Analiza wybranych banków - ćwiczenia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wybranych banków - ćwiczenia. - strona 1 Analiza wybranych banków - ćwiczenia. - strona 2 Analiza wybranych banków - ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy dziesięciu wybranych banków, aby dokonać tej analizy zgromadzono dane o ich efektach i nakładach. Źródłem danych był dodatek do miesięcznika finansowego „Bank” (marzec 2002 i 2003). W wybranej grupie znalazły się małe, prywatne banki, których wartość aktywów i pasywów kształtowała się na podobnym, średnim poziomie.
Powinien znaleźć się w tej grupie również Deutsche Bank Polska, Rabobank Polska, Societe Generale, jednak ze względu na brak odpowiednich danych niezbędnych do dokonania analizy musiano je wykluczyć. W ostateczności analizie poddano następujące banki: Bank Ochrony Środowiska, Fortis Bank Polska, GE Capital Bank , NORDEA Bank Polska,
LUKAS Bank, Górnośląski Bank Gospodarczy, ABN AMRO Bank (Polska), Invest-Bank, BNP Parias, Bank Pocztowy.
Panel tych danych znajduje się w załączniku nr 1. Banki zostaną poddane badaniu metodą DEA. Otrzymane wyniki Wskaźniki efektywności technicznej dla badanych banków W pierwszej części pracy zostaną omówione wskaźniki efektywności technicznej przy założeniu stałych i zmiennych efektów skali. Efektywność techniczna na rok 2001 Tabela nr 1 Lp crste vrste scale   1 1,000
1,000
1,000
- 2 0,913
1,000
0,913
drs 3 1,000
1,000
1,000
- 4 1,000
1,000
1,000
- 5 1,000
1,000
1,000
- 6 0,975
0,975
1,000
- 7 1,000
1,000
1,000
- 8 1,000
1,000
1,000
- 9 1,000
1,000
1,000
- 10 1,000
1,000
1,000
- Źródło: opracowanie własne crste- wskaźnik efektywności technicznej przy założeniu stałych efektów skali vrste- wskaźnik efektywności technicznej przy założeniu zmiennych efektywności skali scale- wskaźnik efektywności skali vrs/crs - - stałe efekty skali drs- malejące efekty skali W 2001 roku prawie wszystkie banki poddane analizie posiadają wskaźnik równy 1. Oznacza to, że osiągnęły one efektywność techniczną bez względu na przyjęte zmiany. Spośród całej grupy analizowanych banków, tylko dwa z nich, drugi i szósty, posiadają odmienny wskaźnik.


(…)

…, w wyniku spadku technologii. Spowodować taką sytuację mógł wzrost zobowiązań, jak również zwiększenie znacząco liczby etatów.
Natomiast zauważyć można, ze banki: Bank Ochrony Środowiska, NORDEA Bank Polska, LUKAS Bank, BNP Paribas, zwiększyły w znacznym stopniu swoją produktywność całkowitą.
Bank Ochrony Środowiska osiągnął Indeks Malmquista równy 1,076. Spowodował to wzrost technologii o 9%. Nieznaczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz