Antybiotyki (4)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antybiotyki (4) - strona 1 Antybiotyki (4) - strona 2 Antybiotyki (4) - strona 3

Fragment notatki:


Farmakologia W 15.10.2005 Antybiotyki Antybiotyki: Leki wytwarzane przez drobnoustroje i działające w małych stężeniach niszcząco na inne drobnoustroje!
Obecnie leki wytwarzane drogą półsyntetyczną i syntetyczną
Chemioterapeutyki - leki stosowane w leczeniu zakażeń!
Punkt uchwytu działania: Bakteriostatyczne - zahamowanie wzrostu
Bakteriobójcze - nieodwracalne uszkodzenie lub śmierć komórki (apoptoza)
Mechanizm działania: Hamują syntezę ściany komórkowej bakterii (beta laktamy, glikopeptydy)
Uszkadzają strukturę i funkcję błony komórkowej- cytoplazmatycznej (polmiksyny)
Zmieniają lub hamują rybosomalną syntezę białka (aminoglikozydy, chloramfenikol, tetracykliny)
Hamują syntezę kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetroprim)
Hamują syntezę RNA (ryfapina)
Hamują syntezę DNA (chinolony)
Oporność bakterii: Naturalna- niewrażliwość - niedostępność lub brak receptora w komórce drobnoustroju
Nabyta spowodowana uruchomieniem specyficznych mechanizmów:
Synteza enzymów rozkładających lek przed lub po wniknięciu do komórki bakteryjnej
Modyfikacja powierzchni komórki bakteryjnej- mniejsza przepuszczalność
Transformacja receptora i słabsze wiązanie z lekiem
Leczenie: Terapia empiryczna
Terapia celowana, na podstawie posiewu, antybiogramu - zasada- dokonuje się wyboru leku o wąskim spektrum działania
Leczenie skojarzone:
zapobieganie rozwojowi odporności na lek
możliwość zmniejszenia dawki leku
uzyskanie synergistycznego działania leków
Wybór leczenia zależy od: wieku pacjenta
chorób współistniejących
stanu ogólnego i klinicznego
wydolności wątroby i nerek
umiejscowienia zakażenia
rodzaju drobnoustroju
możliwości wyboru drogi podawania
Działania niepożądane: reakcje alergiczne
objawy ze strony układu pokarmowego
reakcje neurologiczne (ból głowy, drętwienia, zaburzenia przewodnictwa)
zaburzenia układu moczowego (uszkodzenie nerek, wzrost kreatyniny w moczu)
uszkodzenie układu krwiotwórczego (należy ocenić obraz krwi podczas długiego leczenia)
objawy nadwrażliwości
Antybiotyki β- laktamow e: penicyliny naturalne i syntetyczne
cefalosporyny
cefamycyny
karbapenemy
monobaktamy
Mechanizm działania: przyłączenie antybiotyków do swoistych białek


(…)

… ze względu na miejsce działania:
Cyclospecyfiur- hamuje proliferację komórek znajdujących się w cyklu komórkowym, nie działa w fazie Go - Alkilaty z wyjątkiem ideomycyny
Fazowospecyficzne- działają w określonej fazie cyklu komórkowego - Antymetabolity (S), alkaloid vinca i pochodne filotoksyny i taksoidy (M), glikokortykoidy i asparginaza (G1), bleo (G2)
Cykl komórkowy- od momentu powstania komórki do jej własnego podziału lub śmierci
G1faza wzrostu- przygotowanie do syntezy DNA
S faza syntezy DNA replikacja genomu, podwajanie DNA
G2 faza syntezy białek przed podziałem
M faza mitozy, zasadniczy podział komórki
G0 faza spoczynku
Działanie niepożądane:
toksyczność hematologiczna
kardiotoksyczność, hepatotoksyczność, nefrotoksyczność, neurotoksyczność
uszkodzenie tkanek nabłonkowych przewodu pokarmowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz