aparat panstwowy,samorzady (10 str)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
aparat panstwowy,samorzady (10 str) - strona 1 aparat panstwowy,samorzady (10 str) - strona 2 aparat panstwowy,samorzady (10 str) - strona 3

Fragment notatki:

Ma objętość 10 stron zapisanych w formacie doc. Notatka zawiera szczegółowe wyjaśnienie pojęć: aparat, organ państwa, podział organów państwa, urząd, zakład, przedsiębiorstwa państwowe, aparat państwowy, sposoby przeciwdziałania nadużywaniu władzy, działalność kontrolna, samorząd terytorialny, partia polityczna, grupy nacisku ? (według S. Ehrlicha), różnice między partiami społecznymi a grupami nacisku.

Państwo i prawo
TEMAT: Aparat państwowy. Samorządy.
APARAT Każda większa organizacja ma swój aparat. Tworzy go ogół osób, które w głównej mierze oddają swoje siły i czas na obsługiwanie potrzeb danej organizacji, czyli zawodowo zajmują się służeniem danej organizacji. Każda organizacja ma też swoje organy. Organem organizacji jest jej członek (lub niewielka grupa członków), które według statutu organizacji wykonuje działania umowne, tetyczne, czyli po prostu działania tej organizacji. Większe organizacje dysponują jeszcze innymi jednostkami organizacyjnymi, zalicza się do nich:
- przedsiębiorstwa
- zakłady
- formacje zbrojne
- urzędy
- organy państwa.
Państwo jest organizacją, która dysponuje aparatem najbardziej rozbudowanym, swoiście zorganizowanym i dającym możliwości stosowania przymusu fizycznego.
ORGANEM PAŃSTWA jest osoba lub grupa osób, która według obowiązującego prawa podejmuje działania władcze uważane za działania państwa. Organem państwa jest np.:
- prezydent
- sejm
- prokurator
- ambasador itp.
Ich urzędowe działania są działaniami samego państwa. Oparte są na stosunku władztwa, podporządkowania jednej ze stron tego stosunku stronie drugiej.
Do działań władczych zalicza się:
- ustanawianie norm prawnych, czyli ogólnych reguł postępowania,
- ustanawianie norm indywidualnych opartych na normach ogólnych,
- wykonywanie aktów stosowania przymusu państwowego,
- dokonywanie aktów kontroli.
PODZIAŁ ORGANÓW PAŃSTWA: a) według liczby osób stanowiących dany organ:
-organy jednoosobowe np. prezydent, minister, wojewoda; podejmują decyzje jednoosobowo
-organy kolegialne np. sejm, senat, sąd i wiele innych; tzn. złożone przynajmniej z trzech osób, decydują kolegialnie.
b) według ich kompetencji rzeczowej:
- organy o kompetencji ogólnej np. sejm, rada ministrów, prezydent:
- organy o kompetencji branżowej np.. minister, komendant jednostki policji, dyrektor wydziału w urzędzie wojewódzkim;
c) zakres ich kompetencji terytorialnej:
- organy centralne - kompetencja ich rozciąga się na całe terytorium państwa, bądź reprezentują państwo jako całość na zewnątrz;
- organy terenowe - mają kompetencje tylko na części terytorium państwowego, np. wojewoda, sąd rejonowy, pełnomocnik rządu dla jakiegoś obszaru;
d) według sposobu ich powoływania:
- organy pochodzące z wyboru - gdy jego skład wyłoniony jest przez jakieś na ogół liczniejsze od liczby jego

(…)

…) to ugrupowanie we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym, powstałe dobrowolnie i świadomie dla obrony i wyrażania interesów ludzi należących do tego ugrupowania, działające według określonych reguł pod przyjętym przez siebie kierownictwem.
Grupy nacisku narodziły się w USA i tam są przede wszystkim znane. Po II wojnie światowej pojawiły się one również w innych krajach kapitalistycznych. Mają szczególnie…
… używa się wojska do rozwiązywania tych konfliktów. Wojsko jest zorganizowane różnie w różnych państwach. Wyróżnia się wojska lądowe, morskie, powietrzne.
- więziennictwo,
- wywiad i kontrwywiad,
- straż graniczna itp.
SAMORZĄDEM - nazywa się wszelkie formy udziału poszczególnych grup ludności w realizacji zadań publicznych, które nie są realizowane przez aparat państwowy. Wyodrębnia się samorząd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz