Anglosaski model nadzoru korporacyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anglosaski model nadzoru korporacyjnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Wykład XII – Anglosaski model nadzoru korporacyjnego
Głównie założenia:
 opiera się na rynku kapitałowym
 jest sprawowany głównie przez inwestorów
 kierownictwo nie podlega ścisłej kontroli wewnątrz organizacji
 środki na bieżące inwestycje pozyskiwane są na rynkach kapitałowych
 przedsiębiorstwa uniezależniły się od banków inwestycyjnych
 duży nacisk na wyniki osiągane przez spółkę oraz ochronę akcjonariuszy
Najważniejsze cechy:
 własność akcji jest rozproszona
 banki nieznacznie angażują się w operacje spółki
 surowe wymogi księgowości i przejrzystości
 liczne systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej, przejawiające się wysokimi wynagrodzeniami, często
uzależnionymi od wyników spółki
 „miejscem” pozyskiwania kapitału są duże i płynne rynki kapitałowe
 rynek jest aktywnym mechanizmem kontroli korporacji
 wewnętrzny organ nadzoru stanowi rada dyrektorów
 miernikiem sukcesu jest cena akcji i dywidenda
 rynki kapitałowe cechują duża przejrzystość
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz