Analiza współczynnika specjalizacji przemysłu dla Wrocławia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza współczynnika specjalizacji przemysłu dla Wrocławia - strona 1 Analiza współczynnika specjalizacji przemysłu dla Wrocławia - strona 2

Fragment notatki:


Magdalena Stec Wrocław, dn. 10.12.2011
Przemek Gniłka
Ćwiczenie 2
T: Analiza współczynnika specjalizacji przemysłu dla Wrocławia Współczynnik specjalizacji został obliczony dla 23 gałęzi przemysłu występujących we Wrocławiu. Podczas badania brano pod uwagę zatrudnienie oraz wielkość produkcji sprzedanej dla poszczególnych gałęzi przemysłu. W celu lepszego zobrazowania wyników podzielono Wrocław na 5 dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto oraz Śródmieście. Wartości otrzymanego wskaźnika zestawiono w tabeli: Dzielnica Wskaźnik zatrudnienia Wskaźnik produkcji sprzedanej Fabryczna
0,316
0,391
Krzyki
0,241
0,331
Psie Pole
0,320
0,321
Stare Miasto
0,458
0,651
Śródmieście
0,354
0,354
Pierwszą analizowaną dzielnicą jest Fabryczna (zachodnia i południowo-zachodnia części miasta), na którą przypada duża część zakładów produkcyjnych Wrocławia. Pod względem liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych gałęziach przemysłu Fabryczna na tle pozostałych dzielnic wypada słabo, gdyż wskaźnik specjalizacji wynosi zaledwie 0,316. Na zaistniałą sytuację ma wpływ to, iż większość pracowników jest zatrudnionych w zaledwie kilku gałęziach przemysłu, z których na uwagę zasługują: przemysł maszynowy, środków transportu, elektrotechniczno-elektroniczny oraz precyzyjny. W obrębie tych gałęzi funkcjonują takie zakłady produkcyjne jak: : FAT, Fadroma, Elwro, Hutmen, Wabco.
Biorąc pod uwagę wartość produkcji sprzedanej w dzielnicy Fabryczna, można mówić o nieco wyższej specjalizacji gdyż wskaźnik osiąga prawie wartość 0,4 (0,391). Gałęzią przemysłu, która wpływa znacząco na wysokości tego parametru jest hutnictwo metali niezależnych reprezentowane przez zakład Hutmen S.A. Wysoką wartość generuje także przemysł maszynowy z takim zakładami jak: FAT czy Fadroma. Drugą przedstawiona w tabeli dzielnicą są Krzyki (południowa oraz południowo-wschodnia część miasta), które w przeciwieństwie do Fabrycznej posiadają najmniejszą liczbę zakładów przemysłowych we Wrocławiu. Biorąc pod uwagę zatrudnienie, wartość wskaźnika specjalizacji jest najniższa (0,241) z pośród wszystkich badanych dzielnic Wrocławia. Tak niska wartość wskaźnika jest zdeterminowana przez brak wyraźnie dominujących gałęzi przemysłu, ponadto ich wartości są bardzo niskie. Na podwyższenie wskaźnika wpływają jedynie inne gałęzie przemysłu. Zakłady, które skupiają dużą liczbę pracowników w omawianej dzielnicy to: Mostostal oraz Transbud. Krzyki plasują się na jednym z ostatnich miejsc jeśli chodzi o wskaźnik specjalizacji badany pod kątem wartości produkcji sprzedanej (0,331). W tym rejonie miasta mamy wiele gałęzi, które w żaden sposób nie wpływają na wysokość tego parametru. Jedynie przemysł paliwowy, chemiczny oraz pozostałe gałęzie zwiększają wartość produkcji sprzedanej. Przykładem pozytywnego funkcjonowania może być taki zakład jak: Cussons S.A. (chemia gospodarcza).


(…)

… a z których warto wspomnieć tylko o przemyśle spożywczym i metalowym. Największym zakładem spożywczym w tej dzielnicy jest Polmos produkujący napoje alkoholowe. Dzielnicą w której wskaźniki specjalizacji mają najwyższe wartości jest Stare Miasto. Wskaźnik zatrudnienia w tym miejscu wynosi 0,458 co świadczy o średnim poziomie specjalizacji. Powodem takiej sytuacji, może być fakt, iż jest to dzielnica najliczniej zamieszkana, ponadto przemysł odzieżowy jest główną gałęzią w tym miejscu. Duża liczba zatrudnionych jest też w przemyśle środków transportu. Firmy odzieżowe zlokalizowane w Starym Mieście to Moda S.A., Otis. Intermoda, Natomiast głównym reprezentantem zakładów produkujących środki transportu jest Bombardier S.A.
Wskaźnik produkcji sprzedanej w Starym Mieście jest dość wysoki i wynosi 0,651, można zatem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz