Antoni Malczewski "Maria" - biografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antoni Malczewski Antoni Malczewski Antoni Malczewski

Fragment notatki:

Antoni Malczewski Maria Biografia:
W XVII w. Jan Malczewski kupił sobie szefostwo pieszego regimentu wojsk koronnych (po śmierci ojca odziedziczył pokaźną fortunę). Jego towarzyszką życia była Konstancja, żona pułkownika Filipa Haumana, którą poślubił w 1792r. (ich syn Antoni Malczewski - znakomity romantyczny poeta) Malczewski przystąpił do Targowicy. Niebawem obdarzony został tytułem generała wojsk carskich i kilkoma orderami. 1800r.śmierć Konstancji. Po śmierci matki Antoni Malczewski dostał się pod opiekę Julianny z Błędowskich Skibickiej, która w Krzemieńcu prowadziła wystawny dom. Jej syn, Franciszek, z którym Malczewski pobierał pierwsze nauki, został potem jego najbliższym przyjacielem. A.M. był uczniem gimnazjum Wołyńskiego. Po otrzymaniu świadectwa wyjechał do Księstwa Warszawskiego i wszedł w służbę wojskową, w stopniu podporucznika Korpusu Inżynierów. A.M.został skierowany do Modlina, gdzie spędzał dzień w twierdzy bardzo pracowicie, wieczory zaś w Warszawie w salonach, wśród kobiet.(problemy z kostką nie pozwoliły A.M.uczestniczyć w wojnieJ)Powrócił do Warszawy, udał się w podróż po Europie z Franciszką Fryderykową Lubomirską. Podróż na Górę Białą (Montblanc), opisana w liście do profesora Picteta, którą drukował w genewskiej zdradziła, że pierwszy polski alpinista był poetą. Związał się z Rucińską, która chorowała na tle nerwowym, do tego stopnia, że musiał zrezygnować z pracy, gdyż ona nie mogła wytrzymać jego nieobecności w domu. W tym czasie właśnie wydał jedyne swe dzieło. Jednak ani sławy ani pieniędzy się nie doczekał. Był chory. Wszyscy przyjaciele go opuścili, żył przez ostatnie miesiące samotnie, utrzymywał się z upokarzających pożyczek. Zmarł 2 maja 1826 roku.
Wydanie Marii: między 7 a 9 sierpnia 1825 roku.
* Niektórzy historycy literatury, uważali że poemat Malczewskiego za dosłowne niemal naśladownictwo Byrona.
Z biegiem lat stworzono pogląd o "chrześcijańskim pesymizmie" Marii. Uczyniono z niej poemat o religijnym pocieszeniu człowieka. W końcu napisano, że była to poezja o wiecznym cierpieniu ludzi wygnanych z raju, i nawet postawiono Malczewskiemu zarzut, że nie dostrzegł, że najważniejszym owocem religii jest radość, a nie rozpacz. - poemat historyczny, jego tematem są dzieje Polski.
Dwie najwybitniejsze prace krytyczne o poemacie, powstałe w okresie międzywojennego 20-lecia: monografia Ujejskiego i studium Brucknera. Dla Ujejskiego Maria stała się pretekstem do napisania świetnego, błyskotliwego eseju o chrześcijańskim egzystencjalizmie, Bruckner mówił zupełnie jednoznacznie o religijności poematu.
Przyczyną wadliwej interpretacji historycyzmu Malczewskiego był fakt przemilczenia takich zagadnień jak: rola Marii w procesie kształtowania się romantycznej epiki poetyckiej w Polsce, procesie rozwojowym naszego poematu historycznego.


(…)

… w jednym szeregu fonicznym trzynaście zgłosek. Do tych wyjątków należą dwie pieśni Masek i ośmiozgłoskowa repryza w finałowym opowiadaniu Pacholęcia. Znakomita część wierszy Marii to szeregi (7+6) obejmujące dwa równorzędne człony zdania. Część wierszy zbudowana została na asymetrii syntaktyczno- rytmicznej. Średniówka nie przypada w miejscu znaczącym część zdania. Ulubionym chwytem Malczewskiego było napełnianie pierwszej, siedmiosylabowej części szeregu fonicznego dwiema albo nawet trzema pauzami. Pojawiają się również przerzutnie, które są narzucane przez mówiony tok języka.
Malczewski wybrał typ bohatera bajronicznego; postać- myśliciela. Bohater ten przejął funkcję autorskiej refleksji filozoficzno - moralnej.
Kompozycja powieści poetyckiej:
Narracja była rewelacją. Czytelnik poznaje fragment życia…
… historycznego.
Malczewski przez sam wybór tradycji literackiej opowiedział się za rewolucją moralno-filozoficzną, zaczętą przez Byrona.
· Ogromną zasługą Malczewskiego było przeniesienie do literatury polskiej bajronicznej formy epiki poetyckiej, tzw.powieści poetyckiej - romantycznego poematu filozoficzno-moralnego.
Malczewski zasadniczo poszedł drogą Byrona i potraktował historię w swym poemacie…
…, zmuszało zawsze poetów wszystkich czasów do podjęcia rozmyślań nad "sensem człowieczego losu" i nad wartościami życia. Jedynie samo postawienie zagadnienia łączyło Marię z sentymentalizmem. Pocieszenie boskie- tak ważne dla polskich sentymentalistów - niewiele się w Marii liczyło, gdyż nie broniło ono człowieka przed rozpaczą i nie zmieniało postaci świata. Maria powstała w czasie kiedy człowiek stanął…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz