Antybiotyki chemioterapia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antybiotyki chemioterapia - strona 1 Antybiotyki chemioterapia - strona 2 Antybiotyki chemioterapia - strona 3

Fragment notatki:


CHEMIOTERAPIA    DEFINICJE     1.   antybiotyk  – substancja wytwarzana przez żywy organizm, która  w małych stężeniach ma zdolność hamowania rozwoju  drobnoustrojów;    2.   chemioterapeutyk  – preparat o aktywności  przeciwdrobnoustrojowej uzyskany drogą syntezy chemicznej, nie  posiadający wzorca naturalnego;    3.   najmniejsze stężenie bakteriobójcze (MBC)  – miara  aktywności bakteriobójczej (mg/l);    4.   najmniejsze stężenie hamujące (MIC)  – miara zdolności  antybiotyku do zahamowania wzrostu bakterii;    5.   efekt poantybiotykowy (PAE)  – supresja wzrostu bakterii w  ognisku zakażenia po pierwotnej ekspozycji na antybiotyk,  utrzymująca się nawet wówczas, gdy jego stężenie spada do  poziomu niewykrywalnego (wzrost aktywności żernej leukocytów  pod wpływem chemioterapeutyku).    ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI    •  15-20% wszystkich leków przepisywanych na receptę;    •  25% środków finansowych wydawanych przez szpitale na leki;    •  u 5% pacjentów stosujących antybiotyki obserwujemy objawy  niepożądane o średnim lub znacznym nasileniu;    •  40% antybiotyków jest stosowanych nieodpowiednio (brak  wskazań, zły wybór lub nieprawidłowa dawka antybiotyku);    •  właściwie jest to jedyna grupa leków, która LECZY chorobę, a nie  tylko łagodzi jej przebieg;    •  efektywność chemioterapii zależy nie tylko od właściwego wyboru  leku, jego dawkowania i czasu stosowania, ale również od  immunologicznej odpowiedzi gospodarza.      1  PODZIAŁ CHEMIOTERAPEUTYKÓW                                                                        1  penicylina  benzylowa  penicyliny  i cefalosporyny  półsyntetyczne  chloramfenikol,  aztreonam  metabolity pleśni,  grzybów, bakterii  produkt wyjściowy:  antybiotyk  naturalny poddany  enzymatycznej  degradacji –  modyfikacja  chemiczna  pełna synteza  i odtworzenie  struktury naturalnej  syntetyczne –  pierwotnie  naturalny  antybiotyk    półsyntetyczne    naturalne    ANTYBIOTYKI          CHEMIOTERAPEUTYKI  preparaty o aktywności  przeciwdrobnoustrojowej  uzyskane drogą syntezy  chemicznej, nie posiadające  wzorca naturalnego                          2  2  bakteriostatyczny  zahamowanie  wzrostu  chloramfenikol  linkozamidy  makrolidy  tetracykliny  aminoglikozydy  chinolony  β-laktamy  bakteriobójczy  efekt zależny  od czasu  efekt zależny  od stężenia  SPOSÓB DZIAŁANIA                                     

(…)


• ototoksyczność
aminoglikozydy, makrolidy, wankomycyna, minocyklina
• neurotoksyczność
izoniazyd – zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie
nerwowym
penicyliny – CUN
nitrofurantoina, etionamid – obwodowy układ nerwowy
etambutol – uszkodzenie nerwu wzrokowego
• hepatotoksyczność
erytromycyna, oksacylina, tetracykliny (w czasie ciąży),
izoniazyd, rifampicyna, nitrofurany
• zmiany skórne
wszystkie chemioterapeutyki…
… do stosowania miejscowego – fusafungina
(działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne);
• antybiotyki, które mogą być stosowane zarówno miejscowo,
jak i ogólnie:
tetracykliny,
chloramfenikol,
erytromycyna,
klindamycyna,
neomycyna
• nie wolno równocześnie stosować tego samego
chemioterapeutyku ogólnie i miejscowo !!!
STOSOWANIE CHEMIOTERAPEUTYKÓW W CELACH
PROFILAKTYCZNYCH
• dopuszczalne tylko w wyjątkowych…
…, aminoglikozydy,
polimyksyny, metycylina, wankomycyna;
• antybiotyki, które mogą być stosowane przy anurii: penicylina
benzylowa (nie więcej niż 10 mln. j.) i inne penicyliny
(z wyjątkiem karbenicyliny i tykarcyliny), doksycylina,
erytromycyna, chloramfenikol, ryfampicyna, kwas fusydowy.
• leki wydalane przez nerki mają potencjalne działanie
nefrotoksyczne;
• wiele antybiotyków jest czynnie wydzielanych z żółcią…

wzrostu
aminoglikozydy
chinolony
β-laktamy
chloramfenikol
linkozamidy
makrolidy
tetracykliny
3
ZAKRES DZIAŁANIA
wąskie spektrum
ograniczone do jednej grupy
lub rodzaju drobnoustrojów
szerokie spektrum: bakterie
Gram(+) i Gram(-),
czasem także beztlenowce
penicylina benzylowa
wankomycyna
makrolidy
linkozamidy
ryfampicyna
aminoglikozydy
monobaktamy
penicyliny półsyntetyczne
cefalosporyny
tetracykliny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz