Antropologia społeczno - kulturowa-wykład - Istota kultury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia społeczno - kulturowa-wykład - Istota kultury - strona 1 Antropologia społeczno - kulturowa-wykład - Istota kultury - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 Antropologia społeczno - kulturowa Prof. Dr hab. Alicja Budnik Źródłosłów Anthropos - człowiek, istota ludzka Logos - słowo, nauka Antropologia - jest nauką badającą człowieka jako biologiczne podłoże zjawisk społecznych oraz badającą biologiczne skutki tych zjawisk. Antropologia bada biologiczne, kulturowe i spoczłeczne osobliwości człowieka. Gatunek nasz określić można jako Homo sapiens - gatunek biologiczny Homo kreator - twórca wtórnego, sztucznego środowiska, zwanego kulturą. Homo Faber - proceducent narzędzi i wytworów materialnych zaspokajających jego potrzeby. Animale socjale - twórca złożonych struktur spłocznych oparych na współpracy I wzajemnej pomocy Zoon politicon - twórca systemów politycznych Homo loquens - istota posługująca się językiem. Homo religio sus - twórca sytemów magiczno - religijnych Homoludens - istota rozładowująca stresy I napięcia oraz zaspokajająca potrzeby ludyczne I estetyczne poprzez zabawę i sztukę. Antropologia fizyczna - biologiczna - wyjaśnia ostotę człowieka jako gatunku biologicznego, bada jego ewolucję biologiczną miejsce w świecie zwierząt rozwój osobniczy wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie biologiczne i jego uwarunkowania. Antropologia kulturowa - społeczna - bada kulturę i jej wytwory społeczne interakcje między ludźmi oraz kwestie etniczne. Antropologia kulturowa - termin używany w stanach zjednoczonych pojęcie szersze niż pojęcie antropologia społeczna. Otocza szerokie historyczno - porównawcze badania nad różnymi kulturami człowie.a Interesuje się wytworami kultury treścia przekazywanej tradycji kulturowej. Antropologia społeczna - niekiedy traktowana jako jeden z działów antropologii kulturowej. Bada te zjawiska kulturowe które wiążą się ze społecznymi interakcjami między ludźmi struktura i organizacja społeczna. Historyczny termin 0 antropologia społeczna wywodzi się z WB. Współczesne oba terminy używane są najczęściej synonimicznie - nie ma bowiem tradycji kulturowej bez społecznej interakcji. Społeczeństwo uważa się za integralny składnik kultury. Uzywa się tez pojęcia antropologii spłeczno-kulturowej. Antropologie kulturową utożsamia się niekiedy z etnologią. Etnologia - nauka zajmująca się porównawczo - teoretycznymi studiami nad kulturami różnych ludów. Etnografia - zajmuje się opisem poszczególnych kultur jest nauka o początkach kultury kierunkach jej rozwoju i współczesnym zróżnicowaniu kultur ludzkich. Ethnos - lud, plemię. Grupa etniczna - grupa społeczna posiadająca własny język lub gwarę poczucie bliskości łączących jej członków swoista kulturę i odrębną nazwę. W Polsce np. Kaszubi.

(…)

…. Civitas - poczucie obywatelskie, prawo obywatelskie, miasto, państwo. Stan rozwoju społeczeństw w danym okresie historycznym uwarunkowany stopniem opanowanie przez człowieka przyrody. Ogół nagromadzonych dóbr materialnyc środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych w danej epoce. Kultura - oznacza kulturę duchową. To zespół wartości norm i ideałow. Obyczajowości, religia, moralność, ideologia, literatura i sztuka. Cywilizacja - oznacza kulture materialną to całokształt dorobku organizacyjnego i technicznego. Nauka, technika, działalność społęczna, polityczna i gospodarcza. Szerokie rozumienie kultury - obejmuje zarówno elementy kultury duchowej jak i materialnej. - jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęcia cywilizacji. - kultura i cywilizacja stanowia nierozerwalna całość…
…, - jest zjawiskiem społecznym. Nie można traktować jej w oderwanie od społeczeństwa. - wielokulturowość. - jest rzecywistoscia historyczną - jest zjawiskiem historycznie zmiennym, Ewolucja
Dyfuzja - przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszeni elementów kultury. Akulturacja - gwałtowne przeobrażanie się jednej kultury pod wpływem innej. Synkretyzm kulturowy - następstwo dyfuzji i akulturyzacji. Polega na wiązaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz