do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych w konkretnej sprawie wyrok staje się prawomocny Zarzuty:
Naruszenia prawa materialnego- błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie, jeśli sąd je stwierdzi a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku wyrok zostaje uchylony i przekazuje się sprawę do ponownego rozpoznania Naruszenie prawa procesowego- wpływ na wynik sprawy
Możliwe późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych , można je zgłosić tylko w apelacji (inaczej niż ogólna)
Rozpoznanie w składzie 1 sędziego, można również na posiedzeniu niejawnym, chyba że żądano rozprawy Nie przeprowadza się postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu, nie stosuje się ich jeśli strona oparła apelację o możliwość późniejszego wykrycia okoliczności i dowodów Co do zasady nie uzasadnia się wyroku z urzędu, jedynie gdy uchylając wyrok przekazuje do ponownego rozpatrzenia lub strona zgłosi wniosek o uzasadnienie w terminie tygodniowym
Również w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń ZARZUTY Kpc nie wymienia podstaw apelacji, wszystko co bezpośrednio lub pośrednio wpłynęło na negatywną treść orzeczenia, stwierdzenie przez stronę skarżącą wady materialnoprawnej, mylne ustalenie faktów albo wadliwą ocenę postępowania dowodowego, nieważność postępowania.
Przesłanki na których oparty jest wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku, uzasadnienie tego wniosku zawierającego poszczególne zarzuty
Może być wynikiem błędnego wyrokowania, nieprzytoczenia całego materiału faktycznego, nowe fakty (beneficium novorum), sąd II instancji może je pominą jeśli strona mogła je przytoczyć w postępowaniu przed sądem I instancji chyba że możność powołania się wynikła później apelacja przysługuje od sentencji wyroku lecz nie od uzasadnienia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz